Lehenumber » Väljaanded » 27. veebruar 2013 Nr 10

Raamat juhatab Vana Testamendi juurde

Levin

Tartu ülikooli kirjastus on andnud välja Christoph Levini «Vana Testamendi», mille on saksa keelest tõlkinud Kadri Metsma. Ükski teine raamat pole läänemaailma religiooni ja kultuuri mõjutanud rohkem kui Piibel ja selle suurem, juute ja kristlasi ühendav osa Vana Testament. Müncheni ülikooli professor Christoph Levin kirjeldab Vana Testamendi ülesehitust, kaanoni tekkelugu ning tekstide traditsioonilugu. Jälgi Vana Testamendi mõjudest on võimalik leida igast ...

Nõva kiriku remont edeneb jõudsalt

Lääne praostkonda kuuluv Nõva Püha Olevi kogudus on rõõmus, et tänu lahketele annetajatele ollakse kiriku remondiga jõudsalt edasi liikumas. Eesti vanimate puukirikute hulka kuuluvas rannakirikus tehtavast kõneles diakon Peeter Krall. Vaimulik selgitab, et kiriku remont on jõudnud teise etappi. Leader-programmist saadud raha eest on kaetud tornikatus vasest kattega, samuti on vahetatud kiriku pehkinud alustalad uute vastu. Võlgu jäädi tornitipu kaunistuse ja piksevarda ...

Palve

Luba mul, oh Issand, Johannese kombel     leida varju Sinu juures,     usalduda heade inimeste hoidmisse,     olla kaitstud kogu maailma kurja eest. Luba mul, oh Issand, Sinu püha rahva kombel     olla hoitud Sinu vere väes,     kaugel eemal surmaingli mõõga ulatusest,     teel vaba rahva igavesse rõõmu. Luba mul, oh Issand, Sinu õpilaste kombel     murda leiba Sinu äratundmiseks     ja kuulda Sinu sõnu pühakirjast kõlamas,     et kord, kui langenud kõik ...

Jumal on meid loonud oma Vaimu eluasemeks

Lk 11:14–26 Antiikajal oli üldine arvamine, et haigus ja hädad on patu tagajärg. Kas peaksime praegu teisiti arvama? Meil ei ole mingit põhjust tänapäeva meditsiini ja selle saavutusi hakata Piibli järgi korrigeerima. Ülepea ei peaks tänapäeva kristlasel olema probleeme ühegi loodusteaduses esineva väitega. Teaduse ja usu tasakaalu saame õppida meie tipploodusteadlastelt, kellest mitmed on ka ustavad koguduseliikmed ja tõsiusklikud kristlased. Aga nõnda nagu kuue päevaga ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et sina saatsid oma Poja siia maailma selleks, et inimesed päästa kurjuse meelevalla alt. Ole ligi neile, kes peavad võitlema kurjusega, ja aita, et nad suudaksid kanda oma koormaid, olles kindlad selles, et Jeesus on kurjuselt võimu võtnud. Kuule kõigi ahastuses olijate palveid ja aita meil täita oma roll siin maailmas ning võidelda armastusega kurjuse vastu. Aamen.

Jeesus – kurjuse võimu võitja

Maailmas võime sageli kohata kurjust. See rikub inimestevahelisi suhteid, tekitab sõdu ja tülisid, kiusab taga kristlasi ega lase neil oma usku tunnistada. Kurjus lahutab inimese Jumalast, ligimesest ja loodusest. Igaühel tuleb vahel kokku puutuda kurjusega. Kuid kurjust pidi kogema ka Jeesus, kui teda taga kiusati. Kristus suri ristil ja sellegi karistuse taustal on inimeste kurjus ja kadedus. Jee­sus kannatas valesüüdistuste all, kui kurjuse jõud ütlesid, et ta teeb ...

