Lehenumber » Väljaanded » 27. veebruar 2013 Nr 10

Õnnitleme

Esra Rahula, praost emeeritus 27. veebruaril – 87 Jaan Nuga 27. veebruaril – 39 Raivo Asuküla 28. veebruaril – 65 Urmas Karileet, diakon 1. märtsil – 55 Enn Salveste 2. märtsil – 52 Toivo Treiblut, diakon 2. märtsil – 50 Esa Pekka Luukkala 2. märtsil – 39 Ordinatsioonitähtpäev 27. veebruaril – 40 Kalle Kasemaa, dr, emeeritus 28. veebruaril – 23 Arne Hiob, dr Raivo Asuküla Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.