Lehenumber » Väljaanded » 10. august 2011 Nr 31

Varastatud kunstimälestised on kõigile nähtavad

1677. a Nissi kirikule annetatud seest kullatud hõbekarikas (mälestis nr 14872), mille kõrgus on 21 cm.  A. Sillasoo, 1980

Muinsuskaitseameti koduleheküljel asuvas riiklikus kultuurimälestiste registris on nüüd eraldi välja toodud Eestis varastatud kunstimälestiste loetelu koos fotodega.Kui varem oli info varastatud mälestiste kohta kättesaadav vaid ametnikele, siis nüüd on see avatud kõigile kasutamiseks. Registris mälestise reale klikates avaneb täpsem info ja mälestise kirjeldus. Päringuid saab koostada nii ...

Suvi 1931: palju muusikat

Nissi kirik sai 80 aastat tagasi elektrivalguse. Arhiiv

Kaheksakümne aasta taguse suve üks tähtsamaid sündmusi oli 5. juulil aset leidnud Pärnumaa I vaimulik laulupidu. Algas see juba eelmisel õhtul vabaõhu-jumalateenistusega staadionil. Vaimulikku kosutust jagasid praost Grünberg, Eliisabeti koguduse õpetaja Hasselblatt ja õpetaja Haamer Pühalt. Muusikat tegid Tallinna ühendatud laulukoorid hr Biltse juhatusel. Pühapäeva hommikul oli Eliisabeti kirikus ...

Palve

Mont Blanci jalamil Prantsusmaal.

Inimene võib ekselda mitmeid teid pidi, enne kui ta silmad avanevad ja kõrvad kuuletuvad. Nii lihtne on kulgeda ilma sihtpunkti ning eesmärgita, kuid kuidas sa siis tead, et oled pärale jõudnud?Jumala sõnum on lihtne: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse (Matteuse 7:7). Te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest (Jeremija 29:13).Tekst ja foto: Agnus-Dei Üprus

Jeesuse järgimine kitsal teel ei ole lihtne

Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.Mt 7:13–14Kuidas püsida sellel ahtakesel teel, mis viib ellu? Meil on olemas kümme käsku. Kes neid peab, on kitsal teel. Aga käsuvagadusest alati ei piisa. Evangeeliumides on palju juttu Jeesuse ja käsuvagade variseride ...

Eestpalve

Armas Jumal, vaid Sina oma vaimu väega saad pöörata kahtlejaid ja teelt eksinuid.PorvooEestpalves on anglikaani kiriku Riponi ja Leedsi piiskopkonna piiskopid John Packer ja James Bell ning Iiri kiriku Kilmore'i, Elphini ja Ardagh' piiskopkond ja piiskop Kenneth Clarke. Samuti on eestpalves Taani kiriku Århusi piiskopkond ja piiskop Kjeld Holm.  

Tõde ja eksitus

Iga inimene tahab ilmselt oma eluteel järgida tõde ja hoiduda sellest, mis on eksitus. Samas on väga raske eristada tõde eksitusest. Nii oli osade Kristuse ajal elanud inimeste jaoks Jee­sus tee, tõde ja elu. Teine osa aga pidas Kristust seevastu eksiõpetajaks ja nad lõid Päästja ristile. Igaüks tegutses tõe nimel ja eksituse vastu. Kristlasel tuleb eristada tõde valest ja õige väärast ning see ...

Viimsi kirikus on kaalukausil igavesed väärtused

Andres Tolts ja «Asjad».  Internetifoto

31. augustini saab Viimsi kirikus vaadata kunstnik Andres Toltsi maale.Andres Tolts (s 1949) lõpetas 1973. aastal ERKI tööstuskunsti erialal. Tema esimene avalik esinemine oma töödega oli juba kunstiinstituudi päevil 1969 Pegasuse kohvikus. Aastail 1973–1987 koostas ja kujundas ta almanahhi Kunst ja Kodu, kus ilmus ka tema enda artikleid. Ta on teinud kujundusi tuntud eesti luuletajate kogudele, näiteks Jüri Üdi luulekogule ...

