Slava Ukraine

Lehenumber 31. august 2011 Nr 34 Archives - Eesti Kirik

Uue õpikuga

Olga Schihalejev ja Toomas Jürgenstein uurivad uue kooliaasta hakul oma aastatepikkuse koostöö vilja, Koolibri egiidi all ilmunud gümnaasiumi usundiõpetuse õpikut «Usundimaailma suured küsimused». Liina Raudvassar

Usundiõpetuse õpetajad saavad alustada kooliaastat rõõmsal meelel, sest kirjastuse Koolibri välja antud «Usundimaailma suured küsimused» pakub hõlpu tundide läbiviimiseks. Autorid, Tartu ülikooli religioonipedagoogika teadur dr Olga Schihalejev ja Tartu Treffneri gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein selgitavad uue õpiku tekkelugu kirjeldades, et nüüd kompleksselt kaante ...

Tartu Peetri kiriku silindrit avamas

Õpetaja Ants Tooming soojendab klaasist torbikut küünlaleegi kohal. Rita Puidet

Üleeile oli Tartu Peetri kogudusel eriline päev, kui pidulikult avati remondi käigus tornimunast leitud vasksilinder.«Sellel ajaloolisel hetkel, mil me võtame vastu esivanemate tervituse 108 aasta tagant, alustame seda tornikiivri tipust leitud silindri avamist Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel,» kuulutas koguduse õpetaja Ants Tooming ja kutsus kogunenuid üles laulma luteri kiriku hümni.Hetk oli ülev ja põnev, kui ...

EELK on saanud rikkamaks kahe õpetaja võrra

Pärast ordineerimistalitust: (paremalt) praost Vallo Ehasalu, õp Maarja Sokk, peapiiskop Andres Põder, õp Triin Käpp ja õp Urmas Petti. Arho Tuhkru

26. augustil ordineeris peapiiskop Andres Põder Tallinna piiskoplikus toomkirikus õpetajaks Tartu Ülikooli-Jaani koguduse hingekirjas oleva Maarja Soku ja Triin Käpa.Preestriordinatsioonil assisteerisid Valga praostkonna praost Vallo Ehasalu ning Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Urmas Petti. Jutluse kirjakohale Jh 15:15–17 pidas peapiiskop Andres Põder.Maarja Sokk on sündinud 17. augustil 1975. aastal Valgas. Lõpetas Tartu ...

Halastusest ja kõhklemisest

Merille Hommik

Järgnev probleem ei puuduta küll kogu inimkonda, on aga siiski väga põhimõtteline. Ja nimelt: kui haigena või õigemini kui suure töövõimekaotusprotsendiga võib takso rooli taha istuda juht nõnda, et ta ei ohusta kedagi. Kuna see protsent määratakse individuaalselt ning vastavate mõõtmiste alusel, siis kuuluvad asjaomased näitajad delikaatsete isikuandmete hulka ja mul pole õigust neid ...

Raske õppustel, kerge lahingus

Möödunud pühapäeval jõudis lõpule missionädal «Laul ja vabadus» Läänemaal. Tähistasime okupatsiooni lõppemist ja vabaks saamist 20 aastat tagasi. Vabaduse ootust aitas raskel ajal kanda laul. Eestile on laulev revolutsioon tuntud mõiste. Laul ja vabadus – need märksõnad on igale eestlasele olulised. Usklikule on laul jõu ja Jumala austamise vorm. Laulu osa missiol kujundas lastekoori Juhhei! ...

Quo vadis, usuteaduse instituut?

23. augustil toimunud erakorralisele kirikukogule kogunenud saadikud seisid keerulise valiku ees: otsustada tuli usuteaduse instituudi tulevik. Kui mitte arvestada peapiiskopi valimisi 2004. ja põhikirja ning kirikuseadustiku kinnitamist 2005. aastal, siis oli see minu praktikas – olen olnud kirikukogu liige 10 aastat – esimene kord, mil EELK kõrgeim seadusandlik organ pidi langetama põhimõttelise otsuse meie kiriku tulevikku puudutavas küsimuses. ...

Tartu sügis ja Eesti president

Peeter Olesk, kelle kirjatöö tänastki lehenumbrit rikastab, vastas küsimusele, kuidas suvi sujub, et kuidas võtta. Et kas seda suve ülikoolilinnas ülepea enam ongi. Milles asi? Põlise tartlase meelest algab siinne suvi viimaste tudengite linnast lahkumisega ning lõpeb esimeste teadusejüngrite naasmisega.  Tõepoolest tekitas esmaspäeval käima lükatud ülikooli uus õppeaasta tunde, et suvi on ...

Suveküsitlus

Kuidas on kulgemas Narva muusikasuvi?Tuuliki Jürjo, Narva koguduse organist ja muusikajuht:Narva kirikus on olnud tavapärasel hulgal kontserte, see on kümmekond. Enamasti leian esinejad mina, aga on kollektiive, kes on avaldanud ise esinemissoovi. Tänan siinkohal kõiki muusikutest sõpru, kes on käinud tasuta esinemas. Näiteks Denis Kasparovitš, paar sakslast, viimati, 20. augustil, mängis orelil Kristel Aer. Tallinna ...

Issand on kaunis

Kolme päevaga lauldi Haapsalus läbi kogu lauluraamat.  Arvo Tarmula, Lääne Elu

Nii lauldi möödunud teisipäeva hommikul Haapsalu toomkirikus, kui algas lauluraamatuaastale pühendatud kolmepäevane koraalimaraton.Iga päev kaksteist tundi laulu, see on maraton, mille jooksul lauldi läbi kõik kiriku laulu- ja palveraamatu 484 laulu. Et täita ka viimane ettekavandatud tund lauluga, oleks võinud korrata kaanonit «Dona nobis pacem» ning lõpuks oleks nii lauljaile kui kuulajaile rahu saabunud ...

Tooni Leedjärv juhuseid ei usu

65. hällipäeva eel kinnitab üle kolmekümne aasta Kullamaa koguduse muusikatööd juhtinud Tooni Leedjärv (fotol), et on alati tunnetanud Jumala tarka juhtimist ega omista juhuslikkusele oma elus tähendust.«Võib-olla tunnengi vahel end väsinult ja mõtlen, et mugavam oleks lihtsalt kodus olla, aga kui näen, et saan kaasa aidata, ei malda kõrvale jääda,» tunnistab noorusliku hääle ja ...

Otsused

Konsistooriumi augustikuu istungilÕpetaja Annika Laatsi ametiülesannete täitmine Risti koguduses on peatatud 1. septembrist 30. novembrini seoses õpingutega Helsingi ülikooli doktorantuuris. Nimetatud ajavahemikul täidab koguduse õpetaja ülesandeid õpetaja Kerstin Kask. Kuna Annika Laats on ka EELK XXVIII kirikukogu liige, kinnitati nimetatud ajaks tema asemele kirikukogu asendusliikmeks Lääne-Harju praostkonnast Janika ...

Usuteaduse instituut saab rakenduskõrgkooliks

TÜ usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme (vasakul) ja UI rektor Randar Tasmuth on veendunud, et sisukas koostöö kahe kooli vahel jätkub igal juhul. Tiiu Pikkur

EELK XXVIII kirikukogu otsustas 23. augustil oma erakorralisel 5. istungjärgul, et EELK Usuteaduse Instituut (UI) reorganiseeritakse rakenduskõrgkooliks. See otsus loob võimaluse riiklikult tunnustatud kõrghariduse andmiseks ja eeldused koostööks teiste teoloogiliste kõrgkoolidega.Kirikukogu erakorralist istungjärku avades ütles peapiiskop Andres Põder, et ollakse kogunenud arutamaks väga tõsise küsimuse – ...

Jõhvi koguduse matk Läänemaale ja missiole Haapsalus

Ilmajaam ennustas 19.-20.augustiks kahte paduvihmast päeva. Taevaisa aga õnnistas Jõhvi koguduse Läänemaa-reisi just kõige ilusama päikesepaistelise, parajalt palava ilmaga ja väga toredate võõrustajatega.Esimene vastuvõtja oli Vasalemma põhikooli direktor Siiri Kasemaa, kes tutvustas  lossi ajalugu ja kooli tänapäeva. Lossis asuvas põhikoolis õpib 147 last. Klassiruumid on ...

Paik, kus taevas puudutab maad

Tartu Pauluse kammerkoori lauljad pole ainult muusikas andekad, vaid neil on and ka näha, hinnata ja jäädvustada ilu.  Erakogu

Usun, et viibimine paigas, kus taevas on nii lähedal, et puudutab maapinda, saame ka meie, maal elavad inimesed, pisut helgemaks, paremaks, puhtamaks. Üldtuntud on aga tõde, et  paik, kus maa ja taevas üheks saavad, on horisont, mis end iialgi kätte ei anna. Kui ka terve elu kuluks minekuks talle lähemale, läheb tema ikka eest ära. Või ehk siiski?   Oli juulikuu viimane pühapäev, kirikus oli eriline ...

Armastuse ja üksmeele reis

Kuulutuskoosolekule andsid oma sära lapsukesed. Erakogu

Vennastekoguduse Endla palvemaja rahvas käis väljasõidul Hiiumaal. Hiidlaste kutsel külastati Pühalepa palvemaja, kirikut ja palju teisi paiku. Suurde bussi kogunes laupäeva hommikul 33 vennastekoguduse õde-venda ja ka teisi sõpru. Saime kaela korraliku paduvihma, mis tekitas parasjagu elevust. Laulsime bussis kogu tee, et päike välja tuleks.  Laulu ja palvegaJõudsime rõõmsatena Pühalepa kiriku ...