Lehenumber » Väljaanded » 7. august 2013 Nr 30

Kaarli kiriku monumentaalne fresko on restaureeritud

Tallinna Kaarli kirikus 20. mail alanud altarimaali «Kutsuv Õnnistegija» (1879) restaureerimine on nüüdseks lõppenud ja värvikirkuses kaunis maal taas avatud. Johann Köler (1826–1899) oli esimene eesti professionaalne maalikunstnik ja rahvusliku maalikoolkonna rajaja. Kaar­li altarimaal valmis tal kümne päevaga 23. juuliks 1879. Tööpäevad olid pikad, 12 ja rohkemgi tundi. Pärast krohvi kuivamist ei olnud parandused samas tehnikas enam võimalikud, seepärast pidi töö ...

Perekond Keskinen lähetati Tallinnast tööle Peterburi

Tallinna Toompea Kaarli kirikus 21. juulil toimunud pidulikul jumalateenistusel paluti õnnistust Hannu ja Liliann Keskineni teenimistööle Peterburi Jaani koguduses. Keskinenid alustavad EELK peapiiskopi ja Soome Rahvamisjoni volitustega Peterburi Jaani koguduses tööd selle aasta augustist. Läkitamisjumalateenistusel teenisid koguduse õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa Kirikal ja misjonikeskuse juhataja õpetaja Leevi Reinaru. Kaarli kogudus on ka varem olnud perekond ...

Liliann Keskinen: koduigatsus tuleb ju ikka

Soomlane Hannu ja eestlanna Liliann Keskinen ning nende tütred on alustamas elu maailmalinnas Peterburis. Varasemalt on nad olnud misjonäridena teenimas Omskis ja Tartus. Misjonäride tööperiood Peterburis on esialgu kolm aastat, aga seda aega võidakse pikendada. Eesti Kirikule antud e-intervjuus ütleb Liliann Keskinen, et ootab kaaskristlastelt jätkuvalt eestpalveid ning tore oleks ka vahel kirju-kaarte saada. Milline on teie uus kodu Peterburis? Liliann Keskinen: Uue ...

Põlvas anti üle Jakob Hurda preemia

Päev enne Jakob Hurda 174. sünniaastapäeva jagati Põlva lähistel Himmastes juba 22. korda temanimelist preemiat. Jakob Hurda preemia pälvisid Põlva muusikakooli direktor, kohaliku kultuurielu edendaja dirigent Ester Liblik ja väljapoole maakonda antava preemia välisministeeriumi avaliku diplomaatia osakonna nõunik diplomaat Jüri Trei. Kui Jakob Hurt elas ja töötas Peterburis Jaani koguduse pastorina aastail 1880–1901, siis Jüri Trei Eesti Vabariigi konsulina enam kui 100 ...

Suvehari oli Viljandi Jaanis sündmusterohke

Tiitusele medal

21. juulil Viljandi Jaani kirikusse jõudes oli peapiiskop Andres Põderil tegemist palju: ta andis EELK Teeneteristi õp Marko Tiitusele, EELK tänukirja koguduse nõukogu liikmele Karl Luhtile ja pühitses remonditud käärkambri. Et õp Marko Tiitus viibis nelipühal sõpruskoguduse külalisena Soomes Porvoos, ei saanud ta osa võtta tänujumalateenistusest Tallinna toomkirikus, kus kirikupea tublisid töötegijaid autasustas ja vastavalt kirikuvalitsuse otsusele ka Viljandi praostkonna ...

Pika traditsiooniga folgifestival Võru linnas

Traditsiooniliselt peetakse Võrus folkloorifestivali juulikuu keskpaigas. Nii ka seekord kogunesid lauljad ja tantsijad XIX Võru folkloorifestivalile «Teljed».   Igal sõnal on tähendus, nii ka sõnal TELJED. Festivali korraldajad annavad sõnale oma tõlgenduse. «Saame rääkida ka PARALLEELSETEST või RISTUVATEST telgedest, seda nii matemaatikas, koduehituses kui ka inimsuhetes. Selle mustrid moodustavad AJATELJE eilsest tänasesse, läbivad triibuna meie elu- ja kultuuriloo. ...

Kolm päeva ühise perena laste suvelaagris

Võru praostkonna pühapäevakoolide lapsed kogunesid Põlva lähedale Perile suvelaagrisse. Laager oli sel aastal Põlva koguduse korraldada ja kandis teemat «Issanda oma». Varasemalt on taolisi laagreid praostkonnas korraldanud Rõuge, Pindi ja Kanepi kogudus. Laagrisse tulnud 60 lapse vanus jäi 1,4 ja 14 aasta vahele. Kolmepäevast koosolemist alustati Põlva kirikus avajumalateenistusega, kus teenisid praost Urmas Nagel ja koguduse õpetaja Toomas Nigola. Põhiosa laagrilistest ...

