Lehenumber 17. november 2010 Nr 46 Archives - Page 2 of 4 - Eesti Kirik

Kodu- ja Välis-Eesti kirik on taas üheks saanud

EELK ja E.E.L.K. ühinemislepingut kinnitasid allkirjadega peapiiskopid Andres Põder ja Andres Taul. Tiiu Pikkur

Tallinnas allakirjutatud nähtava ühtsuse leping kinnitab meie ühist usku ning on osaks rahva tervendamisel.Laupäev, 13. november kirjutatakse Eesti kiriku ajalukku, sest sel päeval kirjutasid Tallinna piiskoplikus toomkirikus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder ja Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku peapiiskop Andres Taul alla nähtava ühtsuse lepingule, mis kinnitab ühtset usku ja ühendab okupatsiooni ...

Multikultuursus, islam ja Euroopa

Merille Hommik

Septembrikuu Akadeemias ilmus Martin Kala artikkel «Mida Euroopa usub ja kuidas islam sellele vaatab». Artikli esimene pool lööb üsna üheselt häirekella pingest islami ning kristlike väärtuste ja/või sekulaarse Euroopa vahel, teine pool vaidlustab sellist kuvandit. Kuu hiljem ületas uudisekünnist Saksamaa kantsleri Angela Merkeli väide, et multikultuursus Saksamaal on täiesti ebaõnnestunud. Hiljem ...

Et evangeelium võiks võita

On asju, millega saab mõne hetkega toime, aga ka selliseid, mille valmissaamine võtab aastaid. Viimasesse kategooriasse näib kuuluvat ka äsja ilmavalgust näinud kord, mis reguleerib jutlustajate teenimist EELKs. Tõepoolest, viimase piiskopliku nõukogu kehtestatud jutlustajatele esitatavate kutsenõuete ja eksamineerimise korra valmimine võttis hulk aastaid, palju koosolekuid ning rohket järelemõtlemist. Loodetavasti on ...

Usalduse kasvamine ja koostöö

Eile peeti Tallinnas seminari, millega tähistati siseministeeriumi usuasjade osakonna (varasemalt talitus) 20. tegevusaastat taasiseseisvunud Eestis. Ühise töö algusaegade puhul saab rääkida valdavalt kirikute ja koguduste registreerimisega seonduvast – 1993. a jõustunud «Kirikute ja koguduste seaduse» kohaselt pidid ju kõik Eestis tegutsevad kirikud, kogudused ja koguduste liidud esitama oma põhikirja ...

Ühinemise võlu

Nädal kulmineerus Tallinnas kahe tähtsa, võib öelda rahvusvahelise sündmusega. Piiskoplikus toomkirikus sõlmisid EELK ja E.E.L.K. peapiiskopid ja kirikuvalitsuse liikmed aastatepikkuste läbirääkimiste tulemusena nähtava ühtsuse lepingu, millega EELK saab endale esimese, Välis-Eesti piiskopkonna, mida asub juhtima piiskop. Nagu ütles senine peapiiskop Andres Taul lõbusalt: «Tulin Tallinna ...

Kirik mõtleb rahva tulevikule

Sel reedel, 19. novembril algusega kell 11 toimuv neljas kristlike väärtuste konverents «Kristliku rahvuskultuuri tulevikust» keskendub küsimusele, kuidas tagada eesti keele, rahvuse ja kultuuri jätkusuutlikkus.«See ülesanne on kirjas juba meie riigi põhiseaduse preambulas, aga kuidas seda praktiliselt teha, just selle üle tahame eeloleval konverentsil nõu pidada,» selgitab Eesti Kirikule peapiiskop Andres ...

Soome kirik võitleb liikmeskonna vähenemisega

Soomes tuntakse kiriku järgi vajadust hoolimata selle liikmeskonna vähenemisest.Soome Evangeelse Luterliku Kiriku analüüsikeskuse juhi Kimmo Kääriäise sõnul kuulub oktoobri lõpu seisuga kirikusse 4,2 miljonit soomlast. Kogu Soome elanikkonnast 78,5% on kiriku liikmed. Eelmise aasta lõpul oli see protsent veel 79,7. Elanike registri andmete põhjal lahkus Soome luterlikust kirikust oktoobris 35 300 inimest, mis on 0,83% ...

Lühidalt

EELK XXVIII kirikukogu 3. istungjärkJärgmisel teisipäeval, 23. novembril koguneb Tallinnas usuteaduse instituudi (fotol) ruumes kirikukogu. Kavas on EELK 2011. a eelarve eelnõu lugemine, arutamine ja vastuvõtmine, EELK meediastrateegia kujundamise eelnõu arutelu ja vastuvõtmine. Vaimulike hingehoiuga seotud arutelu juhib piiskop Einar Soone.EELK meediaplaani kohaselt kaalutakse infoportaali loomist ja plaanitakse luua konsistooriumi juurde ...

