Lehenumber » Väljaanded » 2. jaanuar 2012 Nr 1

Lugeja küsib – Kust tuleb kolmekuningapäeva nimi?

Matteuse evangeeliumi järgi tulid tähetargad hommikumaalt kummardama Jeesus-last. Nad leidsid tee Päästjani, järgides taevas olevat erilist tähte. Neid tähetarkasid tuntakse ka kui kolme tarka või kui kolme kuningat. Piibel ei maini siiski ei tähetarkade arvu ega ka mitte nende kuninglikku sugu. Pigem on seega tegu legendi või oletustega, millel on taustal oma sümbolimaailm. Number kolm vihjab kristlikus traditsioonis pühale Kolmainsusele ja on niiviisi täiuslikkuse ...

Jeesus, maailma valgus

Kristuse ilmumise püha (ld dies epiphaniae Domini – Issanda ilmumine) on ristikoguduse üks vanemaid pühasid, mille ajalugu ulatub jõuludest kaugemale. Lääne kiriklikus traditsioonis on ilmumispüha evangeeliumiks ja seega ka päeva teemaks idamaa tähetarkade külaskäik Petlemma, et avaldada austust juutide vastsündinud kuningale. Lugu tähetarkade tulemisest Jeesus-lapse juurde on Matteuse evangeeliumis. Seal ei mainita ei tähetarkade arvu ega kuninglikku staatust. Ometigi ...

Eestpalve

Püha Jumal, täname Sind, et Sa armastasid maailma ja saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse kõigi inimeste päästjaks! Täname Sind, et ka meie oleme võinud seda head sõnumit kuulda ja vastu võtta. Aita meil eluteel järgida maailma valgust Jeesust Kristust. Aita meil olla valguse kandjateks  ja viia hea sõnum Päästjast kõigi inimesteni. Aamen.

Palve

Igaüks vajab valgust, valgust, et sirguda ja kasvada, valgust, et teelt mitte eksida, valgust, et rõõmu saaks jagada. Igaüks otsib õiget ja oma, mõned näevad vaid kaugemat kuma, helki, mis möödujat narritab, virvatulena ilmub ja kaob siis taas. Mõned leiavad enese seest vaevu-vaevu hõõguvad söed, südilt lõkkele puhuvad need, pilgus neil sära ja hingel on soe. Taevane Isa, mind juhata, et leiaksin alati valguse teelt, su kirkusest et osa saaks ning varjud ...

Vaid kummardades leiad tema

Mt 2:1–12 Kes täna kirikuis kuulaks astroloogide juttu? Paranda meelt või posi kusagil mujal, ütleksime neile. Isegi Piiblis oleme andnud Jeesust idamaalt kummardama saabunuile kauni «tähetarga» nimetuse, et kõlaks ikka paremini. Öelda võiks nende kohta ka lihtsalt nõiad. Sest nõiduse alla see tähemärkide lugemine toona liigitati. Ja muude nõiduste seas on ka astroloogiaga tegelemine Moosese seaduse järgi üks ebausu vorme (vt 5Ms 18:10–14). Tähtede järgi oma elu ja tee ...

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival

1.–7. jaanuarini toimuv festival on omalaadne ja ilus uusaastatervitus kõigile tallinlastele ning linna külalistele. Festivali korraldavad Ars Musica Estonica, Tallinna linnavalitsus ja Eesti Kunstimuuseum. Festivali raames toimub 15 erinevat kontserti. Lavale astub üle 20 tuntud muusiku, nende hulgas Andres Uibo, Ulla Krigul, Ene Salumäe, Denis Kasparovitš, Andres Mustonen, Mari-Liis Uibo, Arvo Leibur, Anto Õnnis, Ka Bo Chan, Tõnis Kaumann, Aarne Ots, Oksana Sinkova, ...

