Lehenumber » Väljaanded » 20. märts 2013 Nr 13

Palmipuudepühaga algab suur nädal

Pühapäeval, 24. märtsil on palmipuudepüha, millest algab suur ehk vaikne nädal, mil ristirahvas keskendub Jeesuse elu viimastele sündmustele siin maa peal. Piibli järgi on palmipuudepüha (ld palmarum) see päev, mil Jeesus viimast korda sisenes Jeruusalemma. Johannese evangeeliumist saame lugeda, et Jeesus ratsutas Jeruusalemma eesli seljas, just nii, nagu oli ette kuulutatud Vana Testamendi prohveti Jesaja suu läbi: «Ära karda, Siioni tütar! Ennäe, su kuningas tuleb ...

Armastus ja valu käivad sageli käsikäes

Tartu Zonta klubi ja Tähtvere avatud naistekeskus tutvustasid naistepäeval vastset raamatut «Sinihabeme pruudid», kuhu on koondatud perevägivalda kogenud naiste lood. «Teisel abieluaastal sain esimest korda peksa. Olin ostnud valet värvi vetsupaberi. Hoop oli nii tugev, et lendasin peaga vastu kraanikaussi. Valus oli, aga hirm oli nii suur, et isegi nutma ma tema nähes ei hakanud. Sellest alates lisandus kontrollile füüsiline vägivald,» võib lugeda Helena loost. Taolisi ...

Palvega looduses 1. osa

1. See juhtus 1995. aasta südasuvel, 14. juuli õhtu hakul, kui Uplinna talu kohal tiirutas kõrgel õhulind piiritaja pesapaar. Tõstsin käe ja õnnistasin neid. Mõni aeg hiljem laskus üks neist rookatuse kohalt suure kiirusega minu peale ning lendas selja tagant väga madalalt üle pea, tõustes järsu kaarega taas kõrgele õhku. Sain aru, et piiritaja tahtis omamoodi suhelda minuga, sest nad ei ründa kunagi inimest, ka siis, kui ollakse pesa juures. Piiritaja on tulnud Karuse ...

Palve- ja paastukuu märts

80 aastat tagasi oli märtsikuus põhjust meenutada mitmeid kirikumuusikuid ja lauluveterane, kelle tähtpäeva puhul sai kuulda vaimustust äratavaid kontserte. 6. märtsil 1933 möödus 30 aastat Martin Andreas Wilbergi surmast, keda iseäranis Kolga-Jaanis ja Põltsamaal oli põhjust meenutada kui ühte tähtsamat kirikulaulu edendajat. Aastatel 1846–1853 oli ta Kolga-Jaanis ja 1852–1899 Põltsamaal köstri ametit pidanud, 1840–1846 ja 1852–1862 Põltsamaa kihelkonnakooli juhatanud, ...

Palve

Tekst ja foto: Tiiu Hermat

Kuningas tuleb. Mul pole midagi, millega talle vastu minna ... Võtaks ühe palmioksa? Kui lehvitan sellega, ehk märkab ta mind? Ehk pöörab oma palge minu poole ja naeratab? Aga need oksad on ju nii ilusad ... Kui murran, närbuvad nad varsti. Ah tühja, võtan ikka! Oksad ja lehed kasvavad uued, õied on järgmisel aastal jälle. Aga Kuningat ei kohta ometi iga päev ... Enam pole aega kõhelda – minu Kuningas tuleb! Hosianna Taaveti Pojale!

Prohvetlikud ettekuulutused olid täitumas

Jh 12:12–24 Palmipuudepühaga astub kristlik kirik kirikuaasta kõige vastuolulisemasse ja mitmeti mõistetavasse nädalasse. Kui jõuluööl oli tegemist rõõmuga ja rõõmusõnumiga, mis üha levis, siis siin käib rahva meeleolu ühest äärmusest teise. Täna hõisatakse «hosianna!», mõne päeva pärast asendub see palvehüüd vihahüüuga «poo risti!». Miks on need muutused nii suured, miks Jeruusalemma rahvas on nii kõikuva meelega? Tegelikult me oleksime ebaõiglased, kui süüdistaksime ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et Sa lasid oma Pojal Jeesusel minna Jeruusalemma selleks, et ta kannaks inimkonna patud. Täname Sind ennastohverdava armastuse eest! Ole meid valmistamas suure nädala vastu, et võiksime tunnetada Sinu armastuse suurust ja vastu võtta kõik Sinu annid ja õnnistuse. Aamen.

