Slava Ukraine

Lehenumber 4. märts 2009 Nr 9 Archives - Page 2 of 2 - Eesti Kirik

Raadio kogu perele

Semeinoje Radio tööd juhib Arina Vesalauskas. Foto: erakogu

Mittetulundusühing Tartu Pereraadio hakkas venekeelseid saateid eetrisse andma 2001. aastal. Töö oli tõhus ja kasvas ning ajapikku sündis otsus avada Narvas venekeelsete saadete tegemiseks eraldi stuudio, mis kannab Semeinoje Radio nime. Esimene saade Narva stuudiost läks eetrisse 26. juunil 2007. Viis aastat on Eestis venekeelseid kristlikke saateid teinud põllumajandusakadeemia loomakasvatusharidusega Arina Vesalauskas, kes on ...

Suurem kui arvulised näitajad

Seitse aastat on Narva Aleksandri koguduses jumalasõna jaganud soome keeles Ingeri kiriku õpetaja Vladimir Batuhtin (paremal) ja aasta kauem eesti keeles Villu Jürjo. Foto: koguduse arhiiv

Piirilinna Narva 121 liikmega koguduses toimuvad jumalateenistused kolmes keeles: eesti, vene ja soome keeles. Narva oma 66 621 elanikuga on Eestis erilise staatusega, sest 80% elanikest on rahvuselt venelased, eestlasi vaid 4%. Rahvastiku koosseis on väga kirju ja see kirjusus ilmneb ka koguduses. Kõige suurem osakaal koguduses – veidi üle poole liikmetest – on stabiilsel eestikeelsel grupil. Sinna kõrvale mahub aga ka teiste ...

Paastumine: mitte ilu-, vaid hingeravi

Rahvakeeles tähendab paastumine sama mis nälgimine. Igatahes on siin tegemist söömisega või pigem mittesöömisega ja tulemuseks on enamasti piinav näljatunne, mis teeb inimese pahuraks ja tigedaks. Niisiis igati negatiivne nähtus. Mitmed religioonid toonitavad paastumise tähtsust, aga kuna meie usuvaenulik ajastu ei tegele eriti selleteemaliste küsimustega, siis paistab paastu mõiste üsna segane. ...

Kes on kirikus Herman Simm?

Eestit raputanud äraandja juhtum paneb mõtlema, kuidas on lood meie armsa kodukirikuga. Kas midagi taolist võib korduda siingi? Kellele võiks reetur raporteerida ning millest? Kus asuvad kiriku vaenlased, kes võiksid infost kasu saada, nii et võiksime neile seda jagada? Loojale tänu – kirikus pole Herman Simmi teod võimalikud. Kirikul pole vaja karta infolekkeid. Ehkki kirikul on vastaseid, pole meil ...

Ilmumas on «Eesti oikumeenia lugu»

Eerik Jõksi korraldada on oikumeenilise koguteose ilmumine. Foto: Sirje Semm

Seoses Eesti Kirikute Nõukogu 20. aastapäevaga on valmimas koguteos «Eesti oikumeenia lugu», mille esitlus on plaanitud 18. juunile, mil toimub ka oikumeeniline jumalateenistus ja konverents. Oikumeenia ajaloo uurimise algatajaks oli Eerik Jõks, kes on teose toimetuskolleegiumi juhataja ehk teisisõnu kannab organisatoorset vastutust raamatu ilmumise eest. Eeltöid Eesti oikumeenilise liikumise ajalugu käsitleva raamatu ...

Valimised

Pühapäeval, 22. veebruaril tuli üheksas EELK koguduses kokku täiskogu, et valida enda seast nõukogu ja juhatus. Jüri koguduses oli valimispäeval kirikusse kogunenud üle poole­saja inimese, kui neli aastat koguduse vankrit vedanud nõukogu koos uute liikmekandidaatidega jumalateenistuse alguses altari ette astus. Tänati Jumalat senise saatmise eest ning paluti eesolev Tema kätte. Jumalateenistusele järgnenud ...

Lühiuudiseid soomest

Soome kirik arendab oma võrguteenuseid Soome luteri kirik koolitab lähiaastail projekti «Vaimulik elu võrgus» raames kolm tuhat inimest tegema oma põhitööd, näiteks noorsootööd, diakooniat või hingehoidu ka Interneti-keskkonnas. Lisaks hakkavad kiriku töötegijad osa võtma rahva seas populaar­setes keskkondades peetavatest virtuaalvestlustest. Kirik avab huvilistele suhtlemiseks ka ...

Metodisti kirik sai uue piiskopi

Põhja-Euroopa Ühinenud Metodisti Kiriku keskkonverentsil valiti 20. veebruaril piirkonna uueks piiskopiks Christian Alsted (fotol) Taanist. Valimised olid pingelised ja uus piiskop osutus valituks alles 21. voorus. Koos Taani, Norra, Rootsi, Soome, Läti ja Leedu Metodisti Kirikuga kuulub Eesti Metodisti Kirik Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja-Euroopa piiskopkonda. Christian Alsted on sündinud 18. jaanuaril 1961, lõpetanud 1984 ...

Peeteli kogudus sai loa lammutuseks

EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjon pidas läinud aastal kolm koosolekut. Koosolekutevahelisel ajal peeti aru e-posti vahendusel. Komisjon arutas ja kiitis heaks EELK lipu ja peapiiskopi vapi paiknemise Tallinna Toomkiriku kooriruumi seinal ning kinnitas Simuna kiriku vitraažakende kavandid. Kahel koosolekul käsitleti Peeteli kiriku kavandatava juurdeehituse sobilikkust olemasolevasse keskkonda. Komisjon otsustas toetada koguduse taotlust taastada kiriku ...

Patuse abi

Aga üks variseridest palus Jeesuse enda poole sööma. Ja Jee­sus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Lk ...

Rasketel aegadel tuleb kokku hoida

Ka väikeses Eestis võivad ilmaolud piirkonniti kardinaalselt erineda. Möödunud nädala laupäeva hommikul rassisin lumelabidaga tubli tunni õues jalgteed sisse kaevates ja autole väljapääsu rajades. Päeval helistas mulle Pärnus elav tuttav ja teatas, et kassi jäljed on lumel küll näha, kuid see mõni sentimeeter pole mingi lumeküllus. Klimaatilised, usulised, hariduslikud jm ...

Keisrile keisri ja Jumalale Jumala oma!

Praeguse majanduskriisi tingimustes räägitakse üha rohkem rahast. Õieti selle vähesusest. Paljud paari aasta tagused optimistlikud prognoosid on nüüdseks kas päris kokku kukkunud või osutunud vettpidamatuks. Lisaks majandussektorile puudutab surutis paratamatult ka elu vaimset sfääri. Kindlasti kirikutki, mis ei eksisteeri ju väljaspool ühiskonda. Nii kirikuvalitsus kui ka paljud kogudused on sunnitud juba ...

ARMULAUAGA TÄNU­JUMALATEENISTUS

Kolmapäeval, 11. märtsil kell 15 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ARMULAUAGA TÄNU­JUMALATEENISTUS emeriitpeapiiskop Kuno Pajula 85. sünni­päeva puhul. Teenivad peapiiskop Andres Põder ja külalis­vaimulikud. Jutlustab Kuno Pajula, organist Ene Salumäe, laulab koor. Kõik on teretulnud! EELK Konsistoorium ja Tallinna piiskoplik toomkogudus

Anna oma abikäsi talgupäevale

Mika Orava (esiplaanil vasakul) koos Rootsi diplomaadi Dag Harteliusega Pikva kabeli pühitsemisel kolm aastat tagasi. Foto: Sirje Semm

16. mail korraldatakse üle-eestiline talgupäev, milles organiseeritult osalemiseks tuleb teatada hiljemalt 6. märtsiks. Muinsuskaitseamet ning aasta tagasi kodanikualgatuse ja ametkonna ettepanekul asutatud Eesti muinsuskaitse ümarlaud kutsuvad inimesi üles mais muinsuskaitsekuu raames osalema kultuurimälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastus- ja heakorrastustöödel. Plaan on saada talgutel osalema 10 000 inimest ...

Jumalale meelepärane paastumine. Tuhkapäevaga algas 40päevane paastuaeg

Paastuaeg on meile kingitud kui ettevalmistusaeg ülestõusmispüha rõõmuks ning võimalus süveneda meie Õnnistegija kannatuste ja surma saladusse. Illustratsioon: Liive Koppel

Kuigi võib tunduda, et Piiblis muust ei räägitagi kui paastumisest ja palvetamisest, on sellest tegelikult juttu üsna vähe, vaid paarikümnes kohas Vanas Testamendis, samamoodi Uues Testamendis. Esimene kirjakoht, mis räägib teadlikust paastumisest (kuigi ka varem on juttu pikaajalisest söömata ja joomata olemisest), on Kohtumõistjate raamatu 20. peatükk. Kogu Iisraeli rahvas paastub ja toob Jumalale ohvreid ...