Slava Ukraine

Lehenumber 13. aprill 2011 Nr 18 Archives - Eesti Kirik

Me peame ennast tegema suuremaks

Ühiselt eesti keele ja hariduse eest väljas: Madis Linnamägi Forseliuse seltsist ja Jaan Bärenson Eesti Piibliseltsist.  Rita Puidet

Koolihariduse 325. aastapäeva tähistaval konverentsil Tartus räägiti eestikeelse kooli arengust ja tulevikust.Forseliuse seltsi ning teadus- ja haridusministeeriumi korraldatud konverentsil «Haridus on valgus. Eesti kool vaatab tulevikku» oli ettekandeid erinevatel teemadel, kokkuvõtteks tõdeti, et haridus on edasikestmise alus.Konverentsi tervitas vastne haridusminister Jaak Aaviksoo, kes märkis inimeste suurt usku haridusse – ...

Tartlane Tiit Veeber aitab Peetri kirikule katuse peale

Üle 60 aasta vastu pidanud Tartu Peetri kiriku katuseplekk ei pea enam kinni sademeid ja on aeg see välja vahetada. Helena Semm

Tartu Peetri kirikus algavad järgmisel kuul katusetööd.Rahastajaks on ettevõtja Tiit Veeber, kes on öelnud, et kirik peab hea välja nägema ja katus tuleb korda teha. Tartlasena on ta viimastel aastatel aidanud Peetri kirikus suuremate ja väiksemate asjade kordasaamisel. «Kiriku uksed ei käinud pärani lahti,» ütles õpetaja Ants Tooming, «Tiit Veeberi toetusel said trepid õigeks tõstetud, ...

Mida peab teadma endast väljaspool?

Merille Hommik

Ei mäleta, et Rahumäe põhikoolis Tallinnas Vabaduse puiestee ääres oleks meile õpetatud suhtumist meist erinevatesse inimestesse ja seda, mida me peaksime teadma, kui tuleb suhelda näiteks teiseusulise või teisest rahvusest inimesega. Tolerants ehk sallivus avaldus tookord (1961–1969) enamalt jaolt vaikimisena. Nüüd, 2011 jj, peaks ta avalduma, vastupidi, just rääkimises, kuid mõistmisega, kusjuures ...

Kas kuskil on sool, mis ei tuimu

Ajalehte ega interneti uudistelehekülgi lugeda ei julge. Küll on Etioopias viiskümmend kirikut maha põletatud, Liibanonis seitse eestlast röövitud, kirikusse pomm pandud.Need on teod, mida inimesed üksteisele teevad. Ja siis – maavärin ja tsunami Jaapanis. Ja teised aastast aastasse korduvad loodusõnnetused. See on see, mida Jumal teeb. Või on ka nende tegude taga, mida inimesed üksteisele teevad, Jumal? Või on ...

Toimetuse kirjakast

Mõistsin kannatuse nädala reaalsustLugupeetud Eesti Kiriku lugejad, meie ees on avanenud sündmused, mille sügavusest teame vähe. Aga me kuuleme ainult süüdistusi. Soovin teiega jagada oma kannatuse ja lootuse hetki. Kindlasti nägite pressikonverentsi, kui Andrus Veerpalu küsitleti. Vaatasin ja mõistsin kannatuste nädala reaalsust. Andrus Veerpalu piinati sõnadega, tema nägu muutus ikka selgemaks ja ...

Kevad muudab avatumaks

Kõnetatuna Eesti Päevalehe karikatuurist, kus arvutifriik nopib sotsiaalvõrgustikust Facebook sõnumi kevade saabumisest, ja sooviga mitte samastuda urbaniseerunud pintsaklipslasega, seadsin nädalavahetusel sammud sihikindlalt metsa.Natuke lehekõdus urgitsedes õnnestus jõuda tärkamissignaali ootel sinililledeni, kõnelemata suurvee vulinast ja linnukeste sirinast. Uue aja kõnepruuki kasutades võib retke loodusesse ...

Koraalipüha pakkus hingekosutust

Tallinna piiskoplikus toomkoguduses on kombeks pidada koraalipühi, kus koguduse laulule lisavad värvi koraalide kooriseaded. Taolised seaded kaunistasid ka möödunud pühapäevase teenistuse muusikalist osa.Koraalipühajärgset toomkooli tundi pidas kirikumuusik Ene Salumäe (fotol), kes seekord keskendus lauluraamatu kasutamisele kodus. «Olen ise praktik ja usun, et parim tutvus koraalidega õnnestub ikka seeläbi, kui ...

Koos saab muuta unistusi teoks

Soomlased Kai ja Mirva Lappalainen teevad misjonitööd Narva Aleksandri koguduses. Kirsti Malmi

5. aprillil leidis EELK Misjonikeskuses taas aset misjonäride päev.Misjonikeskuses on tavaks saada kaks korda aastas kokku Soome misjonäridega, keda meie kirik on siia kogudustesse tööle kutsunud. Misjonäride päeval tehakse juttu keskuse tegevusest ja plaanidest, aga olulisim on välismaalaste tagasiside: kuidas nad meie keskkonnas ennast tunnevad, kuidas töö on edenenud ning millist nõu ja abi vajatakse. Tähtis on ...

