Lehenumber » Väljaanded » 2. aprill 2014 Nr 15/16

Halvas seisus pühakoda sai tuge

valgajaani puukene (01.08.2008)

Valga Jaani kirik sai riigilt toetust kiriku remondiks. Teist aastat järjest õnnestus sihtasutusel Valga Jaani Kiriku Renoveerimine riiklikust pühakodade programmist kiriku remondiks toetust saada. Tänavu on see summa 15 000 eurot, vahendab Valgamaalane. Toetusraha antakse kiriku torni remondiks. Torni täielikuks restaureerimiseks kulub hinnanguliselt 80 000 kuni 90 000 eurot. Mullu saadud toetusega, kus oli sees ka Valga linna osalus, parandati ära kiriku alumise ...

Muusika kõlas Põltsamaal söögi alla ja söögi peale

Mõtlesin, et selline muusika «tarbimine», mis mind saatis kooli ajal, on ehk minevik. Tarbimise all mõtlen seda, et kui õppisin muusikakeskkoolis, olin sunnitud kuulama muusikat kogu aeg ja enamasti kostus igast klassist erineva pilli hääl. Kodus valitses umbes sama olukord, selle vahega, et oli neli pilli, neli mängijat ja neli erinevat heli tubadest kostumas. See, mis 22.–23. märtsil Põltsamaa kogudusemajas toimus, oli midagi sarnast. Gospellaagrisse olid tulnud Eesti ja ...

Gruusia: väike vapper maa impeeriumide piiril

1. Gruusia rahva suutlikkus kolme suure impeeriumi piirimail elada, riigiks kujuneda ja ebavõrdsetes sõdades ellu jääda väärib imetlust ja tunnustust. Vähe tuntuna läänes, kristlikuna idas ei oleks see võimalik ilma usus tugev olemata. Pärsia-Iraani impeeriumi loodeserv on Gruusiat lõuna poolt viimase paari tuhande aasta sees nii endasse haaranud kui loovutanud. Lääne poolt kahmasid Ottomani-türklased, mis Lõuna-Kaukaasiast vähegi said, et kinnitada kanda veel kaugemale, ...

Ilmunud on selle aasta esimene Rapla koguduse mahukas leht

Rapla_leht

2006. aastal EELK meediapreemia saanud EELK Rapla Maarja-Magdaleena Koguduse Leht jättis ilmumises 2013. aasta vahele. Aga sellest pole lugu, sest eelmise aasta tähtsamad sündmused on kroonikana kirja pandud. Koguduse õpetaja Mihkel Kukk koos abikaasaga teenis pool aastat eestlasi Kanada läänerannikul Vancouveris ja sellest annab ta lehes pildirohke ülevaate. Ning nimetab, et kõige suuremat elamust pakkus talle «sealse vanema põlvkonna eestlaste põnevate saatuste ja ...

Palve

Sinu ja minu eest surma antud ... Meie eest surma antud. Sinu ja minu eest ära valatud ... Meie eest ära valatud. Sinule ja minule antud elu ... Meile antud elu. Kingitus, millel polegi hinda. Väärtus mõõtmatu. Meie aga pillame seda, kuidas juhtub, voolab nagu liiv sõrmede vahelt ... Millal küll tuleb mõistmine? Kui palju peab Issand meie pärast pisaraid valama? Sina ja mina, meie – me tuleme taas sinu ette. Sina annad elu, sina annad armu – ikka uuesti ja uuesti ...

Sunnist saab sünd, hirmust arm

kibur 2013

Teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina – see tähendab vaenu – oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname sind, et sa oled meid nii palju armastanud, et lasid oma Pojal meie eest kannatada ja surra. Me täname sind, et tema kaudu on tulnud meile andestus ja pääste. Aita meil vastavalt sellele usule elada, teha elus õigeid valikuid ja loota raskustes sinule. Ole ligi kõigile, kellel on raske, ja aita neid oma abiga ning aita meilgi ligimest armastada ja toetada. Aamen.

Kannatuse pühapäev

Kannatuse pühapäevaga algab suure nädala lõpuni jätkuv kannatusaeg. Sel ajal mõeldakse kirikus Kristuse kannatustele siin maailmas. Jumal lasi oma Pojale raskusi osaks saada selleks, et meie võiksime nendest vabaneda. Jeesus pidi taluma neid raskusi, mida meie iga päev talume, ja selle tõttu mõistab ta meie elu vaevu ja muresid. Kristus kannatas selles maailmas seetõttu, et tema kaasaegsed ei mõistnud tema olemust ega ülesannet. Sama peavad sageli ka tänapäeva kristlased ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 12

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 19. märtsi küsimusele Jeesus pidas laste õnnistamist eriti oluliseks sellepärast, et nende päralt on Jumala riik (Mt 10:13–16). Toimetusse laekus 21 vastust, loosi tahtel saab auhinna Malle Järve. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga. KÜSIMUS 12. Õpetussõnades on teatud inimestele eeskujuks seatud sipelgas. Missugune inimene ...

Mälestusplaat praost emeeritus Elmar-August Reinsoole

Kihelkonna kogudus plaanib jäädvustada koguduse kauaaegse õpetaja Elmar-August Reinsoo mälestuse paigaldades mälestusplaadi kiriku seinale. Elmar Reinsoo lahkus meie hulgast möödunud aasta 12. detsembril. Ta on üle 40 aasta oma elust pühendanud Kihelkonna kiriku ja paikkonna inimeste vaimulikule teenimisele. Seejuures on ta väga palju oma kätega teinud kirikuhoone säilimiseks. Maarika Toomel tegi Kihelkonna koguduse juhatusele ja nõukogule ettepaneku paigaldada Kihelkonna ...

In memoriam Tõnis Padu

padu_tonis_

In memoriam Tõnis Padu Tõnis Padu sündis Haapsalus koolmeistrite peres 25. oktoobril 1950. Lõpetas Haapsalu I keskkooli 1969. Klassikaaslased meenutavad, et juba kooliajal tegi Tõnis koos pinginaabriga jalgrattasõite, uuris vanu kirikuid ja ehitisi. Samuti armastas ta palju pildistada ning oli koolis arvestatav mälumängur. Ta õppis Riiklikus Kunstiinstituudis arhitektuuri erialal  ning lõpetas selle kiitusega aastal 1978. 1980–2004 oli Tõnis Lääne maavalitsuses maakonna ...

Jaani lastemaja pakub õdusat keskkonda

31. märtsil avas Viljandi Jaani kogudus Jaani lastemajas (Pikk 10) lastehoiu 1,5–6aastastele lastele. Lastemajas pakutakse kristlikel väärtustel põhinevat perekeskset lapsehoiuteenust ja nõustamist. Avamine on 10. aprillil kell 15.30. Info: Maarja Niinepuu, tel 512 1597; jaani.lastemaja@eelk.ee või Mirjam Tiitus, tel 433 3000, 5344 2412; viljandi.jaani@eelk.ee.

Täiendkoolitus kirikumuusikutele ja organistidele

14. aprillil kell 10–17 toimub usuteaduse instituudis täienduskoolitus Hugo Lepnurme koraalieelmängudest. Koolituse eesmärk on õpitu kaudu rikastada koguduse jumalateenistusmuusikat. Oodatud on kirikumuusikud, organistid ja UI kirikumuusika osakonna vilistlased. Koolitaja Kristel Aer. Kursuse tasu 15 eurot, info ja registreerimine 10. aprillini aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee või tel 514 6341 Kersti Petermann, 502 0950 Kristel Aer.

Nõo kirikus

6. aprillil tähistatakse Martin Lipu 160. sünniaastapäeva. Kl 11 armulauaga jumalateenistus. Jutlustab õpetaja Mart Jaanson, laulab koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel. Kl 12.30 sõnavõtud ja seltskondlik osa. Info tel 5661 1443.

Narva Kontsert teatab

4. aprillil kl 15.30 avatakse Tallinna Jaani kirikus näitus «Eesti kirikud maksimumfilateelias». Esinevad bariton Mattias aabmets, orelil Tuuliki Jürjo, kaastegev EMTA keelpillikvartett. 5. aprillil kl 14 Rakvere Kolmainu kirikus «Passioon»: bariton Mattias Aabmets, orelil Tuuliki Jürjo. Kaastegev EMTA keelpillikvartett. Kavas Victoria, Bach, Händel, Pergolesi, Mozart. Tasuta.