Slava Ukraine

Lehenumber 26. juuni 2013 Nr 28/29 Archives - Page 3 of 4 - Eesti Kirik

Janu ning nälg Jumala sõna kuulmise järele

Haamer,Eenok

Vennastekoguduse tähendus ja olemus nii eesti rahva ajaloos kui ka tänapäeval on paljudele arusaamatu. Selgust tuleks aga otsida. Lugesin Tartu Pereraadios oma isa jutlust ette ja mõtlesin, et paljude arusaamises haigutab mõne koha peal tühjus. See tuleb nähtavale seal, kus peaks teadma usulisest taustast meie ajaloos ning selle mõjust eesti rahva kujunemisele kultuurrahvaks. Miks vennastekogudus on olnud ja on jätkuvalt olemas ning vajalik, sellest ei saagi aru ...

Vennastekoguduse suvepäev peeti Kuusalu palvemajas

Nüüd siis teist aastat kogunesid vennad-õed vennastekoguduse suvepäevale, seekord Kuusalusse. Võõrustaja oli sealne palvemaja. Sõitsime Hiiumaalt esimese laevaga ja jõudsime veidi enne ürituse algust Kuusalu kiriku ette, kuhu oli planeeritud kokkusaamine. Kiriku juures ootas väike hulgake inimesi koos kohaliku õpetaja Jaanus Jalaka ja Hageri pasunakooriga. Võtsime kahekaupa kolonni, rist, lipud ja pasunakoor ees, ning asusime teele palvemaja poole. Pasunad olid vägevad ja ...

Juubelilaulupeol lauldi taas vaimulikke laule

1933. a üldlaulupeost võtsid osa ka kirikukoorid, kelle arv oli tõusnud sajani. 26.–27. juunil peetud XV kirikupäev algas jumalateenistusega Tallinna toomkirikus, tervituskõne ütles praost Aleksander Kapp, jutlustas assessor J. Varik Jõhvist. Kirikupäeval oli kõne all leeriaeg, mille pikkuseks otsustati määrata 60 tundi kolme nädala jooksul ja nimetada see ümber konfirmatsiooniks. Leiti, et kuigi noorsootöö näitab järjekindlat tõusu, on vaja tõsist tööd, et leer annaks ...

Tõotatud maa imelised elukad 3. osa

3. Pojad on pesahoidjad ja alul toidavad vanemad neid nn pugupiimaga (väga toitev ollus, mida eritavad vanemate maoseinad). Hiljem söödetakse poegi vanalinnu pugus pehmendatud taimeseemnetega. 25 päeva pärast koorumist on noor tuvi lennuvõimeline ja valmis iseseisvaks eluks. Tuvid on enamikus seltsingulised linnud, kes taluvad üksteist lähestikku pesitsedes, samuti toiduotsinguil ning joogikohtades. Meil Eestis elab kolme liiki tuvisid (õõnetuvi, kaelustuvi ja kodutuvi) ...

Palve

Hommik avab pühakoja. Kõik on armulauaks valmis: päeva pühitsetud rüübe ja päikese leib, kollane nagu valgus altarimaalil. Suve sakrament. Päeva üsk paisub. Sinna kukuvad öö hääled. Ööämbliku kombitsad, liigestest lahti, magavad üsas justkui võrkkiiges. Heljo Mänd

Ustavad pälvivad elupärja

Salumets,Yllar

Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist. Lk 5:1–3 Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid, kelleks olid kalamehed Siimon Peetrus ja ta kaaslased Jaakobus ja Johannes. Jeesus kõneleb ja ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et oleme võinud kuulda Sinu sõna ja kogeda Sinu armastuse suurust! Täname Sind, et oled igal ajal kutsunud inimesi ja andnud neile ülesande olla hea sõnumi kandjad maailma. Aita meil seda kutset järgida ja anda oma eluga usust hea tunnistus. Aita meil armastada oma ligimest ja teha kõigile head. Aamen.

