Lehenumber » Väljaanded » 6. oktoober 2010 Nr 39

Meie külv ja lõikus

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud: «Ta on jaganud, andnud vaestele, tema ...

Eestpalve

Armas Jumal, hoia oma kaitsev käsi kõigi üle, et kellelgi ei lõpeks leib laualt.PorvooEestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Truro piiskopkond ja piiskopid Timothy Martin (Tim) Thornton ja Clive Royden Screech, samuti Norra kiriku Tönsbergi ja Strängnäsi piiskopkond ja piiskop Hans-Erik Nordin.

Palve

Sina lased tärgata rohul põuasest maastja kasvada elul paakunud pinnast.Sina oled jõud, kes annad elu kõigele loodule.Kui ei ole Sind, siis on puudus ja nälg.Sinu õnnistus aga äratab elule väsinud hinge,annab jõu ja annab lootuse ja teadmise – ma ei ole üksi.Sina oled minu Issand, minu Jumal, minu Looja.Kõik, mis minul, on Sinu armuand, mu Jumal.Tekst ja foto: Mikk Leedjärv

Igapäevane leib

Lõikustänupüha tundub ilmselt tänapäeva linnainimesele pisut kauge ja võõravõitu. Toit tuleb poest ja sellega tundub asi päädivat. Paar inimpõlve tagasi oli aga kõik veel teistmoodi.Siis sõltus talve üleelamine sellest, milline oli viljasaak. Kuid ka tänapäeva inimene on saagist otseselt sõltuv ja seda palju globaalsemas mõttes kui vaid oma maa viljast. Piisab vaid kehvemast ...

Põgus ülevaade allianssliikumisest Eestis, 3. osa

(algus EK nr 37, 22.09.2010.)Allianssliikumise peamisteks vahendajateks tol perioodil olid aga vennastekoguduse taustaga väljaanded Kristlik Perekonna Leht ja Vahimees. Samuti teiste usuliikumiste perioodilised väljaanded nagu Misjoni Sõnumid, Teekäija, Kristlik Kaitsja, Uus Kristlik Kaitsja ja luterlik ajaleht Eesti Kirik.14 Allianssliikumine toimis Eestis tõusude ja mõõnadega kuni esimese iseseisvusaja katkemiseni 1940. ...

Misjonitöö kursusel kutsuti kristlasi tegema isiklikke valikuid

Kursuslased olid koos, et arutada, kuidas viia evangeelium  kõigi maailma rahvusgruppideni.  Erakogu

Kaks eestlannat, Merlin Metsla ja allakirjutanu, võtsid Soomes Salo lähedal Bergviki mõisas osa viiepäevasest misjoniteemalisest kursusest. Vihti kogudus eesotsas Aino ja Yrjo Rossiga kompenseeris eestlaste sõiduraha ja ka osavõtutasu.Tegemist oli ingliskeelse intensiivkursusega misjonitöö teoreetilistest alustest ja praktikast. Osavõtjaid oli 11, juhendajaid kolm. See kursus sai alguse 1994. aastal Filipiinidel ja põhineb ...

Vancouveris tähistati eesti koguduse 60. aastapäeva

Thomas Vaga (esireas vasakult), Walter Johanson, Mart Salumäe; Milvi Puusepp (2. reas), Virve Harris, Lembit Pütsep, Linda Johanson, Terry Johanson, Mari Kaul Rahiman, Airi Vaga; Külli Salumäe (3. reas), Karl Toming ja Armas Kivisild (koguduse esimees). Erakogu

E.E.L.K. Vancouveri Peetri kogudus Kanadas tähistas oma 60. aastapäeva.26. septembril koguneti tänama Jumalat antud aastate ja selle eest, et ilusas oma kirikus saab kuulata Jumala sõna igal pühapäeval eesti keeles, laulda eestikeelseid koraale ning tunda rõõmu üksteisega seltsimisest eestlasena.Pühakoja tähtsusestVarakult saabuti jumalakotta, kes korraldama jumalateenistusele järgnevat lõunasööki, ...

Maavanem ja vaimulikud tegid häält

Tõnu Lehtsaar pani kohalolijad kaasa mõtlema. Sirje Semm

Mugavustsoonist väljumine ja vastuvoolu ujumine aitab elus suuri asju korda saata.Kas olla kindla meele ja sõnaga või märkamatu hall hiireke? Endaks jäämise võimalustele ja kaasajooksmisele otsiti vastust prof Tõnu Lehtsaare abil Põlva maavanema Priit Sibula kokku kutsutud mõttekojas. Seekord oli võõrustajaks Kähri õigeusukogudus ja preester Viktor. Põlva maavanemail on olnud traditsioon jõulude ...

Põlva kogudus sai kroonikaraamatu

Treierite suguvõsa andis Põlva kogudusele üle kroonikaraamatu, mis algab XV sajandi sissekannetega ja jätab sissekanneteks ruumi XXV sajandini.Pühapäevasel missal maarjalauludega oli Põlva Maarja kirikus rohkelt külalisi. Lisaks Treierite suguvõsa liikmetele lauljad Puhjast ja Rannust (koorijuht Miina-Liisa Kuusemaa); teenimas kohaliku õpetaja Toomas Nigola kõrval diakon Tiit Kuusemaa; orelil Külvi Paide.Treierite ...

Assessor Tiit Salumäe on oma aja andnud Jumala hoolde

Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja ja assessor Tiit Salumäe arvamus on oluline mitmes kirikuvalitsuse komisjonis.  Arvo Tarmula

1975. aasta 5. oktoobril pühitseti kirikuõpetajaks legendaarse Eduard Salumäe poeg Tiit Salumäe (58). Ajutiselt Haapsallu teenima läinud, on ta sinna jäänud tänini, täites kogudusetöö kõrval assessori kohustusi pealinnas. Lisaks on Tiit Salumäe mitme komisjoni esimees.Tiit Salumäe ütleb, et kirik on tema tööaastate jooksul läbi teinud tohutu arengu. Avalike suhete valdkonna eest ...

Lühidalt

Kontsert Väike-Maarja kiriku taastamiseksRahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril, toimus Rakvere Kolmainu kirikus järjekordne heategevuskontsert, millest saadud tulu 2431 krooni läks Väike-Maarja kiriku (fotol) taastamiseks. Kammerkoor Solare Ene Üleoja ja Keio Soomelti dirigeerimisel esitas mitmekesist repertuaari. Väike-Maarja koguduse juhatuse esimees Heli-Liivia Komp kinnitas, et kogudus on tänulik rahalise toetuse eest. ...

Pereraadio ja Raadio 7 jagavad ühisosa

Kes kasutab erinevaid meediatarbimise võimalusi, on kindlasti märganud, et juba mõnda aega on Pereraadiol uus ja atraktiivne kodulehekülg. Igaüks, kes jõuab sinna interneti vahendusel, leiab muu hulgas rõõmsates värvides uudisteportaalide kajastusi, ülevaate saatenädalast ja peatoimetaja veeru. Samuti on hulk sarju ja saateid, mis jäänud internetis järelkuulatavaks. Ustav raadiokuulaja on märganud ka ...

Tartus küsiti nähtava ja toetava kiriku järele

Mõttevahetust jagus ka kohvipausiks – Sulev Sova (Kursi), Valdo Reimann (Jõgeva) ja Ants Tooming (Tartu Peetri). Mari Paenurm

Tartu praostkonna konverentsil olid teemaks diakoonia ja hingehoid. Tulnute hulgas oli nii vaimulikke kui kiriku kaastöölisi.Avapalvusel peetud kõnes Tartu Maarja kirikus rõhutas praost Joel Luhamets, et viimselt on oluline see, kas meie ja kaasteeliste nimed on taevases raamatus kirjas või mitte ning mis sõltub meist, et need seal oleksid.Konverentsipäev jätkus kogudusemajas ettekannete osaga. Tartu ülikooli praktilise ...

Kaplaniteenistus on kaitseväes tunnustatud

30. septembril tähistati Tallinnas metodisti kirikus oikumeenilise jumalateenistuse ning piduliku õhtusöögiga Eesti kaitseväe kaplanaadi taasasutamise 15. aastapäeva. Kuigi kaplaniteenistus taastati kaitseväes 5. juunil 1995, kui ametisse määrati väliseestlasest USA lennuväe kaplan Mich­ael Viise ja esimese kaplanina tegevteenistusse sama aasta septembris nelipühi kiriku toonane pastor Ago Lilleorg, otsustati ...

Mõni mõis…

Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktor Anneli Unt ütles hiljuti ERSO rahastamise ümber lahvatanud skandaali ajal umbes nõnda, et ministeeriumis hinnatakse riigieelarvelise kultuuriüksuse juhti põhimõttel: mida harvemini ta pöördub ametnike poole probleemidega, seda edukam on.Üksteist aastat koguduses töötatud aja jooksul on mul vahel jäänud mulje, et vaimuliku edukust hinnatakse meie kirikus sarnaselt. ...