Lehenumber » Väljaanded » 1. detsember 2010 Nr 48

Kas jõulurahu toob rahu ka kirikusse?

Olen kümmekonna Eesti Kirikus töötatud aasta jooksul kohtunud paljude kirikuliikmete ja vaimulikega. Ja alati on olnud nendes kohtumistes oluline usaldus ja vastastikune austus. Nii on sündinud ka mõni intervjuu, mis ilmalikule meediale on jäänud kättesaamatuks. Just tänu usaldusele. Küllap võivad paljud kinnitada, et see, mis oli öeldud omavahel, omavahele ka jäi. See on iseloomulik kogu lehele – austada ja ...

Üks küsimus

Andres Põder

Kirikukogul oli arutusel ühe päevakorrapunktina EELK meediaplaani kava, mida sisse juhatades Te ütlesite kirikukogu liikmetele, et ei tea, kas sooviksite peapiiskopina anda soovitust tellida ajalehte Eesti Kirik. Kuna Teie mõte on kirikukogu liikmete kaudu läinud rahva sekka, siis oleks oluline, et Te Eesti Kiriku vahendusel täpsustaksite oma seisukohta.Andres Põder, peapiiskop:Nagu viitate, oli tegu retoorilise küsimusega: ...

Kirik saab hakkama ilma välistoetuseta

Piiskop Einar Soone küsimus ametivendadele oli: «Kui paljudel meist on oma pihiisa?» Tiiu Pikkur

EELK XXVIII kirikukogu 3. istungjärgul kinnitati 2011. aasta eelarve, arutleti vaimulike hingehoiu ja meedia­strateegia üle. EELKsse võeti vastu Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus.Järgmise aasta eelarvet tutvustades märkis kantsler Urmas Viilma, et see on esmakordselt eurodes, kuid võrdlus kroonidega on ka olemas. Tasakaalus tulude ja kuludega eelarve suurus on 557 008 eurot. Kiriklikele asutustele (v.a Eesti Kirik ja usuteaduse ...

Seisukohavõtt homoseksuaalsuse küsimuses

Eesti Kirikute Nõukogu viimasel töökoosolekul käsitleti taas homoseksuaalsuse teemat.Varasem EKNi samasisuline seisukoht on vastu võetud 16. oktoobril 2008. Teema olulisust tänapäeva Eesti ühiskonnas ja meedias silmas pidades rõhutatakse EKNi pöördumises pühakirja tsiteerides: «Kas te ei ole lugenud,» küsis Jee­sus, «et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks?» (Mt ...

Lühidalt

Illimar Toomet

Muudatused kaadrisEELK konsistooriumi novembrikuu istungil vabastati Ants Kivilo Tõstamaa koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ja määrati sellele kohale Tiina Janno alates 1. oktoobristEELK kirikuseadustiku § 91 alusel vabastati Igor Miller kaplani kohustustest ja arvati reservi alates 2. juulist. Vanglakaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplaniks määrati Johann-Christian Põder samast kuupäevast.Praost Teet ...

Toomas Nigola: kiriku sõnum peab olema konkreetne

Toomas Nigola on Põlva koguduse vaimne juht ja mitme organisatsiooni kaastööline ning hoolas pereisa.  Hommikuti viib ta lapsed lasteaeda ja päeval muusikakooli ning toob pärast koju, sest abikaasa Teele töötab Tartus. Rita Puidet

Peatselt kolmekümneseks saav õpetaja Toomas Nigola teenib Põlva kogudust 2007. aasta 12. augustist. Diakoniordinatsiooni sai ta 2003, teenima hakkas siis Kambja kogudust. Õpetajaameti kõrvalt kirjutab ta doktoritööd ning on aktiivselt tegev kohalikus elus mõneski valdkonnas.  Mäletan Sind Kambjas teenimise ajast, toona peeti toimetuses osadusõhtuid. Pidasid neid ilmselt enda jaoks olulisteks, sest olid alati meie ...

Tähesärastki kõrgemale

Riina Trumm sätib häält ja helisid täie pühendumusega. Jaan männik

Täna jõuab oma esimese juubelini muusik, koorijuht ja kuulava hingega inimene Riina Trumm.«Ega mul siin mulkide juures väga kerge pole olnud, siinsed inimesed ei kipu just palju ennast avama või endast rääkima,» kõneleb Võrumaal sündinud naine, kes pärast omaaegse pedagoogilise instituudi lõpetamist valis olemise ja elamise koha just Viljandisse kahel pragmaatilisel põhjusel – et elada õe ...

Torma kogudus meenutab oma endist õpetajat

26. juunil 1983 Torma kirikus.  Eenok Haamer (vasakult), Eha Haamer, Lydia Muru ja Jaan Muru. Arhiiv

Torma kirikus tähistatakse II advendil, 5. detsembril kell 11 algaval mälestusjumalateenistusel õpetaja Jaan Muru 110. sünniaastapäeva.Jutlustab emeriitõpetaja Kalle Mesila. Torma surnuaial süüdatakse küünal Jaan ja Lydia Muru kalmul. Pastoraadis on koosviibimine ja aeg meenutusteks. Jaan Muru sündis 9. detsembril 1900 Haaslavas. Lõpetas Treffneri gümnaasiumi ja ülikooli usuteaduskonna, 1939. aastast ...

Jagamisrõõm rohkeneb andjalt andjale

Eesti Piibliselts rõõmustab oma liikmeid järjekordsete kaunistusmarkidega.Eesti Piibliselts hakkas laiali saatma Vaba Maa trükikojas valminud piibliteemalisi marke, mida saab kaunistuseks ümbrikule kleepida. Hingeminevad on nad oma sõnumiga «Teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja» (Lk 2:11) sinisel paberil. Kaunis sinine värvus seondub riigilipuga või kirikulehe päisega ja sümboliseerib ...

Peapiiskopist sai valmis maal

Värsket maali hindavad Ove Sander, Matthias Burghardt ja Markus Haamer. Tiiu Pikkur

Kirikukogu istungjärgul esitleti usuteaduse instituudis peapiiskop Andres Põderi portreemaali. Kantsler Urmas Viilma sõnul oli peapiiskop maali tegemisele väga vastu, tema arvas, et aega on selle asjaga. Lõpuks ei saanudki teisiti, kui kirikuvalitsus otsustas, et maal saagu!Andres Põder ise kommenteeris pilditegemist humoorikalt: «Mulle tehti selgeks, et piiskopi tööülesannete hulka käib ka maali jaoks poseerimine. Et ...

Muusikaelu 80 aastat tagasi 1. osa

3.–4. detsembril leidis aset I Eesti kirikumuusika kongress. Selle korraldasid vaimulike laulupäevade ja agenda komisjon, köstrite-organistide ühing ja selle muusikakomisjon. Nendel päevadel avasid pealinna kirikud oma uksed, et kontsertjumalateenistustel hingeülendavat muusikat pakkuda. Kohale tuli 30 pastorit, 143 köstrit, 7 organisti, 4 koorijuhti ja 24 koguduste esindajat, peale selle asjast huvitatud pealtkuulajad. Kongress algas ...

Väike Küünal ootab lauljaid

Lastekoori Väike Küünal lauljad harjutavad Silja Trisbergi käe all Tartu Maarja kogudusemaja kirikusaalis lastejumalateenistuseks, mis toimus sel suvel kirikupäeva raames. Helika Gustavson-Rätsep

EELK Kirikumuusika Liidu lastekoor Väike Küünal kutsub oma ridadesse laululapsi vanuses 9 kuni 14 aastat. Kooriproovid toimuvad laagritena 2–4 korda aastas erinevais Eestimaa paigus, alati antakse ka kontsert kohalikus kirikus. Esimesed laululaagrid uue koosseisuga toimuvad jaanuaris ja märtsis 2011. Palume koorijuhtidel oma huvist teada anda ja kooriga ühineda soovivad lapsed registreerida hiljemalt 17. detsembriks.Sündinud ...

Uued koraaliseaded: et lauluvara kirikus uueneks

Esitluskontsert Tallinna Jaani kirikus. Projektkoori juhatasid dirigendid Sigrid Põld, Marika Kahar, Tuuliki Jürjo ja Eve Padar, orelil saatis Kadri Ploompuu. Erakogu

Tallinna Jaani kirikus toimunud kontserdil esitleti nooti «Koraaliseaded naiskoorile».Üks meie luterliku kiriku põhimõtetest on uuenemine. Uueneda iga päev, iga tund, igal ajahetkel ja kõiges. Ajalooprotsessid käivad aga oma rada. Nii on mitmedki väljendusvahendid jäänud mitte ainult eelmise, vaid kohati isegi üle-eelmise sajandi tasemele. Sama lugu on juhtunud ka meile nii igapäevaselt tuttava koraaliga. ...

Eestpalve

Armas Jumal, vaigista saabunud advendiajal inimestes lõkkele löönud emotsioone ja lase selle asemel avara pilguga maailma näha. PorvooEestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Chesteri piiskopkond ja piiskopid Peter Forster, Keith Sinclair ning Robert Atwell, samuti Soome kiriku Kuopio piiskopkond ja piiskop Wille Riekkinen.

Palve

Olles oodanud, arvan, tean mida oodata –kas ikka tean?Olen julgelt kuulutanud veendumusi –on tulnud taanduda.Kui hinges on aim Su kirkusest – helklemas vabadus.Palun aita, et kärsitus liialt ei paisuks –muutun heitlikuks.Hoia tõttamast võõra valguse kütkes –võiksin kõik kaotada.Tekst ja foto: Naatan Haamer