Lehenumber » Väljaanded » 14. mai 2014 Nr 22

Raamatupidajaa töö on leidnud tunnustust

Peapiiskop Andres Põder on oma otsusega andnud EELK tunnustusmärgi Tallinna Piiskopliku Toomkiriku raamatupidajale Ingrid Soansile. Üheksa aastat tagasi pälvis Ingrid Soans EELK aukirja pikaajalise ja ustava töötamise eest konsistooriumi pearaamatupidajana. Kirikuvalitsusse tuli ta tööle 1994. aastal ja töötas seal 12 aastat. Urmas Viilma, Toomkoguduse õpetaja, ütles, et «tänaseni on Ingrid Soans konsistooriumi raamatupidajatele heaks nõuandjaks ja konsultandiks». Ingrid ...

EELK tänab

EELK tunnustusmärk ja tänukiri EELK autasustab kord aastas nelipühal, kiriku sünnipäeval, paljusid ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le. Eesti Kirik avaldab tunnustatavate nimed kõigis järgnevates lehenumbrites kuni nelipühani. Alustame EELK tänukirjast, mis antakse inimestele kätte kohtadel, ja EELK tunnustusmärgist. Vastavalt peapiiskop Andres Põderi otsusele 3. aprillist antakse EELK tunnustusmärk  järgmistele inimestele: Maie ...

Kokamäe elu Hiinas ja surm sõjapõgenikuna Kanadas

Hendrik Kokamägi (HK) sündis 130 aasta eest 9. mail 1884 Taageperas. Õppis Taagepera vallakoolis, kodust 11 km kaugusel, neli aastat Helme kihelkonnakoolis ja Valga linnakoolis. Käis leeris Valga Peetri koguduses õpetaja Richard Wühneri juures ja sai leeriõnnistuse 27. mail 1901. 1904 kevadel saatis HK palvekirja Soome Misjoniseltsi juhatusele, et teda võetaks Helsingi misjonikooli õppima. Kirjale tuli positiivne vastus paar kuud hiljem. Õppetöö kestis kuus aastat. Kooli ...

Ülemkarjased aegade tuultes 2. osa

2. 16. septembril 1934 õnnistati Tallinna toomkirikus ametisse 48aastane piiskop Hugo Bernhard Rahamägi. Ta oli süstemaatilise usuteaduse professor, eelmise piiskopi lähedane kaastööline ja kiriklik-konfessionaalse voolu eestkõneleja. 1930ndate hiilgus ja häda Piiskopiametis sattus Rahamägi täiesti uude poliitilisse olukorda, sest samal aastal oli Eesti riigis võimu haaranud Konstantin Päts. Autoritaarne riigikord soosis kiriku tsentraliseerimist. Piiskop pälvis ...

Palve

Sina, Issand, näitad mulle valgust, sa juhatad mind eemale karidest ja madalikest, õnnistad meid kauniduse ja iluga! Ja kui sa annad mulle ülesande jagada sinu taevalist valgust, siis, Issand, ole minu ligidal ja ole minus!

Jeesuse omad ehk Jeesuse nooletupp

Yprus_13.03.2010

Rm 8:9–11 Kahe riigi vahel, kahe loomuse vahel, kahe polaarsuse vahel pingestatud elu vibunöör valmistub lähetama meid noolena sihtmärgi suunas. Selles olukorras on paslik palvetada. Kui palju kordi on küsitud kristlastelt: kus on teie Jumal? Kus on teie taevas? Meie oleme Jumala taevas, meie oleme Jumala eluase, tema säng, tema rüü, meie oleme nii taevas kui maa peal ikka Jumala omad, täidetud tema ligiolust ja armust oma headel päevadel ning igatsedes ja kaeveldes ta ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname sind, et oled ristimises võtnud meid oma lapseks ja taevariigi kodanikuks. Täname, et kannad meie eest eluteel hoolt ja annad meile turvatunnet. Aita meil selle kohaselt elada ja anda oma eluga hea tunnistus usust ning seeläbi kutsuda teisi inimesi sinu omade sekka. Aamen.

Taevariigi kodanikuna maailmas

Olla teatud riigi kodanik tähendab igaühele teatud turvatunnet ja samas ka kohustusi. Riigi kodanik võib saada alati hädas olles oma riigilt tuge. Selleks on riigid rajanud oma sotsiaal­süsteemid, kus toetatakse neid, kes on haiged, invaliidistunud, puudega või töötud. Välismaal olles saab inimene abi otsimiseks pöörduda oma riigi saatkonna poole, kes teda aitab. Nii annab riigi kodanikuks olemine meile turvatunde. Kodanikuks olemisega kaasneb ka omajagu kohustusi. Kodanik ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 18

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 7. mai küsimusele Jeesuse sõnul ei olnud naisest sündinute seast tõusnud suuremat Ristija Johannesest, kuid väikseimgi taevariigis on temast suurem (Mt 11:11). Toimetusse laekus 14 vastust, loosi tahtel saab auhinna Enn Veevo. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 18. Juuda kuninga Joosija ajal kutsus ...

Infoseminar vaimulike teenistussuhetest

Praostidele, vaimulikele ja koguduste juhatuste liikmetele toimub 28. mail kl 11–16 usuteaduse instituudis infoseminar «Vaimulike teenistussuhete korraldamine EELKs». Seminaril selgitatakse teenistuslepingute omamisest tulenevaid positiivseid muutusi ning tulevikugarantiisid vaimulikele. Kl 10.30 Registreerumine. Kl 11 Teenistuslepingute sõlmimise põhimõtted  (piiskop Einar Soone). Kl 11.45 Teenistuslepingute sõlmimise üldine seis (Epp Rebane). Kl 12.15 ...

Konverents ajalooliste hoonete tuleohutusest

Päästeamet korraldab 28. mail kl 10 Toompea lossi konverentsisaalis (Tallinn, Lossi plats 1a) konverentsi «Ajalooliste hoonete tuleohutus». Kl 10 Sissejuhatus. Priit Laos. Kl 10.15 Ajaloolised tulekahjud Eestis. Jüri Kuuskemaa. Kl 10.25 Muinsuskaitseliste ehitiste tuleohutuse tagamine. Takistused ja võimalused. Rait Pukk. Kl 10.55 Ajalooliste hoonete tuleohutusnõuetele vastavaks projekteerimise rõõmud ja mured. Mart Keskküla. Kl 12.45 Praktilised lahendused ...

Teabepäev koguduste juhtidele ja diakooniatöötajatele

EELK diakooniatalitus ja EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad 28. mail Tallinnas kirikute nõukogu saalis kell 11.30–16 teabepäeva Euroopa Liidu uuest finantsperioodist. Oleme võtnud eesmärgiks aktiivsemate koguduste toetamise viisil, mis tagaks nende valmisoleku ESF-ist rahastatavate projektide käivitamiseks EL vahendite avanemisel. Peaettekande teeb pikaajaline sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, andes ülevaate teenustest, mis haakuvad koguduste tööga, sh ...

Teoloogilises seminaris on lahtiste uste päev

EMK teoloogiline seminar avab laupäeval, 17. mail Tallinnas Narva mnt 51 kõigile huvilistele uksed. Kl 11 seminari lühitutvustus, ringkäik majas ning «kohvitund»:  võimalus kuulda seminaris õppimise muljeid ja küsimusi esitada. Ühises vestlusringis on õppejõud, üliõpilased ja vilistlased. Kl 12.15–15 võimalus osaleda loengutes Vana Testamendi tegelaskujudest ja Pauluse misjonistrateegiatest. Tule ja vaata – see võib olla just sinu kool! www.emkts.ee

Laupäeval on palvepäev

Eesti Evangeelne Allianss kutsub laupäeval, 17. mail kõiki kristlasi kõikidest kogudustest ja kõikidest maakondadest algusega kell 14 ühisele palvele. Kodulehel www.allianss.ee on leitavad maakondliku palvepäeva toimumiskohad ja alliansi palve- ja paastutoimkonna näidiskava palvepäevaks.

Vennastekoguduse vaimulik suvepäev Nabalas

Laupäeval,  31. mail algusega kell 11 toimub Nabala vennastekoguduse palvemajas (Paekna küla, Kiili vald) vennastekoguduse suvepäev teemal «Usk». Ettekanne misjonär Veikko Määttält. Rühmatööd, muusika- ja palvehetked, tegevused lastele, toitlustamine. Suvepäeva lõpetab Trio Commodo kontsert kell 17. Suvepäevale oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane või kes soovivad vennastekoguduse liikumisega lähemalt tutvuda. Päeva korraldab Eesti Evangeelne ...