Aukuninga alandustee

Oleme astumas suurde ehk vaiksesse nädalasse. Saabuva pühapäeva nimetus palmipuudepüha (ld dominica palmarum) tuleb saabuva pühapäeva evangeeliumist, kus kirjeldatakse, kuidas inimesed tervitasid Jeruusalemma saabuvat Jeesust palmiokstega. Inimeste jaoks oli suur elamus näha tuntud õpetajat ja tervendajat Jeruusalemma sisenemas. Ilmselt loodeti, et Jeesus teeb jätkuvalt imesid. Teisalt oodati Kristuselt võibolla mingit rahvuslikku sõnumit. Osa soovis kuulda tema õpetusi. ...

Teade

Peapiiskop Andres Põder kutsub kõiki kogudusi üles helistama suure nädala kolmapäeval,  27. märtsil, mil taasiseseisvuse aeg ületab Eesti Vabariigi sõjaeelse kestvuse, kl 12 kirikukelli. Võimalusel võiks sel päeval pidada ka palvuse või jumalateenistuse.

Parim kingitus pühadeks on EESTI KIRIKU soodustellimus!

EKI1303001

Telli ajaleht aastaks endale või sõbrale vaid 27 euro eest. Pere nooremaid rõõmustab ajakiri PLUSS! Soodustellimus aastaks  (neli numbrit) ainult 7 eurot. Tellimiseks 1. Palun tasu tellimuse eest SA Ajaleht Eesti Kirik kontole 221020430989. Koos ajakirjaga PLUSS on tellimuse hind 34 eurot. 2. Teata tellijate aadressid toimetusse telefonil 733 7795 või sirje.kasemaa@eelk.ee.

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 6

EPS200

VASTUS 13. märtsi küsimusele Joona soovis, et tema kuulutus linna hävimise kohta oleks täitunud, Jumal aga ei hävitanud Niinivet, sest rahvas kahetses oma halba käitumist ja parandas meelt (Jn 3:10–4:3). Toimetusse laekus 11 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Vallo Olle. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 6. Pärast Jeesuse taevaminekut valisid apostlid Juudas Iskarioti asemele uue apostli. Mille alusel valik tehti ja kuidas oli apostli nimi? Iga ...

Vastuvõtt diakonikoolitusele

Usuteaduse instituudi pastoraalseminar teatab, et on alanud vastuvõtt 2013. aasta diakonikoolitusele. Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Infot vastuvõtutingimuste kohta leiab UI kodulehelt http://ui.eelk.ee/pastoraalseminar.php ning vajalikud dokumendid tuleb esitada peapiiskopile 5. aprilliks. Info: Liina Sander, tel 611 7405 või 5817 3444; liina.sander@eelk.ee

Heategevuskontsert Maarjaküla heaks

24. märtsil kl 17 on Tartu Peetri kirikus heategevuskontsert «Hooli meist!», millega toetatakse Maarja PäikeseKodu rajamist. Kontserdil esinevad Ott Lepland, Rosanna Lints, Fredi Pärs, Oliver Kuusik, Gerli Padar jt. Pileti hind 12 eurot, sooduspilet 10 eurot.

Jalutama Jumala aedadesse

Tallinna Kaarli kogudus kutsub teisipäeviti kell 18.30 koguduse õppeklassi (Toompuiestee 4) kuulama loenguid sarjast «Jalutades Jumala aedades». 26. märtsil peab I loengu «Uususunditest» Ringo Ringvee. Sissepääs vaba.

Koraaliprelüüdide konkurss

Kirikumuusika liit kutsub organiste, heliloojaid ja kirikumuusikuid üles kirjutama koraaliprelüüde orelile. Tööd esitada 7. maiks märgusõnaga ümbrikus, milles on kinnine ümbrik märgusõna ja konkursil osaleja andmetega (nimi, isikukood, aadress, pangakonto number), mida ei avata enne, kui žürii on otsuse langetanud. Kõik tööd peavad olema eraldi ümbrikus. I preemia auhind on 100 eurot, II preemia 75 ja III preemia 50 eurot. Lisaks antakse eripreemiaid ja märgitakse ära ...