Lehenumber » Väljaanded » 17. september 2014 Nr 36/37

Muusikafestivalil «Roheline orel» mängiti kirikupille ainult tuuletallamise abil

Nimelt sellist nime – «Roheline orel» – kandis Kadrina kirikus ja ümbruses suvel toimunud muusikafestival, mida korraldajad ise ökofestivaliks nimetama hakkasid. Festivali viis läbi Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus koostöös Kadrina ja Ilumäe kogudusega. Idee sündis spontaanselt ühel eelmise sügise pühapäeval, kui orelimootor kilbirikke tõttu voolu ei saanud ning tuli otsustada, kuidas ilma vooluta mängida. Elav tuul Tookord oli kohapeal töötav orelirestauraator ...

Valga Jaani kiriku torn uueneb

Valga keskväljakul asuva Jaani kiriku torn on tellingutes, praegu paigaldatakse uut plekki torni ülemisele osale. Arhitekt Christoph Haberlandi projekti põhjal aastal 1816 valminud Valga kirik vajab juba aastaid remonti. Möödunud aastal antud muinsuskaitseameti hinnangul on kiriku seisund halb. Põhjust selleks annab kindlasti pikka aega tornis kestnud läbijooks. Kuigi viimati vahetati tornikatet 17 aastat tagasi, on tehniliselt keerukat tööd tehtud praeguse ehitaja sõnul ...

Sooviga panustada väliseestlastele

Üheksa aastat Paide kogudust teeninud õpetaja Algur Kaerma on 15. oktoobrist ametist vabastatud, sest suundub Kanadasse. 31 aastat vaimuliku ametis teeninud Algur Kaerma ütles Eesti Kirikule, et soovib mõnda aega jumalasõnaga teenida väliseestlaste juures. Ta on hooldajaõpetajana teeninud Saaremaal, täiskohaga õpetajana Tapal ja Paides. Viimasesse veerandsajandisse jääb palju ehitus- ja remonditööd mõlema viimati nimetatud kiriku juures. Õpetaja Kaerma tunnistab, et on ...

Kärdla kirik on kogukonna mure

Kärdla kogudus eesotsas juhatusega plaanib tellida kirikule muinsuskaitse eritingimused. Augusti alguses Kärdlas peetud kohvikutepäeval oli 150 aastat tagasi ehitatud ja Ristijale Johannesele pühitsetud kiriku kõrval kohvik Kirik Keset Küla, mille püstitas Hiiumaa Sõprade Selts eesotsas selle juhataja Enn Kunilaga. Nende soov oli anda oma panus kiriku renoveerimisse. Kujundati tõeliselt kutsuv kohvik, kus Kersti Kreismann luges Aino Perviku raamatut «Härra Tee ja proua ...

Paadipõgenike mälestuseks

70 aastat tagasi põgenesid okupatsiooni eest tuhanded eestlased üle mere. Selle meenutamiseks toimub erinevaid mälestusüritusi. 18. septembril peab valitsus väljasõiduistungi Läänemaal Põgari palvemajas, kus toimus Otto Tiefi juhatusel viimane Eesti valitsuse istung kodumaa pinnal lahkumist oodates. 20. septembril kell 12 on Haapsalu toomkirikus mälestuspalvus, kus avatakse mälestustahvel põgenemisel hukkunud vaimulikele. Kell 13.30 pühitseb peapiiskop Andres Põder ...

Kaarli kiriku suur maalritöö on lõpetatud

Märtsi lõpus alanud Kaarli kiriku lae ja võlvkaarte värvimistööd on valmis saanud. Kirikulistele harjumuspärane punakaspruun lagi on nüüd pea täies ulatuses kaetud heledama värviga. «Hea meel on tõdeda, et kirikusaal tervikuna on viimase nelja aasta jooksul tundmatuseni muutunud. Kogudus on aktiivselt tegelnud kirikuhoone remondiga juba 1980ndate keskpaigast, aga kirikusaali põhjaliku siseremondini jõudsime 2011. aastal. Tänaseks on kogudus valdavalt oma vahendite ja ...

Ilmunud on uus eestikeelne Piibel

8.–10. augustil Tallinnas Saku suurhallis toimunud Jehoova tunnistajate suurkogunemise avapäeval esitleti uut eestikeelset Piiblit (P 2014). See põhineb ingliskeelse väljaande «New World Translation of the Holy Scriptures» 2013. a uuendatud versioonil. Nagu ingliskeelse, nii oli ka eestikeelse tõlke puhul eesmärk, et see vastaks võimalikult täpselt heebrea ja kreeka algtekstile ja oleks samas mõttelt selge ning ladusas keeles. Piiblilugejale on teksti mõistmisel abiks ...