Issanda teenistuses

Saabuvat pühapäeva kutsutakse apostlite pühapäevaks ja sel päeval meenutatakse kõiki apostleid. Apostel on kristlikus tähenduses Jumala saadik maailmas. Apostlid olid Jeesuse jüngrid, kes said tema ülestõusmise tunnistajateks selles maailmas. Kui vaadata apostlite tegevust, siis nad pühendusid jumalasõna kuulutamisele maailmas. See polnud sugugi kerge töö, sest nii variserid ja kirjatundjad kui ka Rooma riigi võimud tegid kõik võimaliku selleks, et nende tööd nurjata. Nii ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 20

EPS200

VASTUS 19. juuni küsimusele 1. Moosese raamatus ja 1. Ajaraamatus nimetati esimeseks vägevaks meheks Nimrodi (1Ms 10:8, 1Aj 1:10). Toimetusse laekus 9 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Aime Animägi. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 20) Ühes Peetruse kirjas jagatakse kristlastele terve rida nõuandeid maailmas elamiseks. Nii näiteks ei peaks abielunaine end ehtima soengute, kuldkeede ja muu säärasega – Jumala silmis on väärtuslikum hoopis muu. ...

Eesti kiriklikud mälestuspäevad

 JUULI 8. Adrian Virginius (†1706), Andreas Virginius (†1701), Johann Hornung (†1715), pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad. 8. Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter (†1941) ja teised nõukogude okupatsiooniaja märtrid. 18. Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja (†1657). 25. Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja (†1933).

XXI Rapla kirikumuusika festival

Festivali patroonid on peapiiskop Andres Põder ja minister Rein Lang. 27.6. kl 19 Juuru kirik (koostöös VII Juuru orelisuvega). SaxEst (saksofonikvartett), Indrek Vau (trompet), Kristel Aer (orel). Piletid 5.- ja 3.- 28.6. kl 19 Velise õigeusu kirik (pühendatud Eesti Apostliku Õigeusu kiriku 90. juubelile). DA PACEM, DOMINE. Vox Clamantis (vokaalansambel), dirigent Jaan-Eik Tulve. Piletid 5.- ja 3.- 29.6 kl 18 Rapla kultuurikeskus (II rahvusvahelise Rapla lauljate ...

Tango inglisammul

20. juulil kl 18 on kontsert Väike-Maarja kirikus. Esinevad Ines Maidre orelil ja Ingmar Simson-Valtin viiulil. Ettekandele tulev kava on ühtaegu traditsiooniline, originaalne ja piiriületav: kõrvuti varajase orelimuusikaga kõlavad kirglikud tangod. Kontsert on tasuta.

Muusikalist kosti Saksamaalt

Teltowi kirikukoor ja kammerorkester Camerata Potsdam Saksamaalt (solistid Caroline Seibt (sopran) ja Andreas Wenske (oboe)) dirigent Bernd Metzneri juhatusel esinevad 27. juunil  kl 19 Mustvee kirikus, 28. juunil   kl 19 Tartu Peetri kirikus, 29. juunil  kl 19 Viljandi Pauluse kirikus ja 30. juunil  kl 13 Põltsamaa Niguliste kirikus. Kavas Monteverdi, Albinoni, Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Jenkins, Pärt jm. Sissepääs vabatahtliku annetusega.

Avatakse laste kristlik päevahoid

Tallinna Püha Vaimu kogudus avab septembri lõpus laste kristliku päevahoiu Pesake aadressil Pühavaimu 4. Kohtade arv piiratud. Registreerimine lõpeb 10. augustil. Info eha.kraft@eelk.ee.

VII Juuru orelisuvi

«Kõik viled puhuvad» peetakse 20. juunist 14. juulini Juuru kirikus. 27.6. kl 20 SaxEst (saksofonikvartett), Indrek Vau (trompet), Kristel Aer (orel) koostöös Rapla kirikumuusika festivaliga. 30.6. kl 20 Per-Ove Larsson (orel, Rootsi). 12.7. kl 22 kihelkonnapäevade öökontsert. Aabi Ausmaa (tromboon) ja Piret Aidulo (orel). 14.7. kl 20 kihelkonnapäevade lõppkontsert. Segakoor Cantus (dirigent Vahur Soonberg), Dmitri Bulgakov (oboe, Venemaa), Kristel Aer (orel).