Lehenumber » Väljaanded » 21. märts 2012 Nr 13

Õnnitleme

Tiina Ool21. märtsil – 49Heiner Erendi, abipraost23. märtsil – 85Meelis Rosma25. märtsil – 33Kalle Rebane, diakon26. märtsil – 51Ordinatsioonitähtpäev24. märtsil – 1Peeter Krall, diakon25. märtsil – 11Esa LuukkalaÕnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.