Pühalaulu koolis õpitakse Issandale laulma

Detsembris tegevust alustanud Tallinna Toompea Kaarli koguduse Pühalaulu kooli oodatakse osalejaid. Pühalaulu koolis saab õppida eestikeelsete pühakirjatekstide lugemist ja laulmist, toetudes kiriku keskaegsetele traditsioonilistele tarkustele ja kogemustele. Õppematerjaliks on praegu koostatav «Eesti laulupsalter», mille üheks oluliseks muusikaliseks aluseks on 10. sajandil kirjutatud anonüümne traktaat psalmide laulmisest «Commemoratio brevis». Pühalaulu kooli viib läbi ...

Usuteaduse instituut kutsub kursusele

Vaimulikke, kaplaneid, koguduse töötegijaid, üliõpilasi ja teisi huvilisi oodatakse 11. jaanuaril algusega kl 10 usuteaduse instituuti (Pühavaimu 6, Tallinn) täiendusõppe kursusele «Kuidas kõnetada tänapäeva inimest? CREDO kursuse rakendamine kogudusetöös». CREDO (varasema nimetusega «Reis usumaale») on kristliku usu keskseid teemasid käsitlev kursus, mis tegeleb luterlikule teoloogiale toetudes inimese elu mõtte ja usu küsimustega tänapäeva kontekstis. Selline misjonaarse ...

Kesktalvine retriit ehk süvi «Rist ja vägi»

Nädalavahetusel 1.–3. veebruarini oled oodatud Läänemaale Altmõisa külalistemajja (http://www.altmoisa.ee/) retriidile ehk süvile. Süvi teema puudutab paastuajale kohaselt ühelt poolt pingeid ja vastuolusid inimeses ning teisalt lepituse problemaatikat. Keskendume lepituse leidmisele iseendas ja iseendaga. Leppimise eesmärk on, et inimene, kes on iseendaga konfliktis, jälle «terveks» saaks. (20. saj teoloog Paul Tillich) Retriit ehk süvi on taasavastatud vana kristlik ...

Pärnus tuleb õppe- ja mõtiskluspäe

Eliisabeti kirikus on laupäeval, 19. jaanuaril rekollektsioon teemal «Igapäevane pühakirjalugemine ja palve».  Loetakse pühakirja, mõtiskletakse, kuulatakse ettekandeid ja palvetatakse. Täpsemalt loe järgmisest Eesti Kirikust.

Täpsustus artiklile Edmund Laansalust

Edmund Aleksander Laansalu (Landsmann) sündis vana kalendri järgi 16. novembril 1913 (uue kalendri järgi 29. novembril 1913) Vao vallas talupidajate Hans ja Liisa Landsmanni pojana ning ristiti vana kalendri järgi 26. novembril 1913 Väike-Maarja koguduses F. Trinkmanni poolt, vaderiteks Johannes Einberg, Maria Grabi ja Jaan Verbaum. Vao valla perekonnaseisu ametniku otsusega 4. märtsist 1936 kannab ta perekonnanime Laansalu. Andmed pärinevad Väike-Maarja koguduse sündinute ...

Täname

Angela Ploomi Senta-Linda-Margaret Pukk Ilumäe kogudus Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Konverents muuseumiharidusest

25. jaanuaril toimub Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas sarja «MusKul{A}tuuri» teine konverents «Ajumaht». Arutluse all on aktuaalne teema – muuseumiharidus. Päeva esimese poole ettekanded käsitlevad muuseumi rolli inimese elukestva arengu toetamisel, teises pooles küsitakse, kuidas muuta muuseumis õpetamine ja õppimine edukaks. Ettekandjad on Jaanus Harro, Pirgo Tõugu, Triin Siiner, Ain Hinsberg ja Kersti Niegesen. Registreerimine kodulehel.

Õnnitleme

Tauno Toompuu, abipraosti kt 2. jaanuaril – 34 Kalle Mesila, emeeritus 3. jaanuaril – 73 Thomas-Andreas Põder 3. jaanuaril – 37 Triin Käpp 5. jaanuaril – 31 Marek Roots 6. jaanuaril – 37 Jaanus Tammiste, diakon 8. jaanuaril – 40 Ordinatsioonitähtpäev 6. jaanuaril – 13 Urmas Petti, dr (preestriordinatsioon 09.08.2001) Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.