Evangeeliumi kuulutamine oikumeeniliselt

Nädalavahetusel toimus Tallinnas Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud kahepäevane oikumeenika koolitus, mis analüüsis evangeeliumi kuulutamist. Projekti sisulise poole eest vastutasid EELK Usuteaduse Instituut, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar ja EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar. Üks korraldajatest, Kerstin Kask, tõi positiivsena esile selle, et esindajad kaheksast erinevast kristlikust liikumisest kõnelesid elavalt ja ...

Konsistooriumis

Piiskopliku nõukogu koosolekul oli viis päevakorrapunktiPeapiiskop Andres Põderi juhitud koosolekust võtsid lisaks korralistele nõukogu liikmetele, assessoritele ja praostidele osa külalistena konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel, arvuti tarkvaraspetsialist Riina Sildvee ja kantsleri assistent Anne-Mari Mölderkivi. Andes ülevaadet kogudustelt laekunud aruannetest toonitas Ülle Keel majandusaasta aruande esitamise ...

Vaiksel laupäeval saabub Jeesuse hauakirikusse taevane tuli

Tuledes Jeesuse hauakirik Jeruusalemmas.  Internet

Kui paljud meist on kuulnud pühast tulest, mis süttib Jeruusalemmas Jeesuse hauakirikus? Ehkki kindlaid tõendeid imelise tule kohta on hiljemalt IX sajandist ja ehkki olen aastaid õppinud teoloogiat, kuulsin sellest tulest alles mõne aasta eest. Kuidas süttib püha tuli? Kui Jeruusalemma ortodoksi patriarh läheb vaiksel laupäeval Jee­suse hauakabelisse pühas hauakirikus (kus on kustutatud tuled) ja palvetab, siis saabubki ...

Ilmunud on raamat Läänemaa kalmistutest

Ilmunud on Kullamaa kihelkonnamuuseumi toimetiste sarja teine raamat «Läänemaa kalmistud. Üldosa. Kullamaa kihelkonna kalmistud». Üldosa esimeses kirjutises käsitleb ajaloodoktor Mati Mandel muinasaegseid kalmevorme ja matmiskombestikku Läänemaal. Ajaliselt on haaratud vahemik kiviajast läbi pronksi-, raua- ja viikingiaja eesti muinasaja lõpuni. Muuseas on käsitletud ka huvitavaid hüpoteese. Kogukonna ...

Palju õnne sünnipäevaks, Sirje Kiivit!

Sirje Kiivit on olnud  tegev kiriku laste- ja noortetöös 1984. aastast. Jõulude aegu kutsus ta Tallinna Püha Vaimu kirikusse kokku oma endised pühapäevakoolilapsed, tänased noored emad ja isad, ning lavastas nende lastega muusikali «Maailma väikseim jõulupuu». Arhiiv

Sirje Kiivit pole kunagi olnud tugitoolis istuja. Ka siis mitte, kui haigused teda murdsid. mõtted keerlesid peas omasoodu, sest tegemist ja muretsemist on olnud ju palju. Sirje Kiiviti kutsumuseks on töö lastega, sest tema meelest «pedagoogiline töö on kõige ilusam ja huvitavam». Enne kirikutööle pühendumist pidas ta treeneri ametit. «Kiriku jaoks tuli vabadus ootamatult. Kuidas sellises olukorras edasi minna? ...

Andres Uibo – mees, kes pole normaalne

Andres Uibo on oreliga sõber olnud 35 aastat. 16. aprillil kell 19 on Nigulistes maestro juubelikontsert, kuhu on kutsutud tema partnerid muusikuteelt. Valmib ka uus teos, mis on kirjutatud Niguliste kiriku orelitele, kooridele ja solistidele.  Arhiiv

16. aprillil on 55. sünnipäev organistil, pedagoogil, heliloojal, muusikaprodutsendil prof Andres Uibol. Jeesus on Ilmutusraamatus öelnud, et me peaksime olema kas kuumad või külmad. Leigete kohta ta ütleb, et sülgab sellised välja.Andresele meeldib Ilmutusraamat. Ta on mõnele selle raamatu võimsale tekstile kirjutanud väga kauni muusika. Kui aga nüüd selle raamatu soovituste valguses mõtelda, mis masti ...

Põhjanaabritest kaastöölised Eestis kuulutamas

Hans Sandberg, Bengt Strengell, Juhani Martikainen ja Lars Löv­dahl on alati hea meelega sõnumit jagamas. SLEFi arhiiv

Tänasest on Eesti kirikutes ja palvelates jutlustamas sõbrad ja kaastöölised Soomes asuvast Rootsi Luterlikust Evangeeliumiühendusest SLEF.SLEF – Svenska Lutherska evan­geli­föreningen i Finland – on rajatud 1873. aastal evangeelse äratusliikumise korraldamiseks. Ühenduse eesmärk on läbi aegade jäänud samaks: kuulutada evangeeliumi Piibli ja luterlike usutunnistuskirjade kohaselt. Koostöö ...