Lehenumber » Väljaanded » 12. september 2012 Nr 35

Ruumina erakordselt kutsuv Pöide kirik

Pöide kirik, Eesti võib-olla vanim hoone, on praegu nagu raske haige, kelle tervislikku seisukorda selgitatakse ja diagnoosi täpsustatakse, selleks et määrata adekvaatne ravi. «Oma suuruses on ta võimas, eriline, ja ei mahu õieti ei inimeste peadesse, kes tema eest hoolt kandma peaksid, ega eelarvete raamesse,» ütles sellest loodava filmi viieminutilises reklaamklipis kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets. Uurijad, koguduseliikmed, kultuuriministeeriumi ja ...

Jumala juuresolu täitis Nabala palvemaja

Vanavanemate päeval koguneti Paekna külla Nabala palvemajja, et tähistada maja 86. aastapäeva. On meeldiv, et vanavanemate päeval kõneldi meie pühakodades tänulikkuse teemal. Vennastele nende pidupäeval kõnelema kutsutud Tartu vikaarõpetaja Urmas Oras leidis piiblitekstidele lisaks ohtralt näiteid elust. Tänama õpime juba lapsepõlves, aga tänu peaks tulema südamest, siis on see väärtuslik. Külaline oli kaasa võtnud tsitaadiraamatu «Viellä kerrä kiitos» (Veel kord ...

Rakvere on oma aukodaniku Arvo Pärdi vääriline

Teist aastat korraldavad Rakvere kultuurikeskus ja Rakvere Kolmainu kogudus linna aukodaniku, helilooja Arvo Pärdi auks vaimuliku muusika päevi VaiMus. Nagu Arvo Pärt paelub muusikahuvilisi oma eriomase muusikastiili ja kompositsioonitehnikaga, mida autor kutsub tintinnabuliks, on üllatav ja huvipakkuv ka muusikapäevade kava. Just oma ideelt seostada minevikku tänapäevaga ja erinevaid stiile. Usun, et keegi, kes 30. augustist 16. septembrini kestnud üritusi külastas või ...

Ele Millistfer – linnast maale päästetud muusik

2009. aastast juhib Pilistvere koguduse noortekoori alati rõõmsameelne ja teotahteline Ele Millistfer (30), kes on avalikkusele tuntud laulja ja muusikalinäitlejana. «Ta on meil lihtsalt täi-e-ga lahe, juba tema pärast tahame ka ise koos käia,» sädistavad üksteise võidu noortekoori piigad, keda vahetult enne Pilistvere koguduse 790. aastapäeva tänujumalateenistust kirikuuksel küsitlen. Kõik need ülevoolavalt head sõnad öeldakse oma dirigendi aadressil, kes kolm aastat on ...

Sõprussidemeid uuendamas

EELK nelja praostkonna esindajad käisid täienduskoolitusel Hofgeismari pastoraalseminaris. Tegemist oli osaga Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku ja EELK ametlikust koostööst. Juba pikemat aega suhtlevad nii nende kahe kiriku keskused kui ka praostkonnad omavahel. Wolfhageni praostkonnal on sõprussuhted Pärnu praostkonnaga, Schmalkaldenil Lääne, Kirchhainil Ida-Harju ja Eschwegel Valga praostkonnaga. Täienduskoolitusele oli kutsutud igast Eesti ja vastavast Saksa ...

Soome kirik muutuste keskel

Sageli on eestlaste jaoks Soome kirik näide sellest, millises seisus võiks olla meie kirik, kui poleks olnud Nõukogude Liidu okupatsiooni. Samas on ka Soome kirik ühiskonna muutustes. Sealse kiriku olukorra analüüsiga tegeleb Soome kiriku uurimiskeskus (Kirkon tutkimuskeskus), mille üks analüütikutest Kati Niemelä nõustus andma intervjuu ajalehele Eesti Kirik. Mida kujutab endast Soome kiriku uurimiskeskus ja millega seal tegeldakse? Kiriku uurimiskeskuse ülesanne on ...

Sõprus on tähtsam kui paber

Paljud meie kogudused sõlmisid paarkümmend aastat tagasi sõpruslepingud piiritaguste kogudustega, osa sõprussidemeid on nooremad, ent sõlmitud lepingud ei näita sidemete aktiivsust. Räpina kogudusel on sõprusleping peale Soome Oulu Tuira ja Taani Margrethe koguduse ka La Jolla kogudusega USAs. Õpetaja Urmas Nageli sõnul said need suhted alguse 1990ndate hakul õpetaja Heino Nurga teenimise ajal, kuid kaugus jätab kahe koguduse vahelistele suhetele oma pitseri. Tegu pole ...

Palve

Isa, Sa oled mind loonud hoidma hindamatuid aardeid. Ma olen jootnud nendega kõiki, kellel on olnud janu – janu tõe ja õiguse järele. Ja olen nüüd tühi, pandud käest, unustatud aja aknalauale. Vala minusse veel oma Vaimu, täida mind oma heade andidega, et ma kõlbaksin veel leevendama igatsejate vaeva.

Võimete kohaselt ja vajaduste järgi

Mooses vastas neile: «See on leib, mida Issand annab teile süüa. Issand käskis nõnda: Igaüks kogugu sellest niipalju, kui ta sööb, kann iga pea kohta, vastavalt teie hingede arvule; igaüks võtku nende jaoks, kes tema telgis on!» Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, ja nad kogusid, üks rohkem ja teine vähem. Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tundnud puudust see, kes oli kogunud vähem; igaüks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi. ...

Eestpalve

Püha Jumal! Tänu Sulle selle eest, et Sina armastad meid ja kuuled meie palveid. Sa tahad inimesele parimat ja aitad meid eluteel kõiges. Tänu hoolitsuse ja abi eest! Aita meil elus käia õiget teed ja otsida Sinu tahet. Anna meile jõudu olla ka teiste eest hoolitsejaks ja ligimeste aitajaks.

Jumala hoolitsus

Usk tähendab ennekõike usaldust Jumala vastu. Kui inimene teab, et Jumal on olemas ja et Jumal armastab kõiki inimesi, siis võib ta olla ka kindel, et Jumal armastab teda ja kannab tema eest hoolt. Inimene võib tavaliselt oma elus olla kindel oma vanemate armastuses. Keegi ei saa üles kasvada ilma täiskasvanu hoolitsuseta. Inimlaps vajab, et keegi teda toetaks, sest muidu ta hukkuks. Vanemate, vanavanemate, lähedaste hoolitsus on see, mis annab meile võimaluse eluks. Samas ...

Ainulaadne heliplaat eesti muusikas

Läinud aastal ilmus Talmar & Põhi väljaandel duubel-CD Roman Toi orelimuusikaga, millele on helisalve jäänud 29 pala ajavahemikust 1975–2005. Tegemist on ainulaadse ja esmakordse ülevaatega meie ühe särava, vitaalse ja väga mitmekülgse muusikamehe kolme aastakümnesse jäävast heliloomingust selles žanris. Esimesel plaadil musitseerib Tallinna piiskopliku toomkiriku orelil Ene Salumäe (50’), teisel Tallinna Toompea Kaarli kiriku orelil Piret Aidulo (60’). Mõlemad ...

Rõõmu suvest ja koos musitseerimisest

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakonna õppeaasta lõppes juunikuus, kuid enne järgmise õppeaasta algust kogunesime augusti kolmandal nädalal juba viiendat korda suvesessioonile. Suvesesside mõte on algusest peale olnud veidi vabamas õhkkonnas kokku saada, teadmisi ning kogemusi jagada, uusi paiku avastada ja oreleid uurida-mängida. Eestimaa orelitega tutvust sobitades Esimene suvesess toimus aastal 2008 Pärnus ja Audrus, tookord keskenduti eri orelitüüpidele ja ...

Eesti Kiriku kinkekaart

Kinkekaardiga saate rõõmustada oma lähedast inimest, saates talle pärast Eesti Kiriku tellimuse vormistamist toimetuse kaudu kaunilt kujundatud kaardiga teate lehe tellimisest kas aastaks või pooleks aastaks. Kinkija tasub tellimuse eest toimetusele vastavalt 29 või 16 eurot. Eesti Kiriku kinkekaart  on parim valik, kui meelepärast kingitust on raske leida. Kinkekaarti küsige Eesti Kiriku toimetusest tel 733 7795 või e-postiga sirje.kasemaa@eelk.ee.

Avatud täiendav vastuvõtt

Usuteaduse instituudis on avatud täiendav vastuvõtt kristliku kultuuriloo magistriõppesse. Kui olete huvitatud laiapõhjalise humanitaarhariduse omandamisest, kristluse mõjust Eesti kultuuriloole; soovite uurida kristluse mõju õhtumaisele kultuurile selle kõige erinevamates avaldumisvormides ja õppida tundma seda, milliseid vastuseid on teoloogid ja filosoofid erinevatel aegadel pakkunud küsimusele olemise mõtte järele, siis olete oodatud õppima kristliku kultuuriloo ...