Slava Ukraine

Lehenumber 24. september 2008 Nr 38 Archives - Eesti Kirik

Konverents ajalooliste orelite säilitamisest

3. oktoobril Tallinnas Pikk tn 2 II korruse saalis rahvusvaheline konverents Baltikumi ajalooliste orelite säilitamisest, seekordse teemaga «Eesti orelite homsed võimalused: pühendatud Kuressaare Sauer-oreli taastamisele». Päev lõpeb kl 18 kontserdiga Tallinna Toomkirikus, orelil Ene Salumäe.Eelregistreerimine 26. septemb­rini, konverentsi materjalid ja registreerimisleht on saadaval Muinsuskaitseameti kodulehe­küljel www.muinas.ee Täiendav info: yllejukk@muinas.ee või ...

Edgar Hargi mälestuseks

Torma Maarja koguduses on pühapäeval, 5. oktoobril kl 12 peapiiskop Edgar Hargi 100. sünniaastapäeva jumalateenistus. Jutlustab Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer. Ühiselt süüdatakse küünal Hargi haual Torma kalmistul.

Kogenud maali- ja polükroomse puidu restauraator

korrastab ja restaureerib maale, puitskulptuure (altaritel, kantslitel), vapp-epitaafe jm.Info tel 5349 5498, Ene Tromp.

In memoriam. Ulle Kiviloo

Ulle Kiviloo 1965–2008Ulle Kiviloo (snd Allik) sündis 14. veebruaril 1965 Loksal, kus lõpetas 1983 keskkooli. 1983–1985  õppis Tallinna majandustehnikumis, töötas 1985–1990 Haapsalu rajooni rahandusosakonnas ja hiljem Läänemaa maksuametis. Liitumine Haapsalu Jaani kogudusega tõi Ulle aktiivselt osalema kirikutöös ja koguduse juurde jäi ta tubliks kaastöölisteks kogu järgnevaks eluks. Missiod ‘91 ette valmistades ja läbi viies sai ta esimesed väärtuslikud kogemused. 1992–1997 ...

Ma pallõ andis

Ütskõrd andis pallõma mi piatmüüdäkaemistõ ja müüdäütlemiste peräst,solvangutõ, valu, meelehärmi peräst.Kõik mi olõmi siin ilmah pattu tennü.Ütskõrd tulõ aig ka üles tunnistada.Kui ei tunnista, siis pattu tulõ mano,kuurma rassõs lätt, süä esi ütles üles,hing ei jovva kuigi taiva poolõ tõusta.Ma pallõ andis. Noidõ käest, kes lännü.Ja pallõ nondõlt, kes om praegu kavvõh.Viil umatsilt, kes mul siinsamah kõrval.A umatsit kes reetnu, maaha salanu vai kõrdki –noilt viha ja põlgust ...

28. september

Eestpalves on Rootsi kiriku Skara piiskopkond ja Šoti Episkopaalkiriku Edinburghi piiskopkond.

Eestpalves

Tallinna praostkonna Kaarli kogudus palub Jumala õnnistust koguduse vaimulikele ja kõigile töötegijatele, et edeneks töövaldkondade töö. Samuti annab kogudus Issanda hoolde eelseisvad valimised, et Tema ise aitaks langetada õigeid otsuseid.Peeteli kogudus võtab aga eestpalvesse oma hoolealused – nii lapsed kui ka vanad.

* * *

Kõike, mida ei saa öelda,on me ammustes vestetes tallele pandud.Kõike, mida ei julge loota,loodab mõtteis vaikselt öeldule – natuke, päriselt...Arho Tuhkru

Usk ja uskmatus

Sellise palve juures on kohane jääda vaikseks, süveneda, mediteerida.  See on kitsikuses olija appihüüe Aitaja poole.Tavaliselt on meil kiire. Peame palju jõudma ja korda saatma. Samuti oleme oma puuetega harjunud. Eriti hingehaavade ja vaimulike puudustega, mis pole väliselt nähtavad. Pole aega mõeldagi, et ehk oleme haiged ja vajame abi. Tahame ise tugevad olla ja toime tulla. Selline palve näitab mõndagi. Siin tunnistab inimene kõigepealt oma vajadust abi järele. Teiseks ...

Ma usun, Issand!

Nad kutsusid inimese, kes oli olnud pime, ja ütlesid talle: «Anna au Jumalale! Me teame, et see inimene on patune.» Seepeale vastas too: «Kas ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte: ma olin pime, praegu aga näen.» Nüüd nad küsisid temalt: «Mis ta sulle tegi? Kuidas ta su silmad avas?» Mees vastas neile: «Ma ju ütlesin teile, ent teie ei võtnud kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks?» Ja nad sõimasid teda ja ...

Kui kaugel on meist avastamata maailm

Pärnu-Jaagupis, 25 km enne kodulinna, tegime veel ühe olulise peatuse – olime unustanud ühispildi tegemata. Sai tehtud ilus pilt reisibussi taustal ja pikendatud kojujõudmist ühise jäätisesöömisega. Foto: Külli Kuusemaa

Suvisel ajal ekskursiooni korraldamine on saanud Pärnu Eliisabeti koguduses kenaks tavaks. Sel aastal võtsime ette reisi naabrite juurde Läänemaale. Realistlik tundus ühepäevase reisi korraldamine, seega tuli teha valik Läänemaa vaatamisväärsuste hulgast. Väljavalituteks osutusid Haapsalu ja Noarootsi kirikud ning sobivaks ajaks augustikuu keskpaik. Inimeste huvi reisi vastu oli suur, nii et 52kohaline buss täitus ja soovijaid jäi kahjuks mahagi. Teekond algas kodukiriku ...

Õpetaja Heino Laaneotsa 80. sünnipäev

Montrealis tähistati 27. augustil üle kolmekümne aasta sealset Jaani kogudust (E.E.L.K. Kanada praostkond) teeninud armastatud õpetaja Heino Laaneotsa 80. sünnipäeva. Juubilar on sündinud 1928. aastal Pärnumaal. 1947. aastal sai tema elukohaks Inglismaa. Õpetaja ametisse ordineerimine toimus 1968. aastal. Sellele järgnesid töörohked aastad Inglismaa eesti koguduste juures. Kui 1977. a valiti õpetaja Karl Raudsepp E.E.L.K. piiskopiks, kutsus kogudus Heino Laaneotsa Montreali. ...

Vaimuliku valmimisest ja tema professionaalsest koolitusest. 6.

6.(Algus EK nr 33, 20.8.08.)Teoloogiaõppes peaks õpitav seega alati olema mingil moel seotud õppija eluga. See peaks teda kuidagi isiklikult puudutama ning muutma. Seega ei saa õppe sisu olla rangelt ette kirjutatud. Nagu Jumal on kõikjal olev, võib iga õppeaine saada Jumala ja tema ilmutuse vahendajaks ja kandjaks. Siin on kõige olulisem õpitava olulisus õppija jaoks, kõik muu peaks olema selle teenistuses.4. Sotsiaalne kohanemine ning rekonstrueerimineSotsiaalse kohanemise ...

Kalle Küttis: kirik ei peaks olema ainult vaeste ja haavatute oma

Kalle Küttis käis koos abikaasaga selle aasta märtsis Iisraelis Jeesuse tegutsemispaikades. Pilt on tehtud Jordani jõe ääres. Foto: erakogu

Tänu psühholoogi haridusele ning ka kodusele taustale ei pelga Viljandi maavanem Kalle Küttis oma tundeid sõnades väljendada. Ehk just seetõttu kogunevad Tarvastu koguduse meesteklubi liikmed meelsasti tema poolt juhendatavatele kokkusaamistele. «Mehed on ratsionaalsed. Neile jääb väheks, kui rääkida, et Püha Vaim tuli peale, neid huvitab eelkõige, mis psühholoogiliselt sel ajal ajus toimub,» toob ta ühe näite. Sel aastal omistas Viljandi praostkond Teile kirikusõbra tiitli. ...

Treimani kiriku 141 aastat

Sellisesse auväärsesse ikka jõudis Treimani kirik pühapäeval, 21. septembril, kabelikoht ise on aga sajandeid vanem. Kuulsasse Metsepoole liivlaste asulasse Orajõele tegi kalapüügiretki Liivimaa kroonika kirjutaja Henrik. Kuni Eesti Vabariigi alguseni kuulus kogudus Salatsi kihelkonda ja oli mõjutatud Riia piiskopkonna kirikulembesest sakraalvaimsusest. Seda on jätkunud tänini. Koguduse juhatuse eestseisjad on olnud Uno ja Juta Järv. Praegu juhib koguduse tööd Tiiu Hunt koos ...