Lehenumber » Väljaanded » 8. september 2010 Nr 35

Õigest külvist tärkab hea vili

Soomlased on lubanud, et ei lähe Simunast ära enne, kui kogudusemaja valmis. Mehi juhendab Jorma Hirvensalo (paremalt teine), temast paremal koguduse juhatuse esimees Ainar Ojasaar. Rita Puidet

Rahvatarkus ütleb, et rukist võib külvata kuni simunapäevani, 28. oktoobrini, siis hakkab maa külmuma. Vaimulik külv algas Simunas juba 13. sajandil, kui Taani valduste lõunapiirile rajati jüngrite Siimona ja Juuda auks puidust pühakoda. Paikki sai endale Kristuse jüngri järgi nime. Külv Simuna koguduses jätkub, võib praegugi tõdeda.Augustitorm oli Simuna vastu heldem kui lähedalasuvas ...

Lühidalt

Rita Puidet

Väike-Maarja kiriku kella­torn sai ajutise katte allaTormi tagajärjel tornikiivrist ilma jäänud Väike-Maarja kirikutornile paigaldati möödunud nädalal ajutine kate, mis peab vihma ja lund ning on peal seni, kuni kirikule saadakse uus tornikiiver.Torni kaitseb tulevaste äikeste eest uuesti ka piksevarras, mille aitas kirikule muretseda Väike-Maarja vallavalitsus.Väike-Maarja kirik sai tugevasti kannatada 8. augustil ...

Põltsamaal nõudsid noored tarkust taga

Pühapäeval peeti Põltsamaal kooliaasta algusesse sobiv üritus, oikumeeniline noorte infopäev «Tarkust taga nõudmas?», kuhu olid kutsutud Jõgevamaa lapsed ja noored ning nende juhendajad.«Ettevõtmise eesmärgiks oli tutvustada lastele-noortele kristlikku kultuuripärandit ning õppimisvõimalusi erinevates Jõgevamaa kogudustes, suurendades seeläbi nende teadlikkust kristlik-kõlbelise ...

Televiisorivaatamine on situatiivne

Igaüks võib ennast analüüsida ning mõne tüübiga samastada. Proovige!

Eesti Kiriku toimetuse kolleegiumi liige, kauaaegne teletöötaja Salme Rannu (fotol) kaitses Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis magistritöö «Teleauditooriumi jagunemine vaatajahuvide, elulaadi ja väärtuste alusel».Salme Rannu selgitab Eesti Kirikule, et tema uurimistöö on ajendatud soovist pakkuda alternatiivi praegu Eestis teleauditooriumi kirjeldamisel üldkehtivale nn reitingute ...

Noor on ikka kriitiline

Enam kui kümne aasta järel taas klassi ees usundiõpetuse tundi andma asudes kinnitasin endale mõttes kahte asja: see siin ei ole kirik, vaid kool, ja sa ei pea ennast neutraalse maski taha varjama, see tähendab, et ka riigi ja kiriku lahususe printsiipi järgivas ühiskonnas on õigus enda esitlemisel mainida usutunnistust. Ettevalmistus kulus marjaks ära, sest esimesi küsimusi, mida kursuse «rakenduslikus» osas ...

Algab Maarja laulude festival

Täna, ussimaarjapäeval (neitsi Maarja sünnipäev), algav Maarja-laulude festival toimub neljandat aastat.Maarjale pühendatud muusikat esitatakse erinevates Eesti kirikutes. Avakontserdid toimuvad täna kl 18 Narva Aleksandri, Tartu Peetri ja Järva-Peetri kirikus, kus kõikjal tuleb ettekandele festivali peakorraldaja Tuuliki Jürjo uudisteos, selleks puhuks kirjutatud «Maarja missa».Ülejäänud kontserdid ...

Roman Toi jälle kodumaad külastamas

«Kirjutage ja avaldage head vaimulikku muusikat,» pani Roman Toi Eestis käies kirikumuusikutele südamele. Mari Paenurm

Esmaspäeval külastas Eesti Kiriku toimetust organist, helilooja ja dirigent Roman Toi, kes on viimased nädalad kodumaal veetnud.«Mulle nagu paljudele teistele ei ole päris mokkamööda meie jagamine kodu- ja väliseestlasteks,» sõnas 94aastane hoogne ja särav kirikumuusik. «Eks me, kaugemal olijad, ikka ulgueestlased oleme.»Roman Toi kodumaa-külastusse on mahtunud rõõmsad kohtumised ...

Saksamaal unustatud, aga Eestis endiselt mälus!

