Lehenumber » Väljaanded » 5. juuni 2013 Nr 25

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled meile andnud suurima kutse, me täname, et Sa puudutad meid Püha Vaimu kaudu ja aitad pöörduda õigele teele. Me palume, et avaksid meie silmad nägema ja kõrvad kuulma Sinu kutset ja järgima elus seda, mis on õige ja hea! Ole meid eluteel õnnistamas, et meiegi võiksime teistele edasi anda kutse tulla Jumala juurde. Jeesuse nimel, aamen.

Kutse Jumala riiki

Elus saame palju kutseid. Kui avada hommikul arvuti, siis võib olla kindel, et meilikasti on saabunud paar kirja, mis kutsuvad kuhugi. Inimesed helistavad, kutsuvad külla ja sünnipäevale. Tööl kutsutakse koosolekutele. Tänapäeva maailmas on võimatu vastu võtta kõiki kutseid, sest neid tuleb nii palju. Seega seisab inimene püsivalt valiku eest, kuhu minna ja kuhu mitte. Oluline on otsustada, milline kutse vastu võtta, millisest loobumisest vabandavalt teatada ning millist ...

VASTUS 29. mai küsimusele

EPS200

Andrease ja Peetrusega ühest külast pärit Filippus rääkis Jeesusega kohtumisest Naatanaelile, kes selle peale küsis: «Mis võib küll Naatsaretist head tulla?» (Jh 1:44–46). Toimetusse laekus 11 õiget ja 2 vale vastust, loosi tahtel saab auhinna Pire Teras. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 17) Kuningas Saul ja tema kolm poega, nende hulgas Taaveti ustav sõber Joonatan, langesid lahingus vilistidega. Hiljem austas Taavet oma sõbra mälestust ühele inimesele ...

In memoriam Esra Rahula

Esra Rahula

In Memoriam Esra Rahula 29. mai öösel kutsus Issand ajast igavikku hea ja ustava sulase, EELK vanima vaimuliku praost emeeritus Esra Rahula. Ta sündis 27. veebruaril 1926 Rapla vallas Arankülas Reinumardi talus oma vanemate viimase, kolmanda lapsena. Kaks vanemat venda olid surnud juba enne Esra sündi. Isa Jüri oli vennastekoguduse jutlustaja ning kodus peeti regulaarselt palvetunde. Ka Esra osales noorena aktiivselt Rapla palvemaja laulu- ja mängukoori ...

Ainulaadne heategevuskontsert

tellingud

Hanna-Liina Võsa, Maria Listra, Jarek Kasar, Nele-Liis Vaiksoo, Riho Sibul, Margus Vaher ja Margus Kappel ja annavad Tallinna Kaarli kirikus 8. juunil kell 20 tellingutelt kontserdi, millist võib oodata alles 100 aasta pärast. «Tellingud on tõesti kõrged! Loodame, et laul kandub kaugele. Tahame jagada seda kordumatut võimalust publikuga, sest üksteisega jagades jääb ilus püsima. Tulge kuulama-vaatama ja kõik koos head tegema!» kutsub Maria Listra. Kontsert toimub madalas ...

Vennastekoguduse vaimulik suvepäev Kuusalus

8. juunil toimub Kuusalu vennastekoguduse palvemajas (Soodla tee 12) suvepäev teemal «Piibel – Jumala Sõna». Kell 10 koguneme Kuusalu kiriku juurde, et suunduda sealt edasi palvemajja. Suvepäeval toimuvad teemakohased ettekanded Arne Hiobilt ja Tiina Jannolt, rühmatööd, laulu- ja palvehetked jms. Korraldatud on lastehoid. Kohapeal saab tutvuda näitusega Eesti Piibliselts 200. Suvepäevale oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane või kes soovivad ...

Stipendiumi konkurss

Herbert Kuurme mäletusfondi stipendiumi konkursi taotluste esitamise tähtaeg on 20. juuni. Kandideerima oodatakse ülikoolide usuteaduskondade üliõpilasi või usuteaduskondade lõpetajaid, kes on vaimulikuna pühendunult tegutsenud vähemalt 2–3 aastat. Heaks eelduseks on osata koguduses ja kogukonnas ära kuulata inimesi, olla hea suhtleja ning tegeleda enesetäiendamisega. Stipendiumi suurus on 650 eurot. Taotlemiseks täida ankeet Tartu Kultuurkapitali kodulehel ...

Teated

Tallinna Peeteli kogudus tähistab pühapäeval, 9. juunil kell 11 armulauaga jumalateenistusega koguduse taastamise 20. aastapäeva. Esinevad koguduse kammerkoor ja Elo Toodo laulustuudio ansambel. Tallinna Kaarli koguduse surnuaiapüha Siselinna kalmistul on 9. juunil kell 13. Noarootsi koguduse surnuaiapüha Rooslepa kalmistul on 9. juunil kell 10.30, Sutlepa kalmistul 9. juunil kell 12 ja Noarootsi kirikaias 9. juunil kell 13.30.

Täname

Tallinna Jaani kogudus Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Kontsert

Simuna kirikus esinevad 8. juunil kell 18 sopran Tatjana Timofejeva ja Maris Lend (orel, flööt). Tartu Jaani kiriku tornis esineb 11. juunil kell 21 Allan Vainola (kitarr, laul). Pärnu Eliisabeti kirikus esinevad 7. juunil kell 20 Mervi Kalmus (viiul) ja Rein Kalmus (orel).

Õnnitleme

Enn Kivinurm, emeeritus 5. juunil – 71 Markus Haamer 6. juunil – 46 Kaido Soom, dr 7. juunil – 41 Markus Vaga 7. juunil – 45 Merike Schümers-Paas 8. juunil – 41 Ants Tooming 9. juunil – 48 Helgi-Reet Mägedi, emeeritus 11. juunil – 79 Ordinatsioonitähtpäev 5. juunil – 25 Hannele Päiviö, dr 5. juunil – 9 Mait Mölder (preestriordinatsioon 05.06.2007) Kätlin Liimets, diakon 5. juunil – 8 Eve Kruus (05.06.2007) 6. juunil – 38 Heiner Erendi, reservis 6. ...