Lehenumber » Väljaanded » 5. juuni 2013 Nr 25

Muutuste teel vanust ei küsita

Lastekirjanikuna kuulsust kogunud Heljo Mänd (87) on kõrges eas teinud olulise pöörde ja kirjutab nüüd värsse Jumalale. Ta tunneb, et on loominguliselt kõrgvormis ja aina sügavamaks oma mõtetega läheb. Heljo Mänd räägib, et kui ta kümme aastat tagasi soovis pühendada ühe luulekogu Jumalale, siis see ei õnnestunud. Tulid mõned üksikud riimid, aga kogumikuks ei sobinud. Lubadus teha luulekogu oli antud küll vaid endale, kuid süda jäi kripeldama. Sel aastal hakkas midagi ...

Kuuluda kogudusse ja kanda isiklikku vastutust

Kogudusekooli Kasvuaeg juhendajate koolituspäev Nõmme Rahu koguduse majas kujunes inforohkeks ja tegusaks. Osalejaid oli üle Eesti: Viru, Lääne-Harju, Tallinna, Valga, Viljandi ja Ida-Harju praostkonnast. Hommikuses tutvumisringis oli rõõm kogeda, et tuldi sooviga midagi uut õppida ning seda ka oma koguduses rakendada, et kogudus võiks kasvada. Jagati tunnistust Kogudusekool Kasvuaeg on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi (Kansan Raamattuseura) ja Soome ...

Hea peretöö kasvatab kiriku liikmeskonda

Pia Ruotsala, kes tegutseb aasta algusest EELK peretöö koordinaatorina, peab oluliseks teadvustada, et pere on süsteem ja kiriklik peretöö võiks olla ka süsteemne. «Minu töö juures on kolm haru: koguduste peretöö toetamine, perenõustamistöö käivitamine ja eriti ennetav töö,» selgitab Pia Ruotsala ja jätkab: «Vaimulik võiks mõelda juba laulatuse puhul, kuidas hoida abielu. Kui kirik laulatab, siis ta peab olema ka kaasvastutav, et paari hoida ja hiljem nõustada. Mõjutustöö ...

Usuaasta teemast kõneldi koos sõpradega Soomest

Usuaasta teema oli selgelt üleval Lääne-Nigulas, kus võõrustati sõpru Soomest Raahe kogudusest. Raahe koguduse nime kannavad pärast ühteliitmist seitse kogudust, kel varasemast ajast enam kui paarikümne aasta pikkused sõprussuhted veel ka Lääne praostkonna Kullamaa ja Märjamaa kogudusega. Nii käisid ligi poolsada küllatulnud soomlast saabumispäeval neidki kogudusi külastamas. Kolmainupüha armulauaga jumalateenistus peeti Lääne-Nigula kirikus, kus õpetaja Leevi Reinaru ...

Tänu ustavale koostööpartnerile Norrast

Möödunud neljapäeval tegi Tallinna diakooniahaiglasse külaskäigu haigla ehitamise ja arendamise üks alustalasid Runo Lilleaasen, Norra diakooniakeskuse ja kooli Diakonova direktor. Et Runo Lilleaasen lahkub Diakonova direktori ametikohalt, siis oli see väisang omamoodi lahkumisvisiit, kuid ometi loodab nii haigla rahvas kui Lilleaasen ise, et sõprussuhted jätkuvad. Runo asub tööle oma endise koguduse õpetajana. Haigla juhataja Jelena Leibur ütles, et kui ei oleks Runot, ...

Õnn on oskus kohaneda elu võimalustega

Kevadine vaade hooldekodu aeda ja paisutatud Võhandu jõele Leida aknast. Juune Holvandus

Esimest korda töö juures teadvusetult maha kukkudes ei aimanud Leida veel, et tegu on salakavala haiguse hiiliva ilminguga. Tubli naine polnud harjunud hädaldama, kasvatas lapsi, töötas kõvasti, jõudis vanemate majapidamist toetada. Lugu aga kordus, kiiresti lisandus haigustunnuseid, uuringute tulemusena selgus diagnoos polüskleroos (sclerosis multiplex). Viiekümne viiesena leidis ta end haigena kodus, kuhu tegelikult poeg ei tahtnud teda väga üksinda jätta, kartes uusi ...

Kirikupaadiga sõutakse Soomest Tallinna

Espoo toomkogudus korraldab kahe kirikupaadiga reisi Tallinna. Reisi ettevõtmist selgitades ütles pastor Raigo Liiman, et nad soovivad kirikupaadiga kirikusse sõpradele külla sõita. Mõtlevad seejuures ka mõnele olulisele daatumile: Espoo 555, Eesti vabariik 95 ja pärandkultuuri aasta. Reis saab alguse Porkkalan­niemilt reedel, 2. augustil. Loomulikult sõltub sõudmise õnnestumine ilmastikuoludest. Sõudes läbitav tee on 65 kilomeetrit pikk ja rahuliku sõudmise korral ...

Kullamaa sai mälestuspingi Rudolf Tobiasele

Kullamaa on uhke ja tänulik seal elanud kultuuriloos olulistele inimestele. Laupäeval tähistati helilooja Rudolf Tobiase 140. sünniaastapäeva ja avati talle nimeline mälestuspink. Meie professionaalse muusika rajajale, Hiiumaal sündinud (29.5.1873), Kullamaal kasvanud, kujunenud ja siia maetud Rudolf Tobiasele otsustas vald kogukonna vaimsuse tõstmiseks teha mälestuspingi. Pisut üle kahe meetri pika graniidist pingi valmistas OÜ Kohila Graniit ja see paigutati Tobiase ...

Lastepäraselt suhte- draamana Birgitta festivalile

Selle aasta Birgitta festivali (9.-18. augustini Pirita kloostris) uudislavastus on Aino Perviku teose «Arabella, mereröövli tütar» põhjal valmiv lastemuusikal. Libreto kirjutanud lastekirjanik Leelo Tungal rääkis sel teemal lähemalt Eesti Kirikule. Milliseid nõudeid esitab lastemuusikal vabas õhus Birgitta festivalil esitatuna tekstiloojale? Mis on raske? Birgitta festivalil Eesti oma lastetüki lavaletoomine oli Eri Klasi idee – ja minu meelest väga hea mõte, sest laste ...

Artiklikogumik religiooni ühiskondlikust tähendusest

TheSocialSignificance,,

Mullu ilmus Inglismaal Ashgate’i kirjastuse egiidi all põnevat lugemist pakkuv artiklikogumik. See kogumik kannab pealkirja «The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe. Secularization, Individualization and Pluralization» (Religiooni ühiskondlik tähendus suurenenud Euroopas. Sekulariseerumine, individualiseerumine ja pluraliseerumine). Ligi 300-leheküljelise kogumiku toimetajateks on saksa religioonisotsioloogid Detlef Pollack, Olaf Müller ja Gert ...

XVI Suure-Jaani muusikafestival 17.–23. juunil

suurejaani2

Kätte on jõudmas järjekordne, kordumise kordumatusest kantud sisuavaramaid festivale Eestis. Kordumine väljendub mõistagi numbris ja paljudes esinejates, kordumatus aga esitatavas – intiimsest kammerlikkusest dramaatilisuseni, lastekooridest mungakoorini ning džässist orelimuusikani. 28 üritust laotuvad üle linna ja kiirtena üle valla, Kappide majamuuseumist Hüpassaare taha rabasaarele, ühtekokku 16 kohta. Enamasti neli sündmust päevas! Arusaadavalt ei jõua kõik kõikjale ...

Kiriku tähtsaimaks ülesandeks on inimesi Jeesuse juurde viia

Ta viis tema Jeesuse juurde (Jh 1:42). I Neis sõnades on väljendatud see, mis on kõige olulisem kristliku kiriku töös. See on iga kristlase ülesanne, ja eriti kuulub see kõigile, kes on saanud kiriku ameti. «Ta viis tema Jeesuse juurde.» Inimesed mõtlevad kirikust väga erineval viisil, ja kiriku peaaegu kaks tuhat aastat kestnud ajalugu jutustab, et ka kirikus endas on esinenud mitmesuguseid arusaamisi selle kohta, mis on kiriku ülesanne. On tekkinud mitmeid eri ...

Nõos esitletakse raamatut Martin Lipust

Valmis on saanud Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu autobiograafia «Minu elumälestused». Pärast paariaastast tööd on sel kevadel kaante vahele jõudnud Nõo koguduse kauaaegse õpetaja, luuletaja, kirikuloolase ja genealoogi, Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu (1854–1923) autobiograafia «Minu elumälestused. Noorest põlvest kuni aastani 1910», mis ootas oma aega Eesti Kirjandusmuuseumi fondis. Raamat toob meieni Martin Lipu, Eesti ärkamisaja teise põlvkonna ühe ...

Palve

Imelik, et ma olen ikka veel elav. Ärkan. Meeled punasest unenäost pingul nagu taevas linnulaulust. Hommikune jutlus. Päev seletab lahti oma võtme: anda, anda, anda! Anda endast ära kõik, mis on öö jooksul kasvanud hinge. Anda, anda, et patulõhn ei puudutaks enam sõõrmeid. Et patt käiks kilomeetri kauguselt mööda. Anda, anda, olla puhas kui vastsündinu.

Tulge, sest kõik on juba valmis!

Kask,kerstin

Aga Jeesus ütles: «Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis! Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind! Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind! Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja ...