Lehenumber » Väljaanded » 23. november 2011 Nr 46/47

Vainupea kirikut ehib gobelään «Armuaeg»

Vainupea kirikus täidab altaripildi aset Anu Raua gobelään «Armuaeg» (fotol).Väike ja armas 1893. a ehitatud Vainupea kirik suleti 1948. aastal. Mõnda aega peeti seal veel eriloaga jumalateenistusi, kuid seejärel kiriklik tegevus soikus. Pühakoda taasavati 1989. aastal. Tasapisi muretseti kirikusse vahepealsetel aastatel kaduma läinud esemete asemele uued.Kadunud altaripildi asemele otsustas Vainupeal elav Valdur Liiv ...

Anne Peäske on pannud koori ühes rütmis elama

Anne Peäske on olnud see päästik ja vedru, kes ikka on leidnud endas jõudu ja tahet kooriga töötada. Sirje Semm

«Carr-rreras! Carr-rreras!» kostab leerimaja alumisest saalist; see käib hääleharjutuste juurde. On esmaspäev, kell on seitse ja Kadrina kirikukoor alustab tavapärast proovi. Koori ees on, nagu ikka, Anne Peäske, kes tähistas 9. novembril 65. sünnipäeva. Aga mina kohtun Annega jälle tema juures kodus, kus köögilaua taga joome kohvi, räägime maast ja taevast ja kapsaaiast, kuid arutame ka koori ...

Miina Piir tahab inimesi teenida vaimulikuna

Kõrgema haridusega teoloog Miina Piir töötab haiglas hingehoidjana.  Erakogu

EELKs on sel aastal saanud preestriordinatsiooni kolm ja diakoniordinatsiooni neli inimest. Mitu inimest, kel täidetud kirikuseadustikuga sätestatud vaimuliku ordinatsiooniks vajalikud eeldused, on aga seni vaimuliku tööks vajaliku pühitsuseta. Üks neist on Ida-Tallina Keskhaigla Järve hooldusravikliiniku hingehoidja Miina Piir (56), kes 2009. a lõpetas pastoraalseminari ja sooritasin pro ministerio eksami. Praktikaaeg möödus ...

Marie-Christine Väli teenib õpetajakandidaadina Koeru kogudust

Marie-Christine Väli (33) õpingud usuteaduse instituudis päädisid 2009. aastal magistrantuuris ning pastoraalseminaris.Enda sõnul läks Marie-Christine Väli kõrgkooli teoloogiat õppima kindla sooviga võimaluse korral rakendada sealt saadud haridust edaspidi praktilises vaimulikutöös koguduseõpetajana.Ettekujutus vaimulikuametist tugines suuresti ema, 1997. aastal preestriks ordineeritud Anseküla ja ...

Ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks

Töötan Soomes ühes õpilaskodus, kus elavad 13–18aastased noored, kes on pärit katkistest peredest. Neil on seljataga uimastikogemused, osal on sõltuvushaigus, osal auklik psüühika ja enamikul koolikohustuse mittetäitmine. Pealinna sotsiaalkomisjon on need noored mõistnud meile täitma koolikohustust ja õppima toimetulekut argipäevas. Linn on eraldanud suured summad, et tagada noortele head elamistingimused ja ...

EELK paremaks toimimiseks on tarvis moodustada piiskopkonnad

Pärast kirikute ühinemislepingu allkirjastamist on EELKs kaks piiskopkonda ja neli piiskoppi. Pildil vasakult Andres Taul (välis-eesti piiskopkonna piiskop), Andres Põder (peapiiskop), Einar Soone ja Kuno Pajula (peapiiskop emerituuris). Viljo Pettinen

Riik püüab juba aastaid läbi viia haldusreformi. Sarnaseid reforme oleks vaja ka EELKs.2011. aastal valiti kõigis EELK praostkondades praostid. Järgmised valimised toimuvad vastavalt kirikuseadustikule nelja aasta pärast ehk siis 2015. a. Praegu on paras aeg hakata mõtlema EELK struktuursete muudatuste peale, et need ei tuleks liiga ootamatult. Muudatuste struktuuri väljapakkujana tean, et on neid, kes seda omaks ei taha võtta. ...

Muusika lähendab Jumalale

Värske Kristliku Kasvatuse number keskendub kolmele teemale: kasvatamine ja õpetamine muusika kaudu, infotehnoloogia vahendite kasutamine õpetamisel ja advenditemaatika lastetöös.Õp Mart Jaanson vastab küsimusele, milleks lõi Jumal muusika. «Üks võimalus sellele küsimusele vastata on näha muusikat Jumala lohutusena pattulangenud inimesele,» leiab autor. Ta kirjeldab, kuidas kirikulaulus kohtuvad muusika ...

Eesti teoloogi raamat Hollandis

Rahvusvaheline teaduskirjastus Brill Leidenis avaldas teoloog Jaan Lahe raamatu.Raamat «Gnosis und Judentum. Alttestamentliche und jüdische Motive in der gnostischen Literatur und das Ursprungsproblem der Gnosis» (Gnoosis ja juutlus. Vana Testamendi ja juudi päritoluga motiivid gnostilises kirjanduses ja gnoosise päritolu küsimus) ilmus sarja «Nag Hammadi and Manichaean Studies» (Nag Hammadi ja manihheismi uurimused) 75. ...

Rahu retsept

Ei, pealkirjas ei ole viga ja juttu ei tule rohuretseptist. Tarvitan sõna laiemas tähenduses: retsept on kirjalik juhis koostisainete kokkusegamiseks kulinaarsetel, meditsiinilistel või maagilistel eesmärkidel. Retsept ei sisalda mitte üksnes vajalike ainete loetelu, vaid ka tarvilikke tegevusi. Etümoloogiliselt tuleb termin ladina verbist capere, 'võtma'.Aga «rahu retsept»? Selle mõtlesin ma välja ise, et iseloomustada ...

Pühakirja neljakordsest mõttest 2. osa

2.See «kirjatähe» ja «vaimu» eraldamine baseerub 2Kr 3:6 väitel, et «kirjatäht suretab, Vaim aga teeb elavaks». Origenes tõlgendab seda piiblikohta nõnda, et teksti sõnasõnalisest, kirjatähelisest, «surnud» mõttest tuleb tungida edasi «elava», seesmise vaimuni. Tema põhiväide kõlab: «Kogu pühakirjal on küll kõigis ta üksikasjades vaimne ...

Palve

Jaak Käsner

Sinu kuningas tuleb alandlikkuses.Sarnaselt tuleb päike: märkamatult, pehmelt ja paitades –kuni täidab valguse ja soojusega kogu ilma, säraga inimeste silmad.Mõistev meel, soe pilk, põgus puudutus, lahke sõna ja naeratus…Kus on halastus ja armastus, seal on Jumal ka.

Kannatamatud kristlased

Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni!(Jk 5:7)Advendi tulekuga hakkavad Kanadas ja USAs ärid mängima jõululaule, et inimestele meelde tuletada: aeg on hakata ostma jõulukinke. Samaaegselt algavad asutuste peod. Ettevõtted tahavad näidata, et nende omanikud on puudutatud jõulurõõmust. Peol pakutakse süüa ja juua ning lõpuks annab omanik üle kingituse, mis on tavaliselt rahaline. Kõik ...

Eestpalve

Armas Jumal, kingi algaval uuel kirikuaastal kogudustele nakkavat rõõmu ja sütitavat usukindlust.PorvooEestpalves on Inglise kiriku St Edmundsbury ja Ipswichi piiskopkond ja piiskopid Nigel Stock ning Clive Young, samuti Soome kiriku Lapua piiskopkond ja piiskop Simo Peura ning Šoti episkopaalkiriku Aberdeeni ja Orkney piiskopkond ja piiskop Robert Gillies.

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Advendiaja esimese pühapäeva peamiseks lugemiseks on keskajast pärit traditsiooni kohaselt lugu Jeesuse ratsutamisest Jeruusalemma. Kui maine valitseja saabus linna, siis tuli ta tavaliselt sõjaratsu seljas, mis sümboliseeris tema võimu. Samas on kappavast hobusest kujunenud surma sümbol, sest sõdades hukkus palju mehi. Jeesus ei saabunud Jeruusalemma maiste valitsejate kombel uhkustades ja samas surma külvates, vaid tuli ...

Kalender Eestimaa kirikud 2012

Eestimaa kirikute kalender Issanda aastaks 2012 on nagu mullunegi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Harjumaa (Ida- ja Lääne-Harju praostkond) ja Tallinna kirikute päralt.Kaunid pildid on seekord Tallinna Jaani, Kaarli, Peeteli, Nõmme Rahu, Nõmme Lunastaja, Loksa, Leesi, Paldiski, Rannamõisa, Harju-Jaani, Keila ja Nissi kirikuist. Kalendri koostas Sirje Simson, fotod on läbi aastaringi teinud Tõnis Nurk, küljendanud Kristiina ...