Vanim maakirik vajab inimese abi

Kirikud on küll Jumala teenimise paigad, kuid kultuuriväärtusena olulised kogu rahvale ja riigi visiitkaardiks. Üheks niisuguseks on Valjala kirik Saaremaal. Erilisse olukorda on sattunud see võimas 13. sajandist pärit kirik, mis seob endas eri sajandite ehitustavasid. Väljast just kui paljulubav – rahuldavas korras müürid ja pilkupüüdev punane katus –, kuid sisenejat ehmatab rohevetikas, mis kasvab kõrgetel müüridel. Koguduse õpetaja Hannes Nelis ütleb, et 1990ndate ...

Usaldus Jumala vastu

Lääne-Harju praostkonna pühapäevakooli suvine lastelaager toimus tänavu pärast jaanipäeva. Ligi 100 laagrilist kogunes Massu külakeskusse Vändra vallas Pärnumaal, kus kõik oli diakon Kalle Kõivu rõõmsal meelel ja juhtimisel ette valmistatud. Et laagris veedetud kolm päeva meeldejäävad oleksid, tegid pühapäevakooli õpetajad ettevalmistusi juba möödunud aasta sügisest. Koordineerimine ja vastutus jäi praostkonna pühapäevakooli sekretäri Pirjo Rootsi kanda. Praost Jüri ...

Tõotatud maa imelised elukad 4. osa

4. Looma nimetamisega oli probleemi ees ka Martin Luther, kui ta heebreakeelset piiblit saksa keelde tõlkis. Selles kohas oli looma nimeks shapan. Eurooplastele oli see loomake tundmatu ning Luther nimetas ta küülikuks, sest küülikuid kalpsas Saksamaal kõikjal ja nad pesitsesid ka urgudes. Paraku aga ei ole küülikut kunagi olnud ei Iisraelis ega nendes maades, kus vanatestamentlik tegevus toimub. Shapan’ina aga tunti teda piiblimaadel küll. Kui foiniiklased osavate ...

Palve

Peata mind, Issand, kui oma uhkuses tahan joosta kaljudest üles, et tõestada enda üleolekut kõikidest teistest. Peata mind, Issand, kui tahan pöörata enesearmastuse kiirteele, et leida tunnustust mõistuseta massilt. Peata mind, Issand, kui tahan Sind pidada enda ees võlglaseks ja nõuda Sinult kiitust oma olematutele saavutustele. Luba anda mul teed, Issand, Sinu väele, mis tõstab lootusetu põrmust. Luba anda mul teed, Issand, Sinu armastusele, mis ei otsi teiste ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled meile oma Poja Jeesuse Kristuse pärast kõik meie patud andeks andnud. Aita meil eluteel maha jätta see, mis on halb ja vale, ning minna edasi õiget teed mööda. Aita meil end läbi katsuda ja teha elus õigeid valikuid. Anna meile andeks meie vead ja aita meil andestada teistele ning minna eluteel edasi Sinule toetudes. Aamen.

Enese läbikatsumine

Inimesest teeb inimese see, et ta suudab mõelda ja analüüsida ning teha mingeid valikuid. See pole sugugi alati kõige kergem ja sageli eksime. Selleks, et tulevikus vältida samade vigade tegemist, on vaja ennast läbi katsuda ja mõelda elu üle järele. Kui inimene seisab Jumala ees, siis tunnetab ta Issanda tõelist suurust ja enda probleeme. Vahel on meie häda selles, et me ei võta piisavalt aega palvetamiseks ja enda läbikatsumiseks. Siis võib juhtuda, et inimene muutub ...

Alandlikult kõigeväelise Jumala ees seistes

engman_kristel _2010

Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: «Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi: «Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan.» Aga tölner seisis ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 21

piiblisetsi logo

VASTUS 26. juuni küsimusele 1. Peetruse kirja järgi peaks abielunaise ehteks olema varjul olev südame-inimene (1Pt 3:4). Toimetusse laekus 8 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Mehis Pupart. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 21) Vanas Testamendis on juttu Elimelekist, kes lahkus perega näljahätta sattunud Juudamaalt ja elas palju aastaid võõrsil. Kodukohta, mis meilegi evangeeliumidest tuttav, naasis üksnes ta abikaasa koos moabi rahvusest miniaga. ...