Peterburi Jaani kirik taaspühitsetakse

Terava tornitipuga Jaani kirik hakkab juba kaugelt silma. Tiiu Pikkur

Peterburi Jaani kirik Dekabristide tänaval seisab oma 150. sünnipäeva eel värskes telliskivikuues. Uhke, 38meetrise torni tipus särab kullatud ristiga tornikiiver. Kiriku torni rist on valminud Peterburi ja Leningradi kõrgkoolides õppinud eestlaste annetuste toel. Kui renoveerimise esimese etapi käigus sai kirik tagasi oma algse välisilme, esindusliku paraadtrepi, tornikiivri, taastatud altariosa ning ka kiriku fassaadi koos ...

Suhtumisest homoseksuaalsesse käitumisse kirikutes ja kirikuosadusest

EELK XXVIII kirikukogu 1. istungjärgul Tallinnas 25. novembril 2009 vastu võetud avaldus Viimastel aastatel on mõnedes kirikutes toimunud arutelud inimese, tema seksuaalsuse ja abielu üle, mis on viinud uue suhtumiseni homoseksuaalsesse käitumisse. See kajastub kiriku praktika muutmises – on hakatud õnnistama või laulatama samasoolisi paare ning ordineerima ka vaimulikke, kes elavad koos samast soost partneriga.Eesti Evangeelse Luterliku ...

Ei saa mina aru, mille üle vaieldakse

Üldiselt teatakse, et EELK usu ja õpetuse aluseks on Piibel ja luterlikud usutunnistuskirjad. Siis aga ütleb mõni ootamatult, et polevat selge, kuidas neid tuleb tõlgendada. Kuidas? Martin Luther on alati öelnud, et igasuguse allegoorilise vms (eksistentsiaalse jne) tõlgenduse asemel tuleb rakendada ajaloolis-grammatilist ehk sõnasõnalist tõlgendust. «Kirjutatud on!», ütles usuisa nende vastu, kes soovisid ...

Vastutustundliku kristluse otsingul

Kuu aja jooksul on homoseksuaalsuse teemast alguse saanud arutlused väljunud algsetest raamidest ning toonud kaasa nii erinevatest vaatenurkadest kirjutatud artikleid kui ka lugejate kirju. Kiriku elu, praktikat ja teoloogiat puudutaval diskussioonil on olnud nii nähtavam kui ka vähem nähtav osa.Elektroonilises keskkonnas tekkinud suhtlemine paljastas ka inimeste tegevuse kontrollimatu pahupoole. Mõni levitatud oletus sai varsti usutavusele ...

Juhtimise võlu ja valu

Merille Hommik

Olen meie luterliku kiriku juhtimisküsimustega kokku puutunud erinevatel tasanditel – koguduse juhatuse liikmest kuni EELK XXVIII kirikukogu liikmeni ja selle õiguskomisjoni esimehe ametini välja – ja soovin kutsuda inimesi kaasa mõtlema kiriku eri tasandi juhtimisülesannete parema lahendamise nimel.Ei ole harvad kiriku sees need mõtteavaldused, mis rõhutavad, et kirik on seisnud 2000 aastat ning selle aja jooksul on ilmalikud seadused ...

Tulevikukiriku mudel

Carl-Erik Sahlberg. Erakogu

Oleme juba harjunud teadmisega, et Euroopas kirikute liikmeskond kahaneb. Ka Põhja-Euroopa klassikaliselt luterlikud riigid muutuvad üha sekulariseerunumaks ning senised suured riigikirikud kaotavad liikmeid kümnete tuhandete kaupa. Siiski on erandeid. Stockholmi kesklinnas asuv pühale Klaarale pühitsetud uhkes gooti stiilis kirikus tegutseb jõudsalt kasvav luterlik kogudus. Rootsi-pärases kirjapildis S:ta Clara koguduse jumalateenistused ...

Emade ja tütarde laager pakkus rõõmu kõigile

Me teeme paberit!

Novembri esimesel nädalavahetusel peeti Kose kirikumõisas kolmandat korda emade ja tütarde laagrit. Selle peakorraldajaks oli laste- ja noorsootöö ühendus.Kolme päeva kokku võttes tunnistasid paljud, et koosolemise aeg jäi liialt napiks, ja nüüd oodatakse juba uusi kohtumisi. Laagri kavasse mahtusid ühised palvused, mängud, hommikuvõimlemine, piiblitunnid, grupitööd ja hulk käelist ...