Eesti Kiriku köidetud aastakäik 2012

Tähelepanu! Toimetuse kaudu on võimalik tellida endale või kogudusele Eesti Kiriku eelmise aasta köidetud aastakäik. Soovist palun teada anda sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795.

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 3

EPS200

VASTUS 20. veebruari küsimusele Jeesus külastas Leevit (Lk 5:27–32) ja Sakkeust (Lk 19:1–6). Apostliks sai tölner Matteus (Mt 10:3). Toimetusse laekus 14 õiget ja 4 mittetäielikku vastust, loosi tahtel saab auhinna Ursula Arutjunova. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 3. Kuningas Taavetil ei õnnestunud alati Jumalale kuulekas olla. Ühe eksimuse järel edastas keegi prohvet talle Jumala sõnumi, mille kohaselt tuli Taavetil valida üks kolmest karistusest. ...

Edasta oma õnnesoov või teade

Eesti Kirikus on jätkuvalt võimalus avaldada tasuta õnnesoove, teateid kihlumisest, ristimisest, leeriõnnistamisest, abiellumisest. Selleks saatke oma soov lehekülje toimetajale aadressil rita.puidet@eelk.ee.

Eesti kiriklikud mälestuspäevad

MÄRTS 8. Martin Lipp, pastor, luuletaja, kiriku- ja kultuuriloolane (†1923) 13. Joachim Salemann, Tallinna piiskop, kirikukäsiraamatu ja lauluraamatu uuendaja (†1701) 26. Cyrillus Kreek, helilooja, vaimulike rahvaviiside koguja ja töötleja (†1962) 31. Modena Wilhelm, paavsti legaat, Eesti kirikuelu korraldaja (†1251)

Kevadretriit ehk süvi «Nagu äsjasündinud lapsed»

Retriit toimub 5.-7. aprillini Läänemaal Altmõisa külalistemajas. Kui apostel Peetrus kuulutab «nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima», siis kutsub ta meid üles uuenema ning nägema elu ja olukordi enda ümber teises valguses, läbi Kristuse silmade. See aga tähendab, et peame paremini mõistma protsesse, mis meis toimuvad. Muidu pole puhastumine ja meeleparandus võimalik. Nagu äsjasündinud lapsed –vabad ja julged kõike Jumalalt vastu võtma. See peaks ...

Jalutama Jumala aedadesse

Tallinna Kaarli kogudus kutsub teisipäeviti kell 18.30 koguduse õppeklassi (Toompuiestee 4) kuulama loenguid sarjast «Jalutades Jumala aedades». 5. märtsil peab loengu Eesti muinasusunditest Toomas Abiline. Sissepääs vaba.

Hariduskonverents «Tabamata ime»

Tartu Herbert Masingu kooli 20. aastapäeva puhul toimub 1. märtsil Tartus Dorpati konverentsikeskuses psüühiliste hariduslike erivajadustega õpilaste probleemidele pühendatud hariduskonverents. Konverents on suunatud vastava valdkonnaga kokkupuutuvatele haridusjuhtidele ja spetsialistidele. Eesmärgiks on probleemistiku terviklik avamine, et koos liikuda edasi nendele õpilastele sobivate praktiliste rakenduste suunas. Peaettekandja on Tallinna ülikooli psühholoogia ...

In memoriam Heino Jõgis

In memoriam Heino Jõgis 1928–2013 Meie keskelt on lahkunud innukas Eesti iseseisvuse ja vabaduse eest võitleja. 13. veebruaril 2013 lõpetas oma eluteekonna Kalifornias meile kõigile tuntud ja armastatud Heino Jõgis, kes kõigile väsimatult tutvustas ja jagas informatsiooni võõrvõimude poolt meie kodumaa vastu toime pandud kuritegudest. Heino sündis 15. veebruaril 1928 Tallinnas kaugesõidukapten Karl Jõgise ja tema abikaasa Alma perekonda. Oma kooliteed alustas noor ...

Täname

Ester Liinak Tarmo Vaino Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank