Slava Ukraine

Lehenumber 9. jaanuar 2013 Nr 2 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Toomkogudus sai abiõpetaja

Kolmekuningapäeval seadis peapiiskop Andres Põder Tallinna piiskopliku toomkoguduse abiõpetaja ametisse senise Tallinna vikaarõpetaja, abipraost Arho Tuhkru, kes jumalateenistusel ka jutlustas. Ettepaneku abiõpetaja kohale asumiseks tegi toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma, kes ka ametisseseadmisel peapiiskoppi assisteeris. Arho Tuhkru valiti toomkoguduse nõukogu poolt ühehäälselt abiõpetaja ametisse 9. detsembri 2012 koosolekul. Abiõpetaja ametikoht oli püsinud juba mitu ...

Lühiuudised

Välisministeerium jagas kultuuripreemiaid Välisminister Urmas Paet tänas esmaspäeval loomeinimesi, kes on kultuuri kaudu aidanud kaasa Eesti rahvusvahelise maine ja tuntuse kasvatamisele. Tunnustuse pälvis ka emeriitprofessor Kalle Kasemaa, kes on peamiselt heebrea, kreeka, aga ka araabia, jidiši, ladina, saksa, prantsuse, albaania ja kõmri keelest eesti keelde tõlkinud üle 60 raamatu, avades sellega uksi erinevatesse kultuuridesse. Kultuuripreemia said veel ansambel Ewert ...

Hommik, mis ühendas Lõuna-Eesti liidreid

Traditsiooniks on saanud ka palvushommikusöögile kogunemine Tartus, viimasel kolmel aastal laiemalt koos Lõuna-Eesti liidritega. Hinnanguliselt kogunes eelmisel neljapäeval Atlantisesse hommikulauda sadakond inimest. Tulnuid tervitasid Tartu linnapea Urmas Kruuse, praost Joel Luhamets ning üks ürituse korraldajaist pastor Meego Remmel. Oma tunnistuse usule tulemisest tegi Tartumaa ettevõtja Väino Põllumäe (fotol), kes andis oma elu Jumalale viis aastat tagasi ja on nüüd ...

Märka ja tunnusta – taotle autasu

I nelipühal, 19. mail annab peapiiskop Andres Põder Tallinna toomkirikus üle kiriklikud autasud ja tänab ning tunnustab kiriku tublisid töötegijaid. EELK autasude komisjoni koosolekul 22. novembril vaadati tagasi tegevusele ja tõdeti, et tänuüritus nelipühal Tallinna piiskoplikus toomkirikus on leidnud head vastukaja. Tublisid on tunnustatud Ühtekokku on siiani antud välja 154 Teeneteristi ordenit. Neist I järku 8, II järku 25 ja III järku 121. Tunnustusmärgi on andnud ...

Jumala lapsed

Nii nagu väikesed lapsed, õrnad ja muretud, vajavad hoolt ja kaitset kõik ilma sündinud. Ristimisel on võim maha pesta me patud. Jumala lapsena võin öelda: «Uus elu mul on antud.» Issand, sinul on vägi hoida meid terve elu, tahame olla su ligi, jagada rõõmu ja valu. Oleme Jumala lapsed, õpime elama usus: «Issand meid alati kaitseb, kuulata teda me kohus.»

Ristimisega algab igaühe missioon

Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: «Mul on vaja lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!» Jeesus aga kostis talle: «Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!» Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl ...

Eestpalve

Issand, me palume Sinu õnnistust laste- ja noortetööle meie kirikutes. Läkita oma Püha Vaim ja vaimuannid selle töö tegijatele. Luba, et võiksime kasvada Sinu tundmises ja järgneda päev-päevalt rohkem Sulle. Õnnista Põltsamaa talvepäevi ja noortefestivali JäPe ning nende korraldamist.

Ristimise and

Saabuva pühapäeva evangeelium kõneleb Jee­suse ristimisest. Tänapäeval arvatakse sageli, et kõik sõltub inimesest ja tema tegevusest. Kui asetada inimene kõige keskpunktiks, siis on lihtne öelda, et pole vaja ei ristimist ega muid kiriklikke talitusi. Ometi pole see nii. Ajalugu on näidanud, et kõik ei sõltu sugugi meist ja kui inimlik pool ei suuda elu kanda, siis tuleb leida selleks midagi muud. Üks elu alustala, mis on pidanud aegadele vastu, on Jumal ja usk temasse. Usk ...

