Lehenumber » Väljaanded » 22. aprill 2009 Nr 17

Leerilaager arengupuudega noortele

31. maist kuni 6. juunini Pilistvere pastoraadis Leerikooli  õpetajad on õp Kirsti-Maija Paananen ja õp Elve Bender. Laager lõpeb 6. juunil konfirmatsioonitalitusega Pilistvere kirikus. Leerilastele ja nende saatjatele on laager tasuta. Info ja osavõtust teatamine: Elve Benderile  tel 528 8204; elve.bender@eelk.ee

PL Muusikute Toetusfondi kontserdid

23. aprillil kl 18 Häädemeeste muusikakoolis Henry-David Varema (tšello) Lea Leiten (klaver) Noorte Meistrite Akadeemia kammermuusika pooltund 29. aprillil kl 15 Eesti Rahvusraamatukogu peanäituse saalis Mari Targo (viiul) Karmen Sookruus (viiul) Ingmar Simson-Valtin (viiul) Marge Uus (viiul)

Täpsustus

Johannes Esto Ühingu poolt 2008. a üllitatud Rene Guénoni «Nüüdismaailma kriisi» näol on tegemist teose esimese ametliku eestikeelse väljaandega, mitte kordustrükiga, nagu on väidetud EKs nr 16. Teose 1999. aastaga dateeritud tõlge, mis on saadaval ka mitmes avalikus raamatukogus, on käsikirjaline toimetamata materjal. EK

Eesti Rahva Muuseum tähistab oma 100. juubeliaastat

Foto: Erki Holmberg

Eesti Rahva Muuseum tähistab oma 100. juubeliaastat kihelkonnapiiride märkimisega üle Eesti. Esimesed tähised pandi üles muuseumi sünnipäeval, 14. aprillil Tartu-Maarja ja Võnnu kihelkonna piirile. Rahvast oli palju, Võnnu valla poolt võttis sõna ka õpetaja Urmas Paju. Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tõi oma kõnes välja, et läbi aegade on kihelkonna südameks olnud ...

Nemad on kujundanud meie tulevikku

Riigikogu istungitesaal Toompeal: saja ühe riigikogu saadiku otsused kujundavad meie elu, väärtusi ja omavahelisi suhteid väga pikka aega. Foto: riigikogu

Eesti riigi tähtsaimaks seadusandlikuks organiks on riigikogu, mille asutamise 90. aastapäeva tähistame homme. Asutamise ajaks loetakse aprilli alguses toimunud esimeste demokraatlike valimiste järel 23. aprillil 1919 Estonia kontserdisaalis toimunud Asutava Kogu esimest koosolekut. 120-liikmeline Asutav Kogu valis oma esimeheks sotsiaaldemokraat August Rei, kes avakõnes ütles: «Nüüd on Eesti rahwa suweräänse ...

Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

on jüripäeval, 23. aprillil kl 12 jumalateenistus Vabadussõjas langenud Soome kodanike mälestuseks. Kiriku seinal avatakse mälestusplaat. Jutlustab Vello Salo, kohal viibib president Toomas Hendrik Ilves. Süüdatakse jürituled, mis viiakse üle Eesti.

Tuge annab ühislaulmine

Saabunud kevad on erinevatesse meediaväljaannetesse toonud rohkelt artikleid koorilaulu teemadel. Et mõnikord meeldib eestlastele end laulurahvaks nimetada, siis on see mõneti ka loomulik. Saabumas on ju üldlaulupidu ja ETVs käimas «Laululahing» ning äsja lõppes XI rahvusvaheline koorifestival «Tallinn 2009». Aasta pärast Tartus toimuv vaimulik laulupidu veel laiemat kõneainet ei paku, kuid ...