Slava Ukraine

Lehenumber 4. veebruar 2009 Nr 5 Archives - Eesti Kirik

«Entsüklika. Lootuses päästetud – Spe salvi»

31. Veel kord: ma vajame väiksemaid ja suuremaid lootusi, mis meid päevast päeva edasi aitavad. Kuid nendest ei piisa ilma suure lootuseta, mis peab ületama kõik muu. See suur lootus saab olla ainult Jumal, kes hõlmab kõik ja kes saab meile anda ja kinkida seda, milleks me omaette pole suutelised. Just kingituseks saamine kuulub lootuse juurde. Jumal on lootuse alusmüür – mitte lihtsalt jumal, vaid Jumal, kel on ...

8. veebruar

Eestpalves on Inglise kiriku Peterborough’ ning Iiri kiriku Meathi ja Kildare piiskopkond ja nende piiskopid.

Eestpalve

Ida-Harju praostkonna Juuru kogudus palub Jumala rohket armu ja Püha Vaimu ligiolu Juuru koguduse ja kõigi teiste koguduste vastvalitud juhtorganitele, sinoditele, kirikukogule, kirikuvalitsusele ja piiskoppidele. Samuti paluvad kogudused Jumala õnnistust praostkonnale, praostile ja abipraostile, et Jumal aitaks viimasel aastal tekkinud tagasilangusest välja. Veel palutakse õnnistust kõigile kogudustele ning nende Jumalast kantud ...

* * *

Üksik puu, lagedal väljal külmade tuulte räsida. Kasvab ta visalt ja jõudnud neist tuuleiilidest väsida. Halastust anub ja murega pärib: milleks, oh milleks see kaljunukk koduks mul pandi, kõik elav siin hävib, mindki ees ootamas kindel on hukk... Jumala armuta pole ta siiski, kaljusein vangis hoiab ta juured, sügavalt mullapõuest ei tiri välja teda ka karmimad tuuled. Kevadel uuel taas paisutab ...

Septuagesima – seitsekümmend

Alates tänasest pöörab kirik silmad eelseisvate ülestõusmispühade poole. See ja järgnev pühapäev (Sexagesima) on saanud oma nime arvudega 70 ja 60 suhteliselt vabalt ümber käies. Esimene neist ei ole täpselt 70 ja teine täpselt 60 päeva enne ülestõusmispühi, erinevalt ülejärgmisest pühapäevast (Quinquagesima), millest jääb täpselt 50 päeva ...

Eestile

Loomeinimestel on erakordselt arenenud ettenägemisvõime. Nad pole mingid hiromandid, lihtsalt nende vaim võtab vastu kosmilisi signaale ajamuutustest. Oma loomingu kaudu saavad nad prohvetiks. Me teame, et Tõnis Mägi laul «Koit», kirjutatud kaua enne Eesti taasiseseisvumist, kuulutaski rahva vabaks saamist. Umbes samal ajal, 80ndate keskel, laulsid Kärt, Jaak, Mart ja Ants Johanson, omaloomingulist laulu ...

Leidnud tunnustust oma tööga

Peterburis sündinud, rahvusvahelise eesnimega Philip Aleksander Tammarust sai tuntud kirikuõpetaja Ameerikas. 1999. aastal ilmus Ameerika Ühendriikides Seabrookis raamat «1949–1999 Estonian Americans», kust leiame 25 aastat sealset eesti kogudust teeninud õpetaja Philip Tammaru (1935. aastani Tammann) eluloolise ülevaate. Sündis ta pere kolmanda lapsena 8. veebruaril 1909 Peterburis, kus tema Viluverest pärit isa ...

Järeltulevate põlvede südames

7. veebruaril möödub sada aastat veerand sajandit Tallinna Toomkirikus teeninud õpetaja Rein Premeti sünnist. Kui praegu mõnele nooremale Põhja-Eestist pärit inimesele mainida Rein Premeti nime, võib kuulda äratundmisrõõmu: minu vanemad või vanavanemad rääkisid temast. Rein Premet on legend, keda mäletatakse kaua. Janu teadmiste järele Sündis ta Järvamaal ...

Usutunnistuskirjad: traditsioon, pärand või kiriku hääl tänapäeval? 5.

