Lehenumber » Väljaanded » 21. jaanuar 2009 Nr 3

* * *

Taevane Isa, ma tean, et kutsud enese juurde kõiki inimesi. Sinu armule pole piire, kui vaid inimene ise neid ei sea. Aita, et hirm mind ei peletaks ja abituses rahu ei kaoks. Ära lase usaldust vaibuda, usukindlust kõikuda, et kindlalt hoides Sinust kinni saaksin osa eluvalgusest. Naatan Haamer

Jeesus äratab usule

Inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Lk 13:29 Nii vastas Jeesus, kui Temalt küsiti, kas on pisut neid, kes pääsevad. Aga Ta vastas veel muudki. Kõigepealt: «Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda!» Kui Jumala rahvas on eesmärgile jõudnud, siis on pidu. Pidude lahutamatuks osaks ...

Mitte täiel määral piiskop. August Pähn 105

1934. aastal protsessioonis Koeru pastoraadi ees astub paremalt esimesena Koeru koguduses prooviaastal olnud Elmar Pähn, tema taga paremalt teine August Pähn ja paremalt kolmas Järva-Peetri koguduse õpetaja Elmar Kõrv. Neljas pastor võib olla Järva-Jaani õpetaja Heinrich Rosenstein. Taga piiskop Hugo Bernhard Rahamägi. Foto: erakogu

August Pähn sündis 20. jaanuaril 1904 Rõuge kihelkonnas viielapselisse Märdi talu perre. 13aastasena, pärast Vana-Nursi algkooli lõpetamist, oli August enda sõnul juba kutsumuse leidnud. Õpingute järel Rõuge kõrgemas algkoolis ning Võru poeglaste gümnaasiumis astus ta 1925. a Tartu ülikooli usuteaduskonda.  Veel ülikooli ajal, 1928. aastal abiellus August Pähn Linda ...

Usutunnistuskirjad: traditsioon, pärand või kiriku hääl tänapäeval? 3.

3. (Algus EK nr 1, 7.1.2009.) Luterlikes usutunnistuskirjades vastab kirik ilmutusele, mille ta on saanud pühakirjast. Kreekakeelne sõna usutunnistuse kohta – homologia –, mida pühakiri kasutab, tähendab tegelikult rohkem kui lihtsalt usutunnistust. See hõlmab ka pattude tunnistamise ja kahetsuse väljendamise, see tähendab veel kiitmist ja austamist ning viimaks on see usu tunnistamine ja õpetuse väljendamine. ...

Priit Rannut: me vajame äratust, evangelisatsiooni!

Tartus Raekoja platsil.

27. jaanuaril täitub 90 eluaastat EELK vanimal vaimulikul Priit Rannutil. Eakat ametivenda küsitles praost Joel Luhamets. Sa oled nooruslik mees, aga ütle ausalt, kas Sa tunned ennast nüüd ka juba vanana? Eks ma püüan seda ikka kogu aeg endale meelde tuletada, et saan üheksakümmend, ja kui see kipub meelest minema, siis parema jala puusa kõhr tuletab seda mulle meelde. Sind ordineeriti 14. juunil 1979. Sa olid siis ...

Ettekandekoosolek lauluraamatutest

Saksa lauluraamatute kunagistel omanikel on olnud võimalik ja tähtis kaitsta oma raamatut luksuslike nahk-, samet- või puukaantega. Korduvad detailid kaunistustes on rist esi- ja karikas tagakaanel. Pildil on 1865. aastal Riias trükitud ja köidetud lauluraamat. Kaanel on omaniku kuldtrükis initsiaalid ja aastaarv 1868. Foto: Geiu Rohtla

Tartu ülikooli raamatukogus toimus 8. jaanuaril ettekandekoosolek «Laulud ja lauluraamatud». Avasõnas andis Geiu Rohtla ülevaate Tartu ülikooli raamatukogu ja Eesti Hümnoloogia Seltsi vahelisest koostööst viimastel aastatel. Samuti juhtis ta tähelepanu e-bibliograafiale Eesti suuremates mäluasutustes leiduvatest saksakeelsetest lauluraamatutest, mis on valminud koostööprojektis Mainzi ülikooliga, ...

Valmib dokumentaalfilm «Pastori päev»

Oleg Sevastjanov elab Narvas neljandat aastat. Foto: EELK Narva Aleksandri koguduse kodulehekülg

Narvas teenivast pastorist Oleg Sevastjanovist vändatakse tõsielufilmi. Filmimees Valeri Blinovil on töös dokumentaalfilm huvitava saatusega pastorist Oleg Sevastjanovist, kes teenib juba neljandat aastat Narvas Aleksandri koguduses. Valeri Blinovi sõnul tekkis idee vändata film Oleg Sevastjanovist juba 2005. aastal, mil vene rahvusest luteri vaimulik Eestisse saabus. Blinovi köitis tema isik. Sevastjanov on sündinud ...

Koguduste väljaanded

Tartu Maarja kogudusel on põhjust rõõmustada – kogudusele tagastati ajalooline kirikuhoone. Seda meeleolu kannab ka detsembris 2008 ilmunud Tartu Maarja koguduse leht Ilma Valgus. Koguduseliige Kalju Leib meenutab mõtteid 1941. aasta juulikuust, mil Maarja kiriku hävitamisest oli möödunud umbkaudu kaks nädalat. Õpetaja Peeter Paenurm kutsub koguduse liikmeid, toetajaid ja sõpru annetama Maarja kiriku ...

Põltsamaal oodatakse noori talvepäevadele

6.–8. veebruarini peetakse Põltsamaal traditsioonilisi oikumeenilisi kirikunoorte talvepäevi, mis on koondatud teema «Reliikvia» alla. Noortepäevade eesmärgiks on toetada nii noorte vaimset, kõlbelist kui ka usulist arengut. Talvepäevadel innustatakse noori arutlema inimese elu mõjutavate väärtushinnangute ja kõiki kristlasi ühendava ülima väärtuse üle. Koos Loojat ...

Repliik. Viljandimaal kõnnib valetav noormees

Kurb on, et aeg-ajalt tuleb inimesi inimeste eest hoiatada. Aga midagi pole parata – kiriku leiavad üles ka petised. Möödunud aasta lõpus pöördus minu poole noormees, kes tunnistas, et tal on viimases staadiumis kopsuvähk ja ta tunneb vajadust end ristida. Ristisin ja leeritasin noormehe. Mõne aja pärast ilmus ta jälle ning palus mõneks päevaks peavarju, sest teda jahtivat segastel asjaoludel kurjad ...

Muutunud on pensionide kättetoimetamise kord

1. veebruarist muutub pensioni kättetoimetamise kord. Veebruarist ei saa postkontorist enam pensione, toetusi ja hüvitisi välja võtta. Uue korra kohaselt makstakse riiklikku pensioni elukohajärgse pensioniameti kaudu iga kuu vastavalt pensionäri soovile järgmiselt:  pensionäri arveldusarvele (eeldab pangakonto olemasolu ja sellest pensioniameti teavitamist);  pensionäri pensioniametis vormistatud kirjaliku ...

Muudatused sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas

Alates 1. jaanuarist kehtivad muudatused Avatud on lasteabi infotelefon 116 111, kuhu võivad helistada kõik, kes soovivad teavet lastega seotud küsimustes. Helistades saab ka nõu, kuidas keerulistes olukordades tegutseda. Kehtib psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekandeteenuste uuendatud regulatsioon, mis muutub arusaadavamaks ja selgemaks nii teenuse saajatele kui ka teenuse osutajatele. Muudetakse ka puuetega inimeste ...

Inimene universumis

Aasta 2009 on ÜRO otsusega kuulutatud rahvusvaheliseks astronoomia aastaks – et meenutada ja rõhutada astronoomia rolli inimkonna ajaloos ja kultuuris, eriti aga tähistada seda, et 400 aastat tagasi võttis Galileo Galilei esimesena kasutusele teleskoobi. Tähistaevas näib meile sümboliseerivat midagi püsivat, mis kestab üle inimpõlvede ja võib-olla koguni igavesti. Universumi ajalised ja ruumilised ...

Valimised

11. jaanuaril nimetas koguduse täiskogu juhtorganid Aegviidu, Järva-Peetri ja Tallinna Toomkoguduses. Aegviidus suurendati nõukogu liikmete arvu 12-lt 14-le, uus juhatus valitakse 8. veebruaril. «Uue juhatuse ülesanded määrab suures osas ära kiriku põhikiri. Tegelema tuleb hakata ka arengukavaga,» selgitas koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe. Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu valimised ...

Narva kiriku oreli ehitaja selgunud

Tuuliki Jürjo ja oreliehitaja Gerhard Grenzing Hispaanias. Foto: Tuuliki Jürjo kodulehekülg

Narva Aleksandri Suurkirikusse oreli ehitamise riigihanke võitis Hispaania oreliehitusfirma Grenzing. Narva Aleksandri koguduse muusikajuht Tuuliki Jürjo ütles, et omanimelise orelifirma juhi Gerhard Grenzingu näol on tegemist suurte kogemustega orelimeistriga, kes on 1972. aastast ehitanud ja restaureerinud üle 170 oreli maailma eri paigus: Saksamaal, USAs, Koreas, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Jaapanis, Portugalis, Šveitsis jm. ...