Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Õigeusklike ja luterlaste dialoog jätkub

13.03.2013 | | Rubriik: Uudised

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) teoloogilise dialoogi järjekordne voor toimus 1. märtsil.

2006. aastal alguse saanud kahe kiriku kõneluste kaheksandal kohtumisel käsitleti kummastki kirikust saabunud tagasiside valguses 2012. a augustis valminud ühisavaldust «Euharistia ja jumalateenistus», millesse on kätketud viimase kolme aasta ühise töö vili. 24. aprillil toimub ühisavalduse pidulik avalik esitlemine ja allkirjastamine.
Seekordse kohtumise peateema pärines aga bioeetika vallast. Sissejuhatava ettekande organidoonorlusest õigeusu perspektiivist pidas EAÕK Püha Platoni seminari õppejõud ja Oikumeenilise Patriarhaadi bioeetika ekspert arhimandriit med-dr Makarios Griniezakis. Paralleelettekanne luterlikust perspektiivist oli vanglate peakaplanilt ja Greifswaldi ülikooli bioeetika töörühma liikmelt õp dr Johann-Christian Põderilt. Intensiivse arutelu käigus tõdeti võimalust ja vajadust jätkata tööd teemakohase ühise kommünikee suunas. Ühtlasi on kavas arutada ka mõningaid teisi aktuaalseid bioeetika teemasid.
Hommikupalvusega alanud viljakas tööpäev toimus EAÕK keskuses Tallinnas. Võõrustajate poolt osalesid metropoliit Stefanuse juhtimisel lisaks peaettekandjale komisjoni kauaaegsed liikmed arhimandriit prof dr Grigorios Papathomas, arhimandriit prof dr Jakob Khalil, ülempreester Mattias Palli ja preester Tihhon Tammes.
EELKd esindasid eesotsas peapiiskop Andres Põderiga lisaks ettekandjale õp prof dr Randar Tasmuth, õp dr Ove Sander, õp Arho Tuhkru ja õp Thomas-Andreas Põder.
EAÕK ja EELK dialoog on esimene kahe kiriku teoloogiline kõnelus Eesti ajaloos. Järgmine töökoosolek toimub novembris.
Allikas: www.eelk.ee.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)