Lehenumber » Väljaanded » 7. detsember 2011 Nr 49

Eestpalve

Armas Jumal, valgustagu Sinu kirkus meie igapäevaseid toiminguid ja andku jõudu nendega toime tulla. PorvooEestpalves on Inglise anglikaani kiriku Chesteri piiskopkond ja piiskopid Peter Forster, Keith Sinclair ja Robert Atwell. Samuti on eestpalves Soome kiriku Kuopio piiskopkond ja piiskop Wille Riekkinen.

Valmistage Issandale teed

Advendiaja üks ülesanne on valmistada kristlast jõulude vastu. Võime vaadata oma südamesse ja mõelda, kas seal on kõik korras, kas oleme valmis Issanda tulemiseks. Nii ka saabuv pühapäev kõneleb tee valmistamisest. Vana Testament valmistas teed uuele, Ristija Johannes valmistas teed Kristusele, advendiaeg valmistab teed jõuludele. Iga valmistatud tee on viinud inimest lähemale Jumalale. Saabuva pühapäeva ...

Meid on kutsutud kuulutama

Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgast, ühe prohveti, minu sarnase – teda te peate kuulama! Seda sa just palusid kogunemispäeval Hoorebil Issandalt, oma Jumalalt, öeldes: «Ma ei suuda enam kuulata Issanda, oma Jumala häält ega kauemini vaadata seda suurt tuld, ilma et ma sureksin.» Ja Issand ütles mulle: «See on hea, mis nad on rääkinud. Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade ...