Slava Ukraine

Lehenumber 15. juuni 2011 Nr 28 Archives - Eesti Kirik

Suur tänu jumalariigi ustava teenimise eest

Mälestuseks pidulikust sündmusest jääb ühispilt. Istuvad emeriitpeapiiskop Kuno Pajula (vasakult), peapiiskop Andres Põder ja piiskop Einar Soone. Tiiu Pikkur

Nelipühal, kiriku sünnipäeval Tallinna piiskoplikus toomkirikus toimunud tänujumalateenistusel andis peapiiskop Andres Põder teenekatele kiriku töötegijatele ja toetajatele üle EELK autasud. Kaasa teenisid emeriitpeapiiskop Kuno Pajula, piiskop Einar Soone, toomkoguduse õpetaja kantsler Urmas Viilma, EELK autasude komisjoni esimees assessor Tiit Salumäe. Muusikaga teenisid organist Ene Salumäe ja Tallinna praostkonna ...

Sünnib Tallinna missa

Jaan Tammsalu annab katust Euroopa helikeele ja eesti rahvamuusika ühendusest sündinud Tallinna missale. Helilooja Roxanna Panufnik ja lugeja Jaak Johanson. Heli Vaus-Tamm

29. juunil on Eesti kristlastel suurpäev, sest sünnib teos, mida kirjutatakse üks kord ajaloos. Kuulus Inglise helilooja on loonud koos Eesti poeetidega teose «Elutants», mis tugineb Tallinna märgiks saanud ajaloolisel Bernt Notke pannool «Surmatants». Siin aga on Elu see, mis tantsib läbi kõik tegelased – nüüd juba kaasaegsed, meie tänapäevas olulised tegelased.  Ja esitajate koosseis – sopran ...

Head ja halvad müüdid

Merille Hommik

Müüdid on osa elust. Ma ei pea silmas (usulist või teaduslikku, irratsionaalset või ratsionaalset) võltsi ettekujutust reaalsusest. Müüt lihtsustab reaalsust, kallutab seda positiivselt või negatiivselt, kuid ta toimib nagu mitmed teisedki ettekujutused meie elus (nt ideaalid, eesmärgid, uskumused, tajud, lootused, hirmud), mille headust ei tuleks mõtestada lähtuvalt «tõesusest». Positiivne müüt ...

Aega templit korrastada

Kui rahva väidetav statistiline kaugus kirikust ja usust paneb mõnedki meist murelikult tulevikku vaatama, siis oskab osa poliitikuist neid arvutusi oma kasuks pöörata. Nimelt lubavat Euroopa uskmatuma rahva tiitel meil vabalt teha tööd ning suurendada Eesti majanduse tootlikkust ja rahvuslikku rikkust ka päevadel, mil teised Euroopa rahvad ja riigid on kammitsetuina usust sunnitud keset tööaega puhkepäevi pidama. Mõni ...

Metsavennaks haridusmaastikul?

Mäletan aastat 1986, mil asusin õppima EELK Usuteaduse Instituudis (UI). Mulle ulatati A4 formaadis paberileht, kuhu oli märgitud 50 eksamit, mida tuli stuudiumi läbimiseks sooritada enam-vähem sõjaeelse Tartu ülikooli usuteaduskonna korra järgi. Loe õpikud läbi ja tee ükshaaval oma eksamid – kogu bürokraatia! Uute tuulte tulles hakati ehitama suurt kirikut ja suurt instituuti. Osalesin selles, sest leidsin, et ...

Väärika mehe eluteest

Põltsamaal meenutati koguduse kauaaegset õpetajat Herbert Kuurmet tema 100. sünniaastapäeval. Koguduse praegune õpetaja Markus Haamer andis konvendisaalis pärast lühikest tervitust ja palvet sõna Alar Läänelaiule Tartu ülikoolist, kes kõneles teemal «Kirikute katusetalastike vanuse määramisest dendrokronoloogilisel meetodil». See meetod on abiks, selgitamaks välja, mis perioodil on ...

Et hoog oleks õigesti suunatud

Kui suur on olnud Tartu Peetri koguduse hoog ühe aasta jooksul ja kuhu see on suunatud, saab teada neljapäeval esitletud kogumikust «Tartu Peetri kirik. A.D. 2010». «On selge, et Peetri kirik ei ole Tartu linnas kellelegi märkamata jäänud. Oluline on, kas märkamine on inimesi rõõmustanud ja julgustanud või mitte. Meie soov on, et meie «majakas» oma ülesannet hästi täidaks,» kirjutab ...

Põltsamaal kuulati muusikat ja mälestusi

Kirikupäev tõi kokku hulga rahvast, osa neist tuttavad juba Kuurme teenimisajast. Teiste seas jagas oma mälestusi ka kauaaegne koguduse juhatuse esimees ja Kuurme kunagine pühapäevakoolipoiss Vello Kaselo (paremalt esimene).Mari Paenurm

Möödunud laupäeval peeti Põltsamaal Viljandi praostkonna kiriku- ja laulupäeva, mis sedakorda oli pühendatud õpetaja Herbert Kuurme 100. sünniaastapäevale.Herbert Kuurmet on nimetatud legendaarseks kirikuõpetajaks, kes II maailmasõja eel noore vaimulikuna Põltsamaale tulnud ning seal ehitanud üles nii pommitamises hävinud kiriku kui tugeva ja elujõulise koguduse, teenides sealse piirkonna rahvast ...