Luuletaja Gottfried Wilhelm Saceri (1635–1699) sünnist möödus 375 aastat.«Kas sureb nii mu kõige armsam elu…» Nii algab üks eesti vaimulik rahvaviis, nr 11 «Noore koguduse laulikus». «Kiriku laulu- ja palveraamatus» seda kannatuslaulu küll enam ei ole, aga eelmises «Uues lauluraamatus» leiab sama laulu nr 193 all. Ei tea, kas ja kui sageli seda lauldakse või lauldi, aga ma tean, et see laul on ...

Helen Tobias-Duesberg jõudis koju

Helen Tobias-Duesbergi põrmu sängitasid Kullamaal kodumaa mulda omaksed, sõbrad ja tema loomingu austajad. Erakogu

Pühapäeval, 15. augustil sängitati Kullamaa kalmistul kodumaa mulda Rudolf Tobiase noorema tütre, helilooja, organisti Helen Tobias-Duesbergi urn.Helen Tobias-Duesberg sündis 11. juunil 1919. a New Yorgis. 1926. a sai seitsmeaastase Heleni kodumaaks Eesti. Pärast Narva-Jõesuu algkooli lõpetamist 1932. a asus Helen elama vendade Pauli ja Johannese juurde Tartusse, kus lõpetas tütarlaste gümnaasiumi (praegune Miina ...

Muutused on vältimatud, kinnitab maalinäitus

Septembri lõpuni on Viimsi kirikus eksponeeritud kuus Tiina Tammetalu maali sarjast «Exodus».Suuremõõtmelised maalid (fotol) on valminud sel aastal ja inspireeritud Moosese 2. raamatust, nagu viitab sarja pealkiri. Kunstnik ütleb: «Exodus (väljarändamine) on lugu liikumisest Tõotatud Maale, seadustest ja käskudest; varemolnule ja harjumuspäraseks saanule «ei» ütlemisest; arengu paratamatusest ning ...

Tööpakkumine Kanadasse

E.E.L.K. Toronto Peetri kogudus kuulutab 1. augustist 2011. a vakantseks koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerijad peavad olema EELKs või E.E.L.K.s ordineeritud õpetajad. Kandideerimisel arvestatakse kandidaadi varasemat töökogemust koguduse teenimisel, panust üldkiriklikku tegevusse, ühiskondlikku aktiivsust, liturgia laulmise taset, head kohanemisvõimet, head inglise ja eesti keele oskust. Kogudus sõlmib valituks osutunud ...

Hingehoiuteemalised seminarid

Diakonova University College Norrast ja EELK diakooniatalitus korraldavad 23. ja 24. septembril hingehoiuteemalise koolituspäeva.Seminar «Usk ja tervis» toimub 23. septembril kell 10–16 Tallinna onkoloogiakeskuses Hiiu 44 ja sellel tutvustatakse viimastel kümnenditel läbi viidud rahvusvahelisi uuringuid religiooni ja usklikkuse ning tervise ja tervishoiualase töö seostest, aidates paremini mõista hingeelu ja -seisundi mõju ...

Oslo Gospelkoor taas Eestis!

Ülemaailmselt tunnustatud Oslo Gospelkoor annab 24. septembril kl 19 kontserdi Tallinna Kaarli kirikus.Kontserdi korraldaja MTÜ Crescendo ootab vastust küsimusele «Mis aastal loodi koor?» ja loosib õigesti vastanute vahel kaks priipääset kontserdile. Vastused saata e-aadressile astrid@agape.ee või postiga MTÜ Crescendo, Tehnika 115, Tallinn 10139.

Konverentsil räägitakse elust

4. oktoobril  algusega kell 9.30 toimub Tallinnas Onkoloogiakeskuse saalis Hiiu 44 kolmas Eesti hospiitsikonverents «Hospiits – me räägime elust... ».Konverentsil käsitletakse inimese elu viimast perioodi enne ravimatu haiguse tõttu saabuvat surma. Kogemusi jagavad Eesti, Hollandi  ja  Norra  spetsialistid. Registreeruda hiljemalt 20. septembriks st@diakooniahaigla.ee, osavõtutasu 150 tasuda  SA EELK Tallinna ...

VI Hugo Lepnurme muusikapäevad

Muusikapäevad teemal «Luterlik identiteet ja kirikumuusika – traditsioon ja kaasaja väljakutsed» toimuvad Juurus 1. ja 2. oktoobril.Muusikapäevad algavad loengutega Juuru gümnaasiumi õpilastele, jätkuvad päevade avamisega reede keskpäeval Mahtra rahvakoolis ja aruteludega mõlemal päeval. Reede õhtul on Juuru kirikus missa, laupäeval orelikontsert. Registreerimine 24. septembrini  ja info tel 5665 3136 ...