TARTU TEOLOOGIA AKADEEMIA

on rakenduslikku kõrgharidust andev üleminekuhindamise läbinud erakõrgkool.23.–24. augustil toimub vastuvõtt teoloogia rakenduskõrgharidusõppesse järgmistele erialadele:• hingehoid;• kristlik meedia;• kristlik noorsootöö;• vaimulik.Dokumentide vastuvõtt tööpäeviti kl 10–15 aadressil Tartu Ujula 1a. Sisseastumiskatseteks on essee ja vestlus.Info:  www.teoloogia.ee. e-kiri: info@teoloogia.ee; telefon ...

Kõrgem Usuteaduslik Seminar kutsub õppima!

Kõrgem Usuteaduslik Seminar annab rakendusliku kõrghariduse usuteaduse erialal. Seminari missiooniks on valmistada ette vaimulikke juhte ja koguduste töötegijaid.Auditoorne õppetöö toimub septembrist juunini kord kuus, kolmapäevast laupäevani, mis võimaldab hästi kombineerida nii õpinguid kui tööelu. Seminar pakub suurepärast võimalust omandada teadmisi ja praktilisi tööoskusi Piibli ...

Laulu ja kuulutusega vabaduse eest

Tänavu tähistatakse jumalasõna kuulutamise ja lauluga 20 aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest ja esimesest missiost. Missio «Laul ja vabadus» toimub taas Läänemaal, 19.–28. augustini Läänemaa erinevates kirikutes. Samas leiab aset ka Nelja Tuule ristirännak ja koraalimaraton.20. augustil kell 10–14 on Jaani kirikus konverents «Laul ja vabadus». Kl 16 on piiskopilinnuses oikumeeniline jumalateenistus, ...

Kutsume sügisreisile Gruusiasse

26. septembrist 3. oktoobrini on kavas reis Gruusiasse. Mäed, Gruusia õigeusu kirik ja iidsed katedraalid, sõbralik tuttav rahvas. Lend Tallinnast vahemaandumisega Riias. Reisijuht Gruusias kogenud matkajuht Valdo Kangur, giidiks kohalik. Reisi hind 700 eurot. Info Juune Holvandus, tel 5568 1181, e-post juune7@yahoo.com.Lähem info ja reisikava dev.wp.eestikirik.ee .

Kontserdid «Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!»

11.8. kl 18 Urvaste kirik 13.8. kl 18 Räpina kirik 20.8. kl 17 Vastseliina kirik 27.8. kl 18 Kanepi kirik Esinevad Atlan Karp (bariton, teater Vanemuine), Lande Lampe-Kits (flööt), Elke Unt (orel).Kontserdid on tasuta. Annetusega saab toetada kohalikku kogudust. 

Petseri Peetri kirikus

MTÜ Rohuaia Rist korraldab kirikus oreli- ja vaimuliku vokaalmuusika kontserte.14.8. kl 13, Petseri linna päeval esineb kirikus organist Gustav-Leo Kivirand.11.9. kl 17 jutlustab õp Meelis-Lauri Erikson, organist Külli Erikson, solistid.25.9. kl 17 jutlustab õp Joel Luhamets, organist Anna Humal, Vanemuise teatri solistid.

Rakvere Kolmainu kiriku orelisuvi

13.8. kl 12 Tuuliki Jürjo20.8. kl 12 Deniss Kasparovitš

Piibli- ja misjonikursus noortele

Kui Sind, 17–27aastane noor, huvitab• kristliku usu mõistmine ja selle tähendus sinu elule,• tervikpildi kujundamine Piiblist, Piibli rakendamine ja praktiline käsitlemine igapäevases elus kristlasena• oma annete avastamine ja rakendamine,• kuidas kasvada kristlasena,siis võta septembrist maini kord kuus nädalavahetustel osa piibli- ja misjonikursusest Saku vallas Talu laagrikeskuses.Õppetöö toimub loengute, ...