Petseris lauldi nelipühal eesti keeles

Organist Elke Unt on elus esimest korda Petseri kirikus.  Sirje Semm

Nelipüha jumalateenistuse ajal Petseri eesti kirikus rõkkas kõrvalasuvas pargis vali muusika ja laul. Venemaa tähistas oma rahvuspüha.Kirikus oli just lõppenud kontsert, kus nõudliku kava esitas organist Elke Unt. Sekka laulis ja mängis kitarri nooruke Kätlin Vaher, kellest loodetakse kogudusele oma organisti. Kuulajaid oli hinnanguliselt 70–80. Elke Unt, kes leidis Kriisade üle 80aastase oreli fantastilise ja heas korras ...

Lühidalt

Ristikirik kaasaja EestisEesti Kirikute Nõukogu ja kõrgem usuteaduslik seminar korraldavad 16. juunil kell 10 Tartus, Annemõisa 8 konverentsi «Kristlus ja Maarjamaa», mille eesmärgiks on anda mõtlemisainet kaasaja Eesti inimeste vaimulaadist ja sellest, kuidas õpetada kristlikku usku Eestimaal tänapäevastes tingimustes. Osalema oodatakse tegevvaimulikke, teoloogia- ja sotsioloogiatudengeid ning teolooge ja sotsiolooge. ...

Majandusinsener, kes pühendus viipekeelsele kirikutööle

Fotohuvilisena on Tiiu Hermatil fotoaparaat alati kaasas – põnev hetk võib ootamatult saabuda.  Tiiu Pikkur

Habras punase juuksepahmakaga naine, kogukas fotokott õlal – sellest kirjeldusest on paljudele tuntav Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Tiiu Hermat. Aktiivse inimesena jagab Tiiu end mitme ameti vahel, fotograafiaharrastus käib kõige muuga kaasas.  Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja, viipekeelse Sakariase osakoguduse õpetaja, viipekeele tõlk, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees, Eesti Kurtide Liidu ...

Kaplanitoetusest koostöö­harjutusel Kevadtorm

Kevadtormis osalevatele kaitseväelastele on tulnud külla (paremalt) kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots ja kaitseminister Mart Laar. Internet

Eesti kaitseväe iga-aastane suurim maaväeõppus Kevadtorm toimus tänavu 2.–20. maini Lõuna kaitseringkonna vastutusalas. Õppuse eesmärk oli harjutada staapidevaheliste operatsioonide planeerimis- ja juhtimisprotseduure ning 1. jalaväe­brigaadi üksuste koostööd põhilahinguliikides ja lahingutegevuse üleminekuetappides. Tänavune Kevadtorm oli arvult üheksas. Õppusel osales seekord peale Eesti ...

Fotokonkurss – Jäädvustage suve ilusamaid ja kõnekamaid hetki

Eesti Kirik kutsub lugejaid jäädvustama suviseid ametitalitusi nagu ristimine, laulatamine ja leer. Meeleolu hästi tabatud fotod avaldatakse lehes viimasel leheküljel. Koduleheküljel avatakse fotode jaoks eraldi rubriik.Osalejatele vanusepiirangut ei ole. Fotosid võib saata 31. augustini aadressil ek@eelk.ee või rita.puidet@eelk.ee.Fotod saata resolutsiooniga 300 mõõdus vähemalt 15 x 20 cm märgusõnaga ...

Tallinna Kaarli kirik on heades kätes ja hoitud

Rein Vrager tuli Kaarli kiriku juurde tööle 1978. aastal oma sugulase kutsel. Erakogu

Nelipühal jagati toomkirikus tunnustust tublidele töötegijatele. EELK aukirja ja tunnustusmärgi pälvis Tallinna Kaarli koguduse kirikumees Rein Vrager.Koguduse õpetaja piiskop Einar Soone ütleb, et esitas kirikumees Rein Vrageri aukirja saajate kandidaadiks kui kauaaegse koguduse töötegija. Tunnustusmärgi on mehele aga määranud peapiiskop, et ta saaks märki rinnas kanda. Tegu on inimesega, kes tunnustuse igati ...

Kui kitsikuse aegadest saab tänu

Mirjam ja Arne Lagus on Eestis tihedad külalised ning on teinud siinsed paigad tuttavaks ka oma lastelastele. Mari Paenurm

EELK tänu oli Ameerikast vastu võtma tulnud ka Mirjam Lagus, kes on endisaegse Martna koguduse õpetaja Samuel Eduard Linnu üks tütardest. Väikeste lastega pere lahkus Eestist 1944. Viimases jutluses 1944. a 17. septembril Martna kirikus kasutas õpetaja Lind teksti 50. psalmist «Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!».Lindude pere oli Geislingeni ...