Lehenumber » Väljaanded » 30. oktoober 2013 Nr 43

Eestluse idee võimalikkusest 1. osa

1. Kord ütles Jeesus oma jüngritele: «Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud.» Nende sõnadega pani Jee­sus aluse kristluse globaalsele doktriinile. Usureformaator Martin Lutheri elu oli võitlus puhta, Piiblil rajaneva usu ees – sola fide, sola scriptura –, mille nimel ta oli valmis minema kasvõi ...

Palve

Pimedus on seljataha jäänud ja valgus on ees, kui vaid meie oskame näha Sinu valgust, Issand! Varjud on saatmas meid teel, kuid pöördununa Sinu poole on siht meil selge. Sinu riik on valguse riik, Sinuga koos saab pimedus sama valgeks kui päev.

Vaid tänu jõuab taevastesse kõrgustesse

Mt 22:15–22. Tänane jutlusetekst räägib meile Jeesuse kiusamisest variseride poolt küsimusega maksumaksmisest keisrile. Maksud on iga riigi alustala ja tänapäeva kontekstis on selline kiusamine ohtlik. Teades riigiametnikuna hästi, kuidas maksu- ja tolliamet töötab, ei riskiks ma sellist küsimust ka provokatiivsetel eesmärkidel küsida, sest riik saab oma maksud kätte niikuinii ja kui sa makse ei maksa või varjad oma tulu, tuleb varem või hiljem kokku saada kohtutäituriga ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et oled ristimises võtnud meid oma lapseks ja taevariigi kodanikuks. Aita meil selle vääriliselt siin maailmas elada ja anda oma panus nii selle maailma ellu kui olla jumalariigi tunnistaja. Aita meil haigustes ja leinas Sinule loota ja uskuda elu võitu surma üle. Sinu kätte jätame endid, meie maa ja rahva ning meie kiriku. Sinule loodame lahkunud omastele mõeldes. Varja meid nii selles maailmas ja elus kui aita jõuda kord igavikku. Aamen.

Kahe riigi kodanik

Kristlane on kahe riigi kodanik. Jumalalapsena on ta taevariigi kodanik ning inimesena samaaegselt ja samaväärselt selle maailma kodanik. Lutheri jaoks oli oluline, et oldaks ühtaegu kahe jalaga taevas ja maa peal. Nii suudame elada usuelu, andes samas tunnistust oma usust teistele. Kahe jalaga maa peal olles näeme selle maailma ebaõiglust ja nõrkust. Kõigil on oma vead ja puudused. Küsimus on selles, kas oleme valmis elu muutma ja nende vastu võitlema. Oktoobrikuu viimasel ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 33

VASTUS 23. oktoobri küsimusele Kõik Lüdda ja Saaroni elanikud pöördusid Issanda poole pärast seda, kui Lüddas sai Peetruse palve peale terveks halvatud mees Aineas (Ap 9:32–35). Toimetusse laekus 10 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Ester Suurkuusk. Palume võitjal ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 33) Kui kuningas Joosafat valmistus sõdima Gileadi Raamoti vastu, ennustasid kõik prohvetid peale ühe talle võitu. Kes oli see üks, kes ...

Eesti kiriklikud mälestuspäevad

NOVEMBER 6. Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632). 16. Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688).

Oikumeenilise aastapreemia konkurss

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2013 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas. Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult ...

Lood fotodel

5. novembrist on avatud Tallinnas Kiek in de Kökis Endel Apsaloni fotonäitus Afganistanist «Genesis». Genesise loos näidatakse inimesi, kelle tegevus, olemus ja näod jutustavad rohkem kui sõnad. Igas valitud pildis on mitu lugu. On nende lugu, minu lugu, sinu lugu. Aga vaata pildi sisse, seal on veel lugusid. Sinu käes on pildid kui uksepiit, tutvustab autor oma fotosid. Muuseum on avatud T–P kl 10–17.30, näitust saab vaadata 25. novembrini.

Külalisansambel Sardiiniast

Sardiinia ansambel Tenores di Bitti esineb Eestis traditsiooniliste vaimulike ja ilmalike lauludega. Kontserdid toimuvad 31. oktoobril kl 19 Tallinna Jaani, 1. novembril kl 19 Tartu Jaani ja 3. novembril kl 16 Jõhvi kirikus. Ansambel kannab 3000 aasta vanust polüfoonilise laulmise traditsiooni. Selliseid ansambleid on Sardiinias tänapäevalgi, Tenores di Bittit peetakse neist üheks silmapaistvamaks. Esinejail on arhailine muusikatunnetus, jõuline kõla ja perfektne ...

Tänuavaldus juhatuseesimeeste konverentsi juhatusele ja osalejatele

Tahan väljendada oma südamlikku tänu kutse eest tänavusele juhatuseesimeeste suurfoorumile. Pean suureks eesõiguseks, et võisin osaleda nii paneeldiskussioonil kui ka pidada ühe ettekannetest. Eriliselt puudutas mind Teie ind ja pühendumine kirikutööle. Samuti jäi väga hea mulje konverentsi vaimulikust ja vaimulikke toetavast õhkkonnast ning teoloogilise diskussiooni märkimisväärsest tasemest. Palun Jumalat ja loodan, et suudame edaspidi korraldada ka vaimulike ja ...

Täname

Heli Sinikas Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Vaimulike regilaulude kogumiku esitlus

31. oktoobril esitletakse Tartu Jaani kirikus vaimulike regilaulude kogumikku, järgneb regilaululine jumalateenistus. Kl 17.15 kuuleb hubases ringis lauliku tekkeloost ning kl 18 teenitakse usupuhastuspühal ning saabuval hingeajal üheskoos regilauleldes Jumalat.

Õnnitleme

Enn Auksmann, praost 30. oktoobril – 44 Hermann Kalmus, diakon 1. novembril – 37 Arvo Orav, kaplan 2. novembril – 47 Martin Lall, diakon 3. novembril – 49 Ordinatsioonitähtpäev 31. oktoobril – 17 Andres Tšumakov 31. oktoobril – 8 Lembit Tammsalu 1. novembril – 5 Imbi Arro, diakon reservis Matis Rego, diakon reservis Georg Glaase (preestriordinatsioon 18.11.2012) 2. novembril – 29 Endel Apsalon, kaplan 3. novembril – 17 Lea Heinaste ...