Lehenumber » Väljaanded » 8. juuni 2011 Nr 27

Johann Thal – esimene eestlasest orelimeister

Juunikuus möödub orelimeistri sünnist 255 ja surmast 170 aastat. Johann Thal sündis 14. juunil 1756 Kambjas köstri pojana. Tema isa oli Jakob Thal (11. IX 1718 Urvaste – 5. II 1790 Kambja) ehk maakeeli Mango Jaak, ema Mari pärines aga Kambja kihelkonna Vana-Kuuste külast. Pärast Kambja lugupeetud köstri ja koolmeistri Ignatsi Jaagu surma 1741. aastal jätkas köstri ametis Jaagu poeg Carl Ignatius, kes aga peagi Kambjast ...

Muudatused seaduses

Kas väikest puukirikut on sajandite jooksul tõhusalt kaitsnud hülgerasva ja männitõrva seguga võõpamine või muud asjaolud? Sellele peaks selgust tooma tänavu algatatud rahvusvaheline projekt, mille käigus võtavad teadlased teiste muinsuskaitse alla kuuluvate objektide seas luubi alla Ruhnu 1642. a ehitatud puukiriku. Arhiiv

Muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu allkirjastas kultuuriminister 15. märtsil 2010. Seadus võeti vastu riigikogus ja jõustus 1. juunil. Olulisemaks muudatuseks muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõus on veealuse kultuuripärandi kaitse, otsinguvahendi kasutamise reguleerimine, kohalikule omavalitsusele delegeerimise õigus riiklike kohustuste täitmiseks ja mälestisel tehtavate ...

Palve

Jumala Vaim, kes valitsed maailma ja elad meie sees,Armastuse Vaim, kes julgustad meie südameid ja meeli,Elu Vaim, kes oled eluallikaks meile.Pühitse meie radu ja päevi, Pühitse meie mõtteid, sõnasid ja tegusid,Pühitse meid, et Sinu Vägi juhiks meid õigel teel.Pühitse meid, et oma eludega kuulutame Sind, Sa Püha Kõigeväeline.Tekst ja foto: Mikk Leedjärv

Need okkad, need naelad ja see veri

Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate ...

Eestpalve

Armas aitaja Jumal, võta hoida ja lohutada rasket haigust põdev noor mees.PorvooEestpalves on Rootsi kiriku Linköpingi piiskopkond ja piiskop Martin Modéus, samuti Šoti episkopaalkiriku Argylli ja Islesi piiskopkond ning piiskop Kevin Pearson.  Eestpalves on ka Iiri kiriku Connori piiskopkond ja piiskop Alan Abernethy.  

Püha Vaimu väljavalamine

Kristlike nelipühade keskpunktis on Püha Vaimu läkitamine ning Vaimu tegevus, samuti algkoguduse ja kogu ristiusu kiriku sündimine. Tegu on kristliku kiriku jaoks ülimalt olulise tähtpäevaga, kiriku sünnipäevaga. Esimesel nelipühal ristiti kolm tuhat inimest. Seda on rohkem kui meil terve aasta jooksul. Nii suur ristitute hulk näitab, et midagi erilist oli sel hetkel Jeruusalemmas toimumas. Kui Jumala Vaim tuleb, siis ...

Valga Jaani kiriku muusikasuvi

Nagu tavaks saanud, peetakse Valga Jaani kirikus järjekordselt muusikasuve.Just suvi on parim aeg korraldada Eestimaa kirikutes kontserte, sest kirikud on siis soojad ja rohkem inimesi liikvel. Väga paljud kirikud on avatud ja ka Valga Jaani kirik osaleb sellel aastal «Teeliste kirikute» projektis.Muusikasuve raames toimub üheksa kontserti. Võiks olla rohkem, kuid rahalised võimalused seavad piirid. Seepärast jäi kahjuks ära ...

Tähelepanuks suvisele Setomaa reisile tulijatele

Reis algab reedel, 1. juulil kell 7 Tallinnast Balti jaama parklast. Bussi küljes vastav silt. Tartust võetakse reisijad peale Vanemuise alumisest parklast kell 9.30.Ööbimine Värska veekeskuse hotellis. Hinnas hommikusöök ja -ujumine; õhtune veemaailma külastamine oma raha eest. Lisaks on hinnas Värska ja  Saatse talumuuseumi pääse. Õhtusööki on võimalik osta veekeskuse kohvikust. ...

Tänujumalateenistus Tallinna toomkirikus

Nelipühal, 12. juunil kell 17 toimub Tallinna piiskoplikus toomkirikus tänujumalateenistus, kus Eesti Evangeelne Luterlik Kirik avaldab tunnustust teenekatele kiriku töötegijatele ja toetajatele. Peapiiskop annab kirikus üle EELK Teeneteristid ja EELK aukirjad. EELK tänukirjad ja EELK tunnustusmärgid antakse inimestele üle teisel ajal nende elupaigas.

Algab vastuvõtt pastoraalseminari

Usuteaduse instituut kuulutab välja vastuvõtu pastoraalseminari 2011–2012 õpperühma neile, kes soovivad omandada vaimuliku kutset Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.Vastuvõtueksam (pro venia concionandi) toimub 30. augustil 2011 kell 10 konsistooriumis.Avaldus esitada EELK peapiiskopile 16. augustiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.Eksamile tulija peab esitama peapiiskopile järgmised materjalid: - avaldus;- elulookirjeldus, mis ...

Oodatakse vabatahtlikke

Hea võimalus igas vanuses kristlastele on pühendada üks suvine nädal misjonitööle ehk aidata praktilisel viisil kaasa rõõmusõnumi kuulutamisele Nelja Tuule ristirännaku üritustel Haapsalus ja Läänemaal 19. augustil. Neljas ristirännak keskendub seekord teenima missio Läänemaa ürituste ajal. Otsitakse erinevate oskustega abilisi. www.misjonikeskus.ee/s/doc/neljatuule2011.pdf Enne ...

Vaimulikud harjutused

30. juulist 6. augustini Tuurus, Altmõisa külalistemajas. Harjutusi juhendab Karl Wolf Šveitsist koos Christoph Wrembekiga Saksamaalt.Teema: Matteuse evangeeliumi tähendamissõnad.Kursus on tasuta, majutus kaheinimese tubades ja toitlustamine (3 x päevas) maksab  170 eurot.Registreerimine: esto@johannes.ee, tel 744 8701, 513 2822.

Kohtumine hingehoiuterapeutidega

«Sa oled Jumalale armas» on hingehoidlik kohtumine Soome hingehoiuterapeutidega Tartu Pauluse kirikus 14. juunil kell 18.Õhtu lõpuosas on eestpalve ja hingehoiu võimalus.

Viru praostkonna surnuaiapühad

Haljala kogudus: Haljala surnuaed 24.6. kl 12. Esku surnuaed 26.6. kl 12. Vainupea surnuaed 19.6. kl 12. Iisaku kogudus: Iisaku  surnuaed 26.6. kl 12. Illuka kogudus: Illuka surnuaed 26.6. kl 10. Ilumäe kogudus: Ilumäe surnuaed 3.7. kl 13. Jõhvi kogudus: Jõhvi surnuaed 26.6. kl 11. Raudi surnuaed 3.7. kl 13. Mäetaguse surnuaed 10.7. kl 12. Kadrina kogudus: Kadrina surnuaed 26.6. kl 11. Kunda kogudus: Kunda surnuaed 10.7. kl 12. Käsmu ...

Täname

Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuksSA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank