Lehenumber » Väljaanded » 21. mai 2014 Nr 23

Sinu tahtmine sündigu …

Toomet,Illimar

Me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname sind kõige hea eest, mida oled meile eluteel andnud. Aita meil selle kohaselt elada ja teha teistele head. Ole toetamas neid, kes vajavad abi, ja aita meilgi neile oma abikäsi ulatada. Me täname, et kuuled kõiki meie palveid. Aita meil sageli palves sinuga kõnelda. Aamen.

Südame kõne Jumalaga

Inimesest teeb inimese tema suhtlusoskus. Igapäevases elus anname teistele inimestele edasi oma mõtteid ja arvamusi. Sõnades saame väljendada oma kõige sügavamaid tundeid: armastust ja hoolivust, aga ka muret ja viha. Just nen­de kaudu tunneb inimene nii turvatunnet kui vajadust oma elu muuta. Sellega kaasneb inimese ja ühiskonna areng. Kuid inimene ei suhtle mitte ainult teise inimesega, ta suhtleb ka Jumalaga. Püüd leida side oma loojaga on samuti inimesele omane. Me ...

Kirikumuusika Liit otsib sekretäri

Avaldus ja CV saata 9. juuniks aadressile kml@eelk.ee. Info: Tuuliki Jürjo, tel 5590 7952.

Surnuaiapühad

Surnuaiapühad on leitavad aadressil http://eelk.ee/eelk_uudised/t_surnuaiapuha.php Head vaimulikud ja koguduste töötegijad, palun avaldage oma koguduses toimuvate surnuaiapühade ajad eelk.ee kodulehel. Seda saate teha intraneti aadressil http://www.eelk.ee/intranet/ankeedid/surnuaiapuha.php

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 19

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 14. mai küsimusele Jeremija vastas Jumala kutsele vabandusega, et ta ei oska rääkida, sest on veel noor (Jr 1:5–7). Toimetusse laekus 13 vastust, loosi tahtel saab auhinna Malle Järve. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 19. Ühe Uue Testamendi kirja saajaks on mees nimega Gaius. Mis nime kannab Gaiusele ...

Tallinna praostkonna laulupäev

Laulupäeva peetakse 1. juunil Nõmme Rahu kirikus ja kirikaias. Kl 13 lastekooride kontsert. Laulavad Tallinna Jaani, Kaarli, Nõmme Rahu koguduse ja Toomkooli lapsed. Kl 16 algaval kontsertjumalateenistusel laulavad Tallinna Jaani, Kaarli, Nõmme Rahu, Oleviste, Peeteli, Püha Vaimu, Saksa Lunastaja, Toomkoguduse, Viimsi ja Hageri koguduse koorid. Kl 18 õhtupalvus, musitseerib trio Comodo. Kl 12–18 avatud kohvik.

Toeta raamatu ilmumist ja uute akende muretsemist!

Peagi valmib raamat «Carl Friedrich Kalk – väikese linna suur mees». Andes oma panuse raamatu ilmumisse, toetad ühtlasi Paldiski Nikolai kirikule uute akende muretsemist. Igaühe nimi, kes annetab enne 1. augustit raamatu ilmumise heaks 10 eurot või enam, trükitakse raamatusse ning annetaja saab endale ühe eksemplari. Raamatut esitletakse 31. augustil, Carl Frieidrich Kalki 210. sünniaastapäeval. Annetuse saab teha EELK Paldiski Nikolai koguduse nimele, ...

Kirikute öö Tartus ja Kõpul

Kirikute öö Tartus Saagu valgused taevalaotusse vahet tegema päeva ja öö vahel. Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. Peetri kirik (Narva mnt 104), kl 19–22.30. Õhtumuusika, torni külastus, õhtupalvus armulauaga. Jumalasünnitaja Uinumise katedraal (Magasini 1), kl 18.30–23.45 õhututeenistus ja pärastõhtuteenistus. Jaani kirik (Jaani 5), kl 18–24. Põhjamaade orelimuusikat, (Elke Unt, orel). Merille Hommiku karikatuurinäitus, regilaulu õpituba, kl 19.30 ...

Kirikuloo selts korraldab ettekandepäeva

Eesti Kirikuloo Selts (EKLS; www.kirikulugu.ee) korraldab 23. mail algusega kl 14.15 Tartu ülikooli usuteaduskonnas (Ülikooli 18-230) seltsi üldkoosoleku raames ettekandepäeva. Päeva teemaks on «Kohalooline perspektiiv Eesti kirikuloo uurimises». Ajal, mil igal aastal ilmub mitu uurimust koguduste ja kihelkondade ajaloost, on paslik analüüsida, milline on nende roll Eesti kirikuloos ja selle uurimises. Lühiettekannetega esinevad kohalooliste raamatute autorid ja ...

Avatud uste päev Usuteaduse Instituudis

lahtiste uste

Täname

TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Vennastekoguduse suvepäev Nabalas

31. mail kell 11 algab Nabala palvemajas (Paekna küla, Kiili vald) suvepäev teemal «Usk». Ettekanne Veikko Määttält. Kl 17 trio Commodo kontsert. Osavõtutasu on 5 eurot,  osalemisest teatada 26. maiks. Info: 660 8004 või 5335 9850.  www.vennaste.ee

Karkkus saab Piiblit õppida

Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru annab teada, et 1. septembril algab Soomes Karkku evangeelses koolis taas kolmekuuline piiblikursus, kuhu on oodatud ka kaks eestlast. Info: leevi.reinaru@eelk.ee või tel 5649 8724.

Õnnitleme

Indrek Kõiv 21. mail – 46 Nelli Vahter 22. mail – 59 Tõnu Taremaa, abipraost 24. mail – 55 Ahti Udam, diakon 25. mail – 43 Peeter Paenurm, kaplan 26. mail – 47 Ordinatsioonitähtpäev 17. mail – 11 Nelli Vahter 25. mail – 19 Tanel Ots Allan Praats Kirikumuusikud 26. mail Ülle Noormägi Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.