Slava Ukraine

Lehenumber 12. november 2008 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

525 aastat Martin Lutheri sünnist

(10. november 1483 – 18. veebruar 1546) Ma usun, et ma olen Jumala loodu. See tähendab, et Tema on mulle andnud ihu, hinge ja elu, suured ja väikesed liikmed, kõik meeled, mõistuse ja taibu, peale selle veel söögi ja joogi, riided, ülalpidamise, naise ja lapsed, pere, kodu jne, ning hoiab seda kõike lakkamatult. Ta laseb elu vajadusiks ka kasutada kogu loodut, päikest, kuud ja tähti taevas, päeva ja ...

16. november

Eestpalves on Norra kiriku Trondheimi ning Inglise kiriku Londoni piiskopkond.

Eestpalve

Viljandi praostkonna Kõpu kogudus palvetab selle eest, et võiksime elavate kividena koguduses Jumalat tänada ja kiita; et koguduse tegevus oleks mõtestatud ja kannaks head vilja, inimesed rõõmsad ja rahul Jumala perekonnas. Palume kordaminekut ettevõetud töödele kirikuhoones ja arengukava koostades. Palume õnnistust Kolga-Jaani uuele juhatusele ja nõukogule, et Jumal annaks tarkust ja väge nende ...

Avalikuks saavad kord

Kõik mu ütlemised, tehtud teod ja patumõtted need Sul teada on. Vaikimised, varjamised, kõhklemise hetked avalikuks saavad kord. Peidus mis mu südame sügavaimas sopis, olgu hea või halb see – kõik Sa üles otsid. Palun Sind, mu Issand Jumal, aita puhtaks pesta hing ja mõte, et ma rumal kohtutunnil Sinu ees sirgena võiks seista. Daisy Lappard

Valvamise pühapäev

Kas kohtute olemasolu on hea või halb? Küllap ikka hea, kui patune inimkondki pole kunagi ilma nendeta läbi saanud. Õiguskaitseorganid on vastumeelt ainult kurjategijatele; õigel inimesel pole asja neid karta. Kas samamoodi ei ole ka Jumala riigis? Eks me kipume pidama iseennast oma elu üle otsustajaks: minu elu, teen sellega, mis tahan. Aga tegelikult? Jumalal on vähemalt neljakordne õigus inimese üle kohut  ...

Kohtumine Soome Instituudis

Soome tuntud ja armastatud raadiohääl ja erudiit HANNU TAANILA esineb Tallinnas. Kolmapäeval, 19. novembril kell 17 esineb Soome Instituudis (Harju 1, Kirjanike Maja II korrus)  Hannu Taanila. Kohtumisel tuleb juttu orelimuusikast ning orelitest üldse ja Soome omadest eraldi. Kauaaegne YLE raadiotoimetaja Hannu Taanila on väga mitmekülgne inimene, kes on «tuntud oma kõneosavuse, orelimuusikahuvi ja -tundmise ning ...

Carl Theodor Knüpffer – 185

Konverents Väike-Maarja muuseumis 19. novembril. Kell 13.30 kirikaias süüdatakse küünlad Knüpfferite haudadel.      Kell 14 muuseumis ettekanded: Kirikuloo uurimisest - konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts; Knüpfferid Väike-Maarjas - muuseumi juhataja kt Ene-Riina Ruubel; Arnold Knüpffer – Kadrina pastor, eesti keele uurija - Tiiu Uusküla Neeruti Seltsist; Rudolf Knüpffer – ...

Väliseestlusest Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas

6. novembril arutleti Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas diasporaa rolli üle Eesti iseseisvuse taastamisel, millega tähistati väliseesti päeva. Jüri Estam tutvustas oma filmi «Valge laev» ning vastas külaliste küsimustele. Tartu Ülikooli Välis-Eesti uuringute keskus andis ERMile üle kogumisvõistlusele «Diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel» laekunud materjalid, samas avati Rootsi ...

Maria Listra plaadi esitlus

Tallinna Mustpeade Maja Valges saalis  esitletakse pühapäeval, 23. novembril kell 17 Londoni ülikoolis õppiva 19aastase Maria Listra CDd, millel soprani esituses kõlab A. Vivaldi, G. F. Händel, A. Scarlatti, H. Purcell ning W. A. Mozart, Bach-Gounod, C. Franck, L. Cherubini helilooming. Plaadil musitseerivad koos Mariaga Piret Aidulo orelil, Lembit Orgse klavessiinil, Andreas Lend tšellol ja Kristjan Hallik viiulil. Plaat on ...

Emmause missa erivajadustega inimestele

Viimsi Püha Jaakobi kirikus on nigulapäeval, 6. detsembril algusega kell 13 advendiaja Emmause missa. Väga oodatud on erivajadustega inimesed, nende lähedased ja sõbrad. Jumalateenistus tõlgitakse viipekeelde. Lühinäidendi viie tuhande mehe söötmisest (Jh 6:1–14) esitab Usu ja Valguse kogukonna rühm Saaremaalt. Kaasa teenivad õp Elve Bender ja õp Tiiu Hermat. Pärast jumalateenistust on ...

Ideepäev Viljandis

Viljandi praostkond korraldab koguduste laste- ja noorsootöö tegijatele, religiooniõpetajatele ja kõikidele teistele huvilistele laupäeval, 15. novembril kell 11 Viljandi Jaani kiriku keldrisaalis ideepäeva «Advent ja jõulud ukse ees». Juhendajad Lehte Jõe ja Kristel Tereping. Osavõtusoovist palun teatada 14. novembrini e-aadressil hedi.vilumaa@eelk.ee

Õnnitleme

Villu Jürjo, õpetaja, 12. novembril – 58 Mikk Leedjärv, õpetaja, 13. novembril – 29 Voldemar Ilja, õpetaja emeeritus, dr, 13. novembril – 86 Lea Heinaste, õpetaja, 16. novembril – 63 Ordinatsioonitähtpäev 12. novembril – 34 Kalju Kukk, diakonõpetaja reservis 16. novembril – 41 Harri Rein, praost emeeritus, mag Laine Villenthal, õpetaja emeeritus 17. novembril – ...

Täname lahket annetajat:

Viiu Soosõrv

Väike-Maarjas peetakse konverentsi Knüpfferite suguvõsast

Väike-Maarja muuseum on igal aastal tähistanud paikkonnaga seotud meie jaoks oluliste inimeste tähtpäevi. 19. novembril kell 14 toimub Väike-Maarja muuseumis Knüpfferitele pühendatud konverents, kus peale pastorite räägitakse ka teistest kuulsamatest suguvõsa esindajatest. Avatud on näitus. Väike-Maarja gümnaasium, kes loeb oma eelkäijaks Väike-Maarja kihelkonnakooli, mis hakkas tööle ...

Sõna kirik ja sõnatu vaikus. Luterlik kirik vaikuse traditsiooni avastamas. 2.

2. (Algus EK nr 44, 5.11.08.) Huvi, mida vaikuse vastu tuntakse, on ka aja märk. Argirutiinist eemaletõmbumist vajab inimene selleks, et orienteeruda üha keerulisemas ning ebaselgemaks muutuvas elus ja seda mõtestada. Vaikus on rännak lihtsuse ja selguse poole. Seepärast aitab vaikseksjäämine aru saada, mis on elus oluline ja tähenduslik, mis aga pinnavirvendus. Vaikuses on võimalik kohtuda iseendaga – oma ...