(Algus EK nr 1, 7.1. 2009.) Me oleme mõistagi teadlikud sellest, et luterlikud usutunnistuskirjad (kaasa arvatud vana kiriku usutunnistused) on tekkinud konkreetsetes ajaloolistes tingimustes, mis on neid kujundanud nii keelelises, filosoofilises, formuleeringute kasutamise jne mõttes. Nad peegeldavad konkreetset tausta. Kuid usutunnistuskirjad ei tee meid sõltuvaks olukorrast, milles nad formuleeriti, ega mis tahes konkreetsetest olukordadest ja ...

Ustavate sulastena kirikupõllul töötanud

2. veebruaril 1991. a Tallinna Piiskopliku Toomkiriku altari ees 25 aastat vaimuliku ametis olnud Jaan Kiivit (vasakult), Peep Audova, Karl Reinaru ja Jaak Salumäe. Foto: Eesti Kiriku arhiiv

Issanda templissetoomise pühal ehk küünlapäeval, 2. veebruaril 1966 ordineeris EELK peapiiskop Jaan Kiivit sen Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus korraga neli õpetajakandidaati, kolm alles noormehed, neljas juba küpses eas. Need olid Jaak Salumäe (20), Peep Audova (22), Jaan Kiivit jun (25) ja Karl Reinaru (50). Põlvkondade järjepidevusest räägib fakt, et kolme noormehe isad olid kirikuõpetajad, Karl ...

Milline on misjonäri hind?

Kaunilt rahvariietes külas tugikoguduses Tartu Maarjas: Konstantin Zainetinov (vasakult), Juha Väliaho, Mari Paenurm, Anu Väliaho ja Anna Mišina. Foto: erakogu

Mis te arvate, kui palju on Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul välismisjonäre? No kui meie annetajaliikmeid oli ülemöödunud aastal ligi 40 000, siis ehk 40 misjonäri ikka on välja saadetud, et tuhande annetaja kohta üks... Või siis vähemalt kahe tuhande peale, et 20 misjonäri kokku tuleb... Või ega siis ometi nii vähe, et kümme...? Nõnda võiks arutleda inimestega, kes meie ...

Toomas Pauli uskmatu lugu

Ilmunud on Toomas Pauli autobiograafia. Mitte küll täielik ega puhtal kujul, vaid alles osaline, põimituna Paulile tüüpilisse jutukangasse, milles kõneldakse ka paljust muust. Siiski võib leida sealt küllalt huvitavat. Suur osa Toomas Pauli elust kulges nn raudse eesriide varjus, millesse ta küüditatud rahvavaenlase pojana ei saanud kunagi hästi suhtuda. «Hambaid kiristades loobusin riigipühade aegu ...

Missa avalaulu kujunemisest

Iga kirikukalendri kasutaja on märganud mitme pühapäeva juures eestikeelsetele lisaks ka võõrkeelseid nimetusi. Lühidalt öeldes on peale väheste erandite tegemist missa avalaulu (Introitus) algussõnadega. Järgnevalt püüan anda lühikese ülevaate missa avalaulu kujunemise olulistest pidepunktidest. Varakristlikud laulud Üks vanimaid kristliku jumalateenistuse kirjeldusi Rooma kirjamehe Plinius ...

Toimetuse postist. Aga tänud?

Jumalakartlikud inimesed pöörduvad palvetes Jumala poole. Palutakse tervise, pereõnne, sõprade pärast. Ja et õnnetused ei riivaks kedagi. Suud sosistavad kõige siiramaid sõnu, mõnel ilmub pisar palgele... Palved, palved! Täna ja homme. Nendes on lootusi eluks, mis toob õnne, rahu. Aga üht asja olen mõelnud: palvetatakse aina, aga kui paljud on Jumalat tänanud? Et elu on kulgenud ...

Toimetuse postist. Peamine on vaimulik sisu

Armas Eesti Kiriku toimetuse pere! Lugedes teie nii armast tervitust ja uue aasta õnnistussoove, meenus mulle, kuidas minu tutvus Eesti Kirikuga alguse sai. Oli 1990. aasta november. Äsja oli meie koguduse õpetaja Joel Luhamets kutsutud Põltsamaale õpetajaks. Ta võttis kutse vastu ja läks. Meile oli see väga raske üle elada. Aga siis alustas ka ajaleht Eesti Kirik taasilmumist ja meie, kiriku liikmed, nende seas ka mina, ...