Lehenumber » Väljaanded » 7. november 2012 Nr 43

Lühiuudised

Tartu Jaani kirikus alustatakse regilaulumissadega Pühakutepäeval, 1. novembril toimus armulauaga jumalateenistus, kus koguduselauludena kasutati traditsiooniliste koraalide asemel regilaule. Regilaulumissad ei asenda Ülikooli-Jaani koguduse igapühapäevaseid teenistusi, vaid püüdlevad mitmekesistama koguduse jumalateenistuslikku elu. Et need teenistused toimuvad erinevatel nädalapäevadel, ka äripäeviti, loob see võimaluse paljudele, kellel mingil põhjusel pühapäeval raske ...

Usu inimlikud väljendused

Üks minu koguduste liikmetest oli mures selle üle, et meie kirikus Kodu-Eestis on kasutusel väljendid, mis on «katoliiklikud», näiteks preester, missa ja patutunnistus. Kui ma näitasin oma seletust selle kohta ühele kolleegile, arvas ta, et kogu kirik peaks seda nägema. Nii ma siis saadangi selle kirikulehe toimetusse. Esiteks võtame arvesse, et Martin Luther, üks kõige tähtsamatest ja erakordsematest inimestest maailma ajaloos, tegi vahet sellel, mis on peamine ja ...

Sõnad enne surma: surmal pole kunagi viimast sõna

Sõnad, sõjad ja sõnasõjad. Sõnade (kasutamise) pärast on peetud (sõna)sõdu. Sõnaga saab luua, aga sõnaga saab ka hävitada. Sõnal on jõud ja võim. Kes suudab sõnu paremini kasutada, defineerida, interpreteerida, sellel on suurem võim. Samas ei tähenda see veel, et mida rohkem sõnu, seda enam tarkust. Filosoofid olid tarkuse armastajad ja austajad. Selle väljendamiseks nad kasutasid sõnu – nii vanu, uuemaid kui ka vastlooduid. Filosoofide koolkondades peeti väitlusi, aga ka ...

Palve

Kui tõrjutuna end tunnen inimeste ilmas, kui arvan, et üksi ma kulgen ilmast-ilma. Kui harva oma mõtteid jagada julgen silmast-silma, kui end väärtusetuks arvan, karmilt hindan. Siis Sa taevastest väega saabud ja süda saab kergeks sest taagast. Siis Su inglite seltsis kõik laabub, Sa lootuse kiirtes mind saadad.

Kahe riigi kodanik

Riigi kodanikuks olemine annab inimesele alati teatud eelised selles maailmas. Riik, mille kodanikud oleme, kannab meie eest hoolt nii kodumaal olles kui ka välismaal viibides. See annab elule turvatunnet. Olles kodanikud oleme alati oma riigi ja rahvuse esindajad maailmas. Nii otsustatakse mujal eestlaste üle just meie tegevuse ja käitumise põhjal. Kristlane on lisaks sellele, et ta on maise riigi kodanik, ka Jumala riigi kodanik. Ristimises võetakse inimene Jumala lapseks ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled ristimises võtnud meid vastu oma riigi kodanikeks ja oma lasteks. Täname Sind, et kannad alati eluteel meie eest hoolt. Me palume, aita meil elada oma elu nõnda, et annaksime sellega usust hea tunnistuse. Aita meil kõiges Sinule loota ja alati Sind järgida. Aamen.

Meie abi tuleb Jumalalt

Sina, kuningas, nägid, ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne; see seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks ...

Telli ajaleht varakult ja soodsalt!

Toimetus pakub kõigile kärmetele lehetellijatele võimalust tellida ajaleht Eesti Kirik 2013. aastaks soodushinnaga. Aastatellimus maksab 27 eurot ja soodustus kehtib kuni 30. novembrini. Uutele tellijatele pakume tutvumistellimust kaheks kuuks hinnaga 5 eurot. Tellimiseks ● helista toimetusse 733 7795, ● saada e-kiri aadressil ek.tellimus@eelk.ee. Tellimuse eest saab tasuda SA Ajaleht Eesti Kirik kontole 221020430989 Swedbankis.

Fotoaparaadiga kirikusse

Tallinna Püha Vaimu kirikusse tasub aasta lõpuni kindlasti kaamera kaasa võtta, sest kogudus kuulutas 14. oktoobril välja fotokonkursi. Teemaks on meie kirik ja kogudus, eesmärgiks innustada osalejaid märkama ja jäädvustama põnevaid nüansse. Idee sündis, kui arutasime koguduse vabatahtliku Ülle Reimanniga, mida panna järgmise aasta taskukalendri pildiks. Siis leidiski Ülle, et meil on palju fotohuvilisi ja miks mitte nende pilte kasutada. Koguduse juhatusele idee meeldis ...

Kultuuriministeerium ootab aasta kodaniku kandidaate

Kultuuriminister Rein Lang on kuulutanud välja konkursi kandidaatide leidmiseks aasta kodaniku aunimetusele. Selle aasta kodanikupäeva moto on «Väärikalt läbi elu», mis on pühendatud Eesti filmi 100. juubelile ning aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastale Euroopas. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 12. november. Aunimetusega tunnustatakse ühiskonna suhtes hoolivana silma paistnud inimesi, tiitlile saavad kandideerida Eesti alalised elanikud ning ...

Taizé kokkutulek on Roomas

28. detsembrist 2. jaanuarini Roomas toimuvale Taizé Euroopa kokkutulekule sõidab grupp noori Eestist! Kokkutulek pakub erakordset võimalust osaduseks, palveks, ülistuseks, oikumeeniaks, rännakuks, mis liidab noori tugevamalt kristlaste perre. On oodata, et tänavune kokkutulek tuleb eriline, sest palvused toimuvad erinevates katedraalides ning leiab aset palvus Vatikanis koos paavst Benedictus XVIga. Grupp sõidab Rooma lennukiga, aga pilet tuleb huvilistel ise broneerida ...

Eesti Piibliselts teatab

Seltsi 19. piiblipäev toimub 17. novembril kell 12 Eesti metodisti kirikus Tallinnas Narva mnt 51. Piiblipäeva teemaks on «Piibli tõlkimisest ja tõlgendamisest».

Põltsamaa kiriku taastamise 60. aastapäev

9. novembril kl 13 oodatakse huvilisi Põltsamaa Niguliste kiriku leerituppa Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandepäevale. Kl 13 Riho Altnurme – «Kuldsed kuuekümnendad» ja luteri kirik Eestis: kokkupõrked ja kohandumised. Kl 13.30 Marju Raabe –  Luterliku kiriku tekstiilid nõukogude perioodil. Kl 14.30 Ursula Haava – Ühe kirikuõpetaja võitlused 19. sajandi Liivimaal: Põltsamaa koguduse pastorist Carl Maurachist. Kl 15 Tiina-Mall Kreem –  Tartu ülikooli kiriku sisustus ...

Täname

Lea Ojaperv Maimu Plinker Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Kontsert

«Musica Sacra» Pärnu Eliisabeti kirikus 10.11. kl 16 HÕIMURAHVASTE KLASSIKA. Kristiina Kriit (viiul), Diana Liiv (klaver). 17.11. kl 16 TRIVIUM. Leonora Palu (flööt), Indrek Palu (viiul), Kristo Käo (kitarr).