Lehenumber » Väljaanded » 6. märts 2013 Nr 11

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 3. osa

3. Isiklikust elukogemusest lähtudes Paulus kirjutas: «Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks» (Rm 8:28). Ka Jumala vaikimine tahab meid viia elu sügavamale mõistmisele ja avada uksi seal, kus need alguses näisid olematud. Uues Testamendis julgustatakse: «Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jee­suses igavesest ajast ...

Palve

Vahel on tunne, et ripun kuristiku kohal ning iga hetkega libisen vaid sügavamale. Üritan end kinni hoida viimse jõuga, kuid järjest katkevad kõik niidid ... Jääb vaid üks, viimane. Kui katkeb ka see, olen kadunud ... Kuid see niidike ei katke. Sina hoiad mind ning ei lase kukkuda. Mina vaid olen see, kes seda unustama kipub ning ainult iseenda jõule tahab loota. Anna mulle usku ja teadmist, et ka kõige suuremas kitsikuses ei jäta Sa mind maha, hoiad ja kannad ...

Külluse Jumal, pillaja Jumal …

Paasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele: «Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa?» Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Filippus vastas talle: «Isegi kahesaja teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks.» Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle: «Siin on üks poiss, kellel on ...

Eestpalve

Püha Jumal, täname Sind, et oled saatnud oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma, et anda meile seda, mida vajame. Sina kannad hoolt nii meie argise kui ka usulise elu eest. Täname Sind, et annad sihi, mis kannab meid tänasest päevast igavikku. Aita meil aidata hädasolijaid nii igapäevase leivaga kui Jumala sõnaga. Aita meil armulaual kogeda Issanda lähedust ja jagada seda toetust teistele inimestele meie ümber. Aamen.

Eluleib

Saabuva pühapäeva piiblilugemised viie tuhande toitmisest ja inimese vajadusest vaimuliku toidu järele on andnud pühapäevale nime – leivapühapäev. Igapäevaelus vajab inimene sööki, jooki, riideid ja kohta, kus elada. Kui need põhivajadused on rahuldatud, siis on inimene vaba kasvama muude väärtuste suunas. Seega tähendab leib kõike olulist, mida elus vajame. Jeesus ütleb, et ta on eluleib. Nii nagu inimene vajab sööki-jooki, nii vajab ta ka usku. Ilma usuta on inimesel elus ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 4

EPS200

VASTUS 27. veebruari küsimusele Sõnumi tõi Taavetile prohvet Gaad; karistus tuli vastu võtta rahvalugemise pärast (2Sm 24:2,11–13). Toimetusse laekus 8 õiget ja 6 vale vastust, loosi tahtel saab auhinna Liivia Kaustel. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 4. Jeesus puudutas kümnise maksmise teemat seoses variseride tegevusega. Matteuse evangeeliumis nimetas Jeesus kolme asja, millest variserid kümnist maksid, ja kolme, millele nad ei pööranud piisavalt ...

Kannatusaja muusika Tallinna Jaani kirikus

9. märtsil kell 19 algaval kontserdil kõlab Pärdi ja Tüüri muusikat kannatusajaks. Kavas on Arvo Pärdi «Stabat mater», Erkki-Sven Tüüri «Passion» ja «Requiem». Muusikat esitavad kammerkoor Voces Musicales ja Tallinna kammerorkester, dirigent on Risto Joost. «Stabat mater» (1985) on Arvo Pärdi varasema tintinnabuli-loomingu imelisemaid teoseid, hämmastav oma puhtuses, ilus ja valus, mis suubub andestusse. «Passion» (1993) on teine osa Erkki-Sven Tüüri varase perioodi ühest ...

Pedagoogilise repertuaari esitluskontsert

Tuuliki Jürjo uue noodi «Narva lastealbum nr 2» esitluskontsert 8. märtsil kl 12 H. Elleri nim Tartu muusikakoolis, kl 18 Narva Mihkli kirikus ja 9. märtsil kl 14 Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Esinevad Narva koorikooli ja Keila muusikakooli õpilased. Tasuta.

Jalutama Jumala aedadesse

Tallinna Kaarli kogudus kutsub teisipäeviti kell 18.30 koguduse õppeklassi (Toompuiestee 4) kuulama loenguid sarjast «Jalutades Jumala aedades». 12. märtsil peab loengu «Kiriku, jumalariigi ja lunastuse probleem 1930ndate Eestis» Riho Saard. Sissepääs vaba.

Täpsustus

Ajalehe Eesti Kirik 27. veebruari numbris ilmunud artiklis «Kas vabamüürlased saavad ohustada kirikut?» on väidetud: «Ära ootamata erakirjavahetuse avaldamise luba Jaan Tammsalult, ilmus veebilehele www.meiekirik.ee 16. veebruaril uudis, mis teatab Tallinna praosti kuulumisest vabamüürlaste hulka». Antud väide on ebatäpne ja eksitav. Viidatud uudis avaldati veebilehes Meie Kirik, tuginedes sotsiaalmeedias (Facebooki EELK vestlusrühm) ilmunud ja paljudele kättesaadavaks ...

In memoriam Jaakko Launikari

In memoriam Jaakko Launikari 1940–2013 27. veebruaril kutsus Issand pärast rasket haigust Sigtunas Rootsis 72 aasta vanuses ajast igavikku suure Eesti sõbra praost Jaakko Herman Launikari. Launikari sündis 30. mail 1940 Soomes Kuusankoskil. Ta ordineeriti vaimulikuks 1964 Helsingis. Esimeseks väljakutseks oli talle diasporaatöö Rootsi asunud soomlaste keskel. 1964–1974 oli ta ametis Stockholmis, esmalt soome koguduse pastorina ja siis Rootsi soomekeelse kogudusetöö ...

Raamatuesitlus

Tähtvere Avatud Naistekeskuses Tartus Näituse 3 esitletakse 8. märtsil kell 14 raamatut «Sinihabeme pruudid», kuhu on koondatud lähisuhtevägivalda kogenud naiste lood. Raamatu on andnud välja Tähtvere Avatud Naistekeskus, koostanud Krista Kivisalu.

Kui tahad Jumalat tundma õppida

Tule pühapäeviti kl 18 Tartu katoliku huvikeskusesse Kalda tee 34–21 (Annelinna Selveri vastas). Kas sa tead, kes on Jumal? Tule teda tundma, hüüa meiega: «Kui oled olemas, aita meid!» Jumal armastab sind ja tahab sinuga kohtuda. Info tel 554 1162, 5800 3094, isa_miguel@hotmail.com, jeesus_blanca@hotmail.com.

Täname

Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Thomas Vaga, praost 8. märtsil – 75 Mihkel Kukk 9. märtsil – 56 Küllike Valk, diakon 11. märtsil – 47 Tauno Teder 11. märtsil – 41 Jaan Tammsalu, praost 12. märtsil – 53 Ordinatsioonitähtpäev 6. märtsil – 17 Anu Konks (preestriordinatsioon 09.09.1997) 7. märtsil – 37 Johannes Vassel, emeeritus 9. märtsil – 5 Eha Kraft, diakon 11. märtsil – 23 Enn Salveste (05.06.2007) 11. märtsil – 12 Merike Schümers-Paas Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ...