Lehenumber » Väljaanded » 7. august 2013 Nr 30

Eesti kiriklikud mälestuspäevad

AUGUST 1. Johann Lange, pastor († 1531), Zacharias Hasse, pastor († 1531) ja Hermann Marsow († 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid. 7. Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905). 16. August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918), ja teised märtrid Eesti asundustes. 22. Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida-Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja ...

Ridala kogudus kutsub kontsertmälestusteenistusele

25 aastat tagasi augusti alguses, aastal 1988 taasavati Ridala kirikus  Vabadussõja mälestustahvel. Selle meenutuseks peetakse sel pühapäeval, 11. augustil koguduses suurejooneliselt perepäeva mitme ettevõtmisega. Päev algab lipu heiskamisega kl 9.40. Mälestusteenistus algab kirikus kell 13, teenivad praost Tiit Salumäe ja õpetaja Kari Antero Tynkkynen. Muusikalist vürtsi pakuvad organist Lia Salumäe ja Haapsalu kammerkoor. Ühtekokku oodatakse teenistusele umbes 200 ...

Tule õppima usuteaduse instituuti!

Rakenduskõrgharidusõpe Usuteadus spetsialiseerumisega peaerialale või hingehoiu kõrvalerialale. Dokumentide vastuvõtt 15. augustini kella 16ni usuteaduse instituudis Tallinnas Pühavaimu 6 ja 5.–15. augustini Tartu teoloogia akadeemias Tartus Ujula 1a. Sisseastumiseksamid 19. augustil Tartu teoloogia akadeemias ja 21. augustil Tallinnas usuteaduse instituudis. Magistriõpe Usuteadus, spetsialiseerumisega peaerialale, religioonipedagoogika või diakoonia kõrvalerialale; ...

Kursuselt abi koguduse tööle

Septembris alustab noorte piibli- ja misjonikursuse kolmas grupp. Registreerida saab augusti lõpuni. Kursust soovitame 18–30aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine ja selle tähendus oma elule, Piibli rakendamine igapäevaelus ning kasvamine kristlasena. Kokku saadakse kord kuus nädalavahetustel üheksa korda kuni maini Talu laagrikeskuses Harjumaal Saku vallas. Õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Teha tuleb ka koduseid ...

Konkurss akadeemilistele ametikohtadele

EMK Teoloogiline Seminar kuulutab välja konkursi alljärgnevate korraliste õppejõudude ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist: · piibliõppe lektor (UT ja kreeka keel, eesti keele baasil) - 0,5 koormusega, · piibliõppe lektor (UT ja kreeka keel, vene keele baasil) - 0,5 koormusega, · süstemaatilise teoloogia dotsent - 0,5 koormusega, · kirikuloo dotsent - 0,5 koormusega, · praktilise teoloogia dotsent - 0,5 koormusega. Konkursist osavõtuks palume esitada: avaldus; ...

Täname

Anonüümne annetaja Heiki Rosin Tarmo Vaino Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank 27. juuli pärastlõunal andis Kolga-Jaani kirikus kontserdi koguduse organist, kirikumuusika kooli 1994. aastal lõpetanud Merike Villems. Tunniajalise kontserdi kavas oli Bruhnsi, Lübecki, Sorge, Homiliuse, Heroni teoseid. Tänulikud kuulajad soovivad organistile jõudu järgnevate muusikaelamuste pakkumiseks. L. Viks

Õnnitleme

urmas.viilmaP001

Kalju Kukk, emeeritus 2. augustil – 70 Enno Tanilas, diakon 6. augustil – 48 Anna-Liisa Vaher, kaplan 6. augustil – 33 Aarne Lätte 12. augustil – 47 Tarmo Kulmar, dr 13. augustil – 63 Arvo Lasting 13. augustil – 38             Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Miika ...