Lehenumber » Väljaanded » 1. detsember 2010 Nr 48

Sinu kuningas tuleb kirkuses

Pühapäeva teemaks on Kristuse kirkuses tulemine aegade lõpul. Seda väljendab ka päeva ladinakeelne nimetus adventus glorificationis, mis räägib Kristuse kirkuses tulemisest. Mõeldes Kristuse taastulemisele, on sageli inimestel tekkinud hirmutunne, sest tegu tundub olevat millegi kohutava ja hirmutavaga, sest enam ei tule Jumala Poeg siia maailma väikese lapsena, vaid Ta tuleb kohtumõistva kuningana. Inimesel on loomulik ...

Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu

Jeesus ütleb: «Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada! Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja ...