Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Oikumeeniliste projektide konkurss

25.01.2012 | | Rubriik: Teated

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja oikumeeniliste projektide konkursi, mille eesmärgiks on anda laiemale ringile võimalus edendada 2012. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.
Taotluses palume esitada järgmised andmed:
1) projekti nimi;
2) eesmärk ja oodatav tulemus;
3) sihtgrupp;
4) ajakava ja kestvus;
5) võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseering;
6) projekti juhi kontaktandmed ja teised  projekti kaasatud isikud/organisatsioonid;
7) soovituskiri.

Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 1. märts, taotluse vorm vt www.ekn.ee 
Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-postiga ekn@ekn.ee
Info: Eesti Kirikute Nõukogu, e-post: ekn@ekn.ee.
Tel 646 1028, 512 2564.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)