Lehenumber » Väljaanded » 13. oktoober 2010 Nr 40/41

Seinakalender 2011

Ilmumas on Eesti Kiriku värvipiltidega seinakalender, mis kahel järgmisel aastal jäädvustab Tallinna ja Harjumaa pühakojad. Toimetus võtab asutustelt, kogudustelt ja üksikisikutelt vastu kalendri tellimusi tel 733 7795, 733 7790 või e-postiga sirje.kasemaa@eelk.ee.Üksikmüügi hind (kuni 10 eks) – 37 krooni,hulgimüük (11–99 eks) – 35 krooni,alates 100 eksemplarist hind 31 krooni,kalender postiga (sh saatekulu) – ...

Peeter Grossberg hindab head koostööd

Praegu veel kilesse pakitud kirikuhoone peaks Peeter Grossbergi sõnul hingedepäevaks uues puhtas kuues Vabaduse väljakut kaunistama. Tiiu Pikku

Tallinna Jaani kirik on kirik keset linna, seistes uhkelt linna peaväljaku ääres. Koguduse juhatuse esimees Peeter Grossberg ütleb, et üheks põhjuseks, miks kirikus alati palju rahvast, on kindlasti tema hea asukoht. Tõesti, avatud ukse vahelt võib ka möödaminnes läbi astuda, kuid rohkem tullakse siia ikka teadlikult. Jaani kirik oli rahvast täis ka neil aastail, kui kirikud rahvarohkusest rääkida ei ...

Iga sekund on värav

Merille Hommik

Kirikuloo vaieldamatult kõige põnevam periood on esimesed sajandid, mil tasahilju hüljati Issanda peatse tulemise ootus ning kirik ennast n-ö maailmas sisse seadis. Kus tulipunktis polnud enam aegade lõpp, lõputu olevik Jumalas, aja mälestuseks ja minevikuks saamine, vaid tulevik, mida hakati planeerima ja ennustama lootuses või kartuses, et jääme siia veel kauaks. Loodi organisatsioon, hierarhia, pühakiri, dogma, ...

Aktuaalsed päevateemad

Juhtkirja kirjutamise aeg saabub sama äkitselt kui esimene lumi sahkajale ning siis ei ole taganeda enam kuhugi. Ülesanne tuleb täita ning seekord otsustasin minna kergema vastupanu teed ja tuua lugejateni eelmise töönädala.Esmaspäev, 4. oktooberLoomulikult algas nädal pilguheitmisega lauakalendrisse ja sealt võis suures kirjapildis lugeda hoiatavat märksõna «juhtkiri 13.10.». Muus osas tavaline nädala ...

Elada inimväärset elu kuni surmani

Iga aasta oktoobrikuu esimesel laupäeval tähistab Tallinna diakooniahaigla rahvusvahelist hospiitsipäeva, kuhu on oodatud hospiitsis lahkunud inimeste lähedased ja pereliikmed. Jätkuks sellele peeti Tallinnas ka III hospiitskonverentsi, kus oli esinejaid Eestist, Norrast ja Hollandist. Ettekandjatele lisaks arendati diskussiooni palliatiivse ja terminaalse palliatiivse ravi võimaluste üle Eestis.Inimese sünd on rõõmus ja ...

Kirik keset küla

Kuulasin laupäeval Tallinna Jaani kirikus KOSKi kontserti, kus dirigent Riho Ridbecki taktikepi all rännati lauluga läbi Euroopa kirikute. Kui laulmas on koolitatud muusikud, on tulemuski suurepärane ja nauditav. Erilise meeleolu pühapäevaseks lõikustänupühaks lõi sügisandidega kaunistatud altar. Pühapäeval samasse jumalakotta lõikustänupüha teenistusele tulles ehmatas mind heas mõttes ...

Heino Nurk tagandati vaimuliku ametist

Vastavalt konsistooriumi otsusele 5. oktoobrist on Heino Nurk tagandatud ja kustutatud ametist kõlblusvastase teo ja usulise väärõpetuse levitamise eest. Milles otseselt konsistooriumi meelest tema kõlblusvastane tegu seisneb?Urmas Viilma, kantsler:Konsistoorium arutas Heino Nurga kuulumist Geikristlaste Kogu (GKK) juhatusse, leides, et sellega on ta teadlikult ja tahtlikult vastandanud end EELKs kehtivatele õpetuslikele ja eetilistele ...

Ilutegija kaasab teisigi

Inge Sepp on Rapla koguduse ustav kaastööline. Siim-Tanel Annus

Rapla koguduse käsitööringi juhendaja ja kauaaegne koguduse kaastööline Inge Sepp sai 75. sünnipäeval EELK tänukirja. Iga Rapla kirikusse siseneja märkab altaril ja kantslil maitsekaid lilleseadeid, mille eest on Inge Sepp koos hea abilise Heli Sepperiga nädalast nädalasse hea seisnud. See on loominguline töö, mis pakub rahuldust ka tegijale endale. Ande selleks ütleb Inge pärinud olevat oma emalt. ...

Viljandi Jaani kirikus kõlasid päikeselaulud

Rokiliku võidulaulu esituses soleeris autor Otmar Liiver.  Erakogu

Viljandi Jaani kirikus peeti maakondliku 1.–12. klasside õpilaste omaloominguliste laulude konkursi «Päikeselaul 2010» lõppkontsert. Kogudus korraldas konkursi esimest korda, inspiratsiooni selleks saadi Püha Franciscuse poeemist «Päikeselaul». Eesmärgiks oli innustada kooliõpilasi leidma oma lugusid, neid kirja panema ja teistele ette laulma. Kirikus kanti ette kõik 12 konkursile esitatud laulu, mille viis ja ...

Lühidalt

Hageri Lambertuse kogudus võõrustas sõpru SoomestNilsiä koguduse 24-liikmeline grupp veetis Hageris pika pühapäeva. Koos peeti lõikustänupüha jumalateenistust (jutlustas kaplan Simo Korkalainen, laulis külalistest lauluansambel) ja veedeti meeleolukas koguduseõhtu.Kahe koguduse vahelised sõprussuhted on 20aastased. Nilsiä, mis oli kodukoguduseks soome kuul­sale ilmikjutlustajale Paavo Ruot­salaisele, ...

Juhatuse esimees on vaimuliku paremal käel

Juhatuste esimehed kolmel päeval koosEELK koguduste juhatuseesimehed kogunevad 15.–17. oktoobrini III konverentsile Läänemaale Roosta puhkekülla. Reede õhtul avajumalateenistusel Roosta kabelis teenib Lääne praost Tiit Salumäe. Esimene õhtu on tervituste ja kohtumiste päralt. Et igal aastal on valitud üks juhatuse esimees, kelle EELK toetusfond saadab palverännakule ja annab kopsaka rahasumma kaasa, siis selgi ...

Raivo Erm on mees, kes palju teeb

Rapla koguduse juhatuse esimees Raivo Erm (56, fotol) on aktiivselt kirikutöös 1997. aastast, mil ta valiti nõukogu liikmeks. Aasta-aastalt on ta «karjääriredelil» tõusnud ja 2003. aastast valitud juhatuse esimeheks, olles enne samas ametis olnud aasta kohusetäitjana. Raivo Erm on tugev organisaator ja tegudeinimene, tema eestvõttel alustati 2003. aastal pastoraadi kapitaalremonti ja aastail 2007–2008 juba kiriku ...

Optimism viib elu edasi

Kunnar Keres on juhatuseesimehe ametit Mõisaküla koguduses pidanud üle kümne aasta.Kunnar Kerest (43, fotol) võib auga pidada kodukoha patrioodiks, sest suuresti tema teene on 1983. aastal põlenud Mõisaküla kiriku taastamine, mis võeti ette 1996. aastal. Kuigi linn, on Mõisaküla siiski väike piirilähedane paik. Ja selle elus lööb Kunnar Keres täie «auruga» kaasa, olles kolmandat ...

Kogudus peab olema valmis otsijaid vastu võtma

Nõo koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik (48, fotol) on mees, kes jätab esmapilgul leebe loomuga inimese mulje. Eks see on ka nii, aga lisaks leebusele iseloomustab teda haruldane järjekindlus ettevõetud asjades. See annab turvatunde ka tema kaaslastele nii Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tartu filiaalis, mille tööd mees juhib, kui ka Nõo koguduse inimestele ja õpetajale Mart Jaansonile.Kiriku juurde tuli Madis ...

Nõu ja jõuga Eestile abiks

Paarikümne aastaga on pastor Ansa Helminen õppinud tundma Eesti olusid.  Erakogu

Tänuks nõustava abi ja koostöö eest, mida pastor Ansa Helminen paarkümmend aastat meie kirikule on osutanud, autasustati soomlannat seoses tema 60. sünnipäevaga EELK tunnustusmärgiga.«Minu hinnangul on tegemist Jumala imelise juhtimisega, mis on lasknud osaks saada kontaktide tekkimise, kus Ansa Helminen on oma südant ja silma Eesti kiriku ülesehituseks pakkunud,» räägib misjonikeskuse juhataja Leevi ...