Lehenumber » Väljaanded » 7. jaanuar 2009 Nr 1

Elmar Salumaa hea vaim elab edasi

Muuseumitoa mõtte ja vaimsuse kandja Elmar Salumaa ise Ilmar Malini kujutuses. Fotod: Sirje Semm

Täna 13 aastat tagasi suri 88. eluaastal teoloogiadoktor Elmar Silvester Salumaa. EELKs oli kogu eelnev aasta pühendatud tema mälestusele: anti välja kaks olulist teost, korraldati konverents. Detsembris peeti Saarde kirikus, tema viimases teenistuskohas, jumalateenistus ja kiriku seinale paigaldati tahvel õpetaja Salumaale, kes teenis Saarde Katariina kogudust aastail 1969–1995. Pastoraadis avati mälestustuba. Töö ...

«Kõlage, kõlage..!»

Koos avalauluga «Kõlage, kõlage, hüüdjad hääled, võimsal väel!» kõlas läinud aasta viimasel pühapäeval, 28. detsembril Risti kirikus võimsalt orel. Kontsert-jumalateenistus oli tänutäheks oreli valmimise eest. Orel helises Andres Uibo ja Pille Metssoni käe all, kaasa tegi Eve Erik viiulil. Teenis Risti koguduse õpetaja Annika Laats. Vana ja auväärne sai ...

Meie ülempreestril on meiega kaastundmus kõiges

Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Siis vastas Johannes kõikidele: «Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.» Ka veel ...

Majandus ja usk

Jõulud on möödas ja 2009. aasta on saabunud. Tundub, et saabunud aastal satuvad Eestis tõsise tähelepanu all majandusprobleemid. Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilveski kinnitas oma uusaastakõnes olukorra tõsidust: «Meie majanduse mõõdumärkide järgi võib algav aasta tulla Eestile sel sajandil kõige keerulisem. Me täna alles laskume majanduslanguse oru põhja. Kui pikk ...

Hoidkem kokku

Uue aasta alguses on kombeks iseendale lubadusi anda ja teistele midagi head soovida. Tõnis Mägi, kes on eeloleva vaimulike konverentsi piduliku õhtusöögi külaline, andis möödunud aastal ühes juubeliintervjuus edasi oma kolm soovi eesti rahvale: «Saage omavahel tihedamini kokku. Mitte ainult matustel. Ärge ütelge, et pole aega. Aeg võib mõnikord olla ajatu. Teine. Ütelge oma sõpradele ...

Mõelgem taevastele asjadele

Kolmekuningapäeva varahommikul kogunesid Tartus palvushommikusöögile vaimulikud, rektorid, omavalitsuste juhid jt. Põgus koosveedetud aeg kulus vestlusele, esinejate ja muusikute kuulamisele, aga eelkõige palvele inimeste, maa ja riigi pärast. Abilinnapea Margus Hanson luges ette linnapea Urmas Kruuse tervituse, kus kinnitati ühtehoidmise vajadust. «Mõelgem taevastele asjadele,» soovitas Nõo koguduse liige, ...

Tartu saab peagi veel ühe kiriku

Nõukogu liikmed on töötahet täis: Priit Kama (vasakult), Kaarel Sahk (juhatuse liige), Aare Anderson, Toomas Savi ja Margus Hanson. Foto: Sirje Semm

Aasta esimesel tööpäeval kogunes Tartu Maarja kiriku taastamiseks viis aastat tagasi loodud sihtasutuse  nõukogu koosolekule. Eelmise aasta viimastel kuudel viidi lõpule see, mille poole aastaid on liigutud: maaülikooli kasutuses oleva võimla (tegelikult Maarja kiriku) kogudusele tagastamine. 16. detsembril vormistasid Tartu linna ja koguduse esindajad notari juures Pepleri tänava nurgal paikneva kirikuhoone kogudusele ...

Pauluse kiriku remont on alanud

Ringkäigul kiriku keldris. Esiplaanil kultuuriminister Laine Jänes, sihtasutuse juhataja Elo Süld, ehitusfirma Haspo juhataja Avo Ossip, koguduse juhatuse aseesimees Priit Humal ja õpetaja Joel Luhamets ehitustandril kiriku sügavuses. Foto: Jaan Süld

Kultuuriminister Laine Jänes on optimistlik ja loodab juba 2011. aastal näha kiriku valmimist. Kuigi ettevalmistused Tartu Pauluse kiriku suurremondiks on kestnud pikka aega, tähistas Tartu Pauluse kogudus remondi algust 21. detsembril 2008. Mitu kuud on kostnud altariseina taga ekskavaatorimürinat, nüüd oli kõigil huvilistel võimalus alanud remonti oma silmaga näha. Koguduse õpetaja Joel Luhamets tõi ...

Läkitus kogudustele jõulupühadeks ja uueks aastaks 2009

Armsad kaaskristlased, vennad ja õed! Evangelist Matteus räägib tarkadest, kes tulid kummardama Petlemmas sündinud Kristust ning «andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri» (Mt 2:11). Kindlasti ei läinud nad tagasi vaesemana. Sõnum Jumala armastusest Kristuses ületab kõik ootused, avab südamed, kutsub tegema head. Õiged jõulukingid on selle jumaliku armastuse väljendajaks, mitte ...