Raamatuletilt

animalia copy

Animalia Biblica. Lugusid Piibli loomadest Ingmar Laasimer Piibli loomadest kirjutama ajendas autorit Ingmar Laasimeri püha maa külastus 2013. aasta kevadel ning rändtirtsuparve nägemine. Piiblis nimetatakse ligikaudu 140 looma. Kes nad niisugused on ja milline oli nende tähtsus? Iga looma puhul on püütud leida viiteid pühakirjatekstile. Paljud kirjeldatud loomad on meie lugejale suhteliselt võõrad ja raamat aitab neid tutvustada. Suur osa juttudest on ilmunud möödunud ...

Vanade aegade nostalgia Jakob Mändmetsa juttudes

Ilmunud on raamatuid 101 pühapaigast, loomadest, lilledest, lindudest. 101 aastat tagasi ilmus Jakob Mändmetsa jutukogu «Isa talus» (1913). See raamat võiks olla aukohal kõigil, kes on veel seotud maaeluga. Kahjuks pole teos hiljem ilmunud, ainult üksikud lood on trükitud hilisemates väljaannetes. Oskus pidada pühapäeva Mändmets vaatleb maaelu, kirjeldab taluelu, loodust, inimesi ja sündmusi. Me näeme talurahvast laupäeval, mil kirikukellad löövad ja töörahval algab ...

80 aastat tagasi seati piiskopiametisse Rahamägi

Septembris oli kirikuelu tähelepanu keskpunktis prof dr Hugo Bernhard Rahamägi piiskopiametisse pühitsemine. Räägiti palju tema teenetest meie usuelu edendamisel, väliskirikutega sidemete loomisel, teemadest, mida ta oli käsitlenud oma raamatutes «Sotsialism ja ristiusk», «Luther Wormsi riigipäeval», «Usk ja alkohol», «Kiriklik elu Eestis», jutlustekogus «Sinu riik tulgu» jm. Ta oli esinenud ettekannete ja kõnedega Soomes, Rootsis, Lätis, Inglismaal, Taanis, Saksamaal, ...

Maarjamaa lugu 4. osa

maarjamaa_banner1 copy

(Algus EK nr 33, 27.8.2014.) Orduvennad Ristige nad Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ning õpetage neid pidama kõike, mida mina olen käskinud teid pidada, ütles Kristus (Mt 28:19j). Vastristitud vajasid õpetust. Seda hakkasid jagama vaimulikud vennaskonnad, keda eestikeelne trükisõna nimetab sageli üldistavalt ordudeks. Maarjamaalasel on põhjust meeles pidada eriti kaht: tsistertslased ja dominiiklased. Nende kõrval tegutses ka mõõgavendade ordu, kuid nende ülesandeks ...

Palve

Toeta ei suuda ma sirutuda taeva poole, toeta jääksin vaid maad mööda roomama. Sa nägid seda ja pakkusid mulle, mida vajasin, ilma et oleksin pidanud Sinult seda küsimagi. Andsid mulle võimaluse endale lähemale jõuda, õitseda ja särada. Aita mul meeles pidada, et see on võimalikuks saanud vaid tänu Sinule. Aita hoiduda uhkusest ja ninakusest, aita hoida südames tänu ja kiitust. Vaid Sinuga, Sinu läbi ja Sinus saan ma olla see, kelleks Sa mind luua oled ...

Meie külaliste leiba anna meile tänapäev

Tiitus,Marko

2Kr 9:6–15 Kord oli suur ja jõukas talu – kari oli suur ning rammus ja salved nii vilja täis, et talul oli ikka kahe-kolme aasta leib ees. Seal talus käis palju külalisi. Perenaine võttis neid kõiki lahkesti vastu – jätkus leiba omadele, jätkus külalistele. Viimaks tüdis perenaine külalistest: «Küll oleks hea, kui külalisi ei käiks, saaks ise rohkem töö juures olla ja see, mis külalised ära söövad, jääks kõik järele.» Läks siis targa käest nõu küsima, kuidas külalistest ...

Eestpalve

Püha Jumal, aita meil elus hetkeks peatuda, et vaadata sellele, mis on hästi, ja olla tänulikud kõige hea eest, mida oled meile andnud. Anna andeks, kui oleme unustanud olla tänulikud ja kui nurin on tulnud meie südamesse. Aita meil elada elu, tänades Sind kõige eest, mis meil on. Aamen.

Tänulikkus

Inimestega suheldes olen märganud sageli nurinat elu üle. Nii lihtne on öelda, et kõik oli minevikus paremini kui praegu, ja süüdistada kõigis hädades kõiki teisi alates riigijuhtidest ja lõpetades Euroopa Liiduga. Samas kui küsida neilt inimestelt otse, kas tahate nõukogude aega tagasi, siis kuuleb alati eitavat vastust, sest «siis olid paljud asjad halvemini kui praegu». Niisiis nurisevad inimesed tegelikult asjade pärast, mis on läinud palju paremaks. Raha oli toona ...