Eesti kiriklikud mälestuspäevad

EELK piiskopliku nõukogu otsusega 17. märtsist 2009 kinnitati Eesti kiriklikud mälestuspäevad (leitavad ka www.eelk.ee, intranet). Eesti Kirik tutvustab meie kiriku rajajaid, kirikuelu edendajaid ja uuendajaid, märtreid, piiblitõlkijaid, misjonäre, muusika-, vaimuelu ja hariduse edendajaid ning teisi silmapaistvaid kirikuloo isikuid aasta ringi. Jaanuar 5. Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär (†1886) 6. ...

Alanud on kultuuripärandile pühendatud aasta

Aasta jooksul otsitakse vastust küsimusele, mis on kultuuripärand, kuidas see tekib ja kellele see kuulub. Kuna kultuur on inimtekkeline, siis keskendub programm inimestele meie kultuuriruumis ja kultuuripärandile kogukonna väärtushinnangutes. Pärandi hoidmisel on oluline mõelda ka neile, kellele me seda hoiame, seepärast on aasta juhtmõtteks «Pärijata pole pärandit». Pärandilinna tiitlit kannab Viljandi, kus toimuvad paljud pika traditsiooniga sündmused ning seatakse algus ...

Eesti Evangeelne Allianss kutsub käima koos Jumalaga

13.–20. jaanuarini toimub taas palvenädal, mis seekord kannab pealkirja «Käime koos Jumalaga». (Vt www.allianss.ee) Alljärgnevalt palveteemad. 13.1. Käime koos Jumalaga – sest Ta alandas iseennast. 14.1. Käime koos Jumalaga – sest Ta kutsub meid. 15.1. Käime koos Jumalaga – sest Ta armastab meid. 16.1. Käime koos Jumalaga – sest Ta teeb meid vabaks. 17.1. Käime koos Jumalaga – sest Ta ühendab meid. 18.1. Käime koos Jumalaga – sest Ta ületab piirid. 19.1. Käime koos ...

Pärnus tuleb õppe- ja mõtiskluspäev

Eliisabeti kirikus on laupäeval, 19. jaanuaril rekollektsioon teemal «Igapäevane pühakirjalugemine ja palve». Kl 11 missa Kl 11.45 isiklik pühakirjalugemine, mõtisklus ja palve. Kl 12.15 ettekanne «Kuidas lugeda pühakirja ning selle üle mõtiskleda?». Kl 13 mõtisklus ja palve. Kl 13.30 kehakinnitus. Kl 14 ettekanne «Mis on palve? Kuidas alustada ja pühitseda päeva palvega?». Kl 14.45 mõtisklus ja palve. Kl 15 ettekanne «Kuidas päeva palves kokku võtta?». Kl 15.45 ...

Toetusfond ootab aasta vaimulike kandidaate

Igas praostkonnas on neid, keda võiks aasta vaimulikuks esitada. Ärgem olgem kitsid esile tõstma enda keskelt neid, kes teevad kirikus väga head tööd ja trotsivad sageli üsna raskeid tingimusi. Kui mõni kandidaat on mõnel eelneval aastal esitatud, aga ei jõudnud esimese kahe hulka, kuid on ka nüüd teinud väga head tööd, siis esitage ta kindlasti uuesti. Toetusfond ootab korrektseid esildisi elektroonselt (jaan.tammsalu@eelk.ee) hiljemalt 17. jaanuariks ja paberkandjal ...

Pille Lille Muusikute Toetusfond

15.1. kl 15 kontsert Rootsi-Mihkli kirikus EMTA üliõpilased (Tasuta) MustonenFest 1.–9. veebruar Kontserdid toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Sari «Kuldne klassika» 26.1. kl 19 Estonia kontserdisaalis Pärnu Linnaorkester Arvo Leibur (viiul), Henry-David Varema (tšello), Jüri Alperten (klaver)

Täname

Anonüümne annetaja Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank