Lehenumber » Väljaanded » 17. september 2008 Nr 37

Nutulaulu meenutuseks

Möödunud laupäeval leidis Puhja Püha Dionysiuse kirikus aset üks eriskummaline sündmus, mille nimetamiseks ei ole eesti keeles veel sõna olemas. Seal loeti Piiblit, palvetati, lauldi, mängiti pilli, kuulati loengut ja loeti luulet. Tegijateks kohalik rahvas koolipoistest vallavanemani, Week­end Guitar Trio, Dionysius’e-Omni­mus’e projektikoor ja pastor loci. Kulisside taga varjus teotses Puhja seltsimaja juhataja Kaja Udso, tänu kelle ärgitusele kirjeldatav sündmus üldse ...

Otsiti teaduse tegemise mõtet

Ettekanded lõppesid paneeldiskussiooniga. Foto: Kadri Uustare

Tartu ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis peeti 12. septembril üliõpilastele suunatud konverentsi «Teadus ja elu. Sisu ja siht», mille eesmärgiks oli panna noori juurdlema teaduse tegemise mõtte ja oma koha üle maailmas.Käsitletud teemad jagunesid kolme kategooriasse. Maailmavaate osatähtsusest teaduses kõnelesid filosoofid prof dr Nancey Murphy ja dr Peter Payne USAst, vabadusest ja vastutusest teaduses ning eetilisest piirist inimese sekkumisel loodusesse ...

Uus kogudus sünnib inimeste keskele

Tallinna Mustamäele plaanitavat kogudust hakkab rajama Usuteaduse Instituudis teoloogiat ja Norras diakooniatööd õppinud Tiina Kliiman.26. augustil oli Mustamäe koguduse rajamist ettevalmistava komisjoni koosolek, kus langetati otsus, et uut kogudust hakkab üles ehitama Tiina Kliiman. Komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna praost Jaan Tammsalu, pastoraalseminari juhataja Ove Sander, Misjonikeskuse peasekretär Kirsti Malmi ja nõuandva häälega Vidar M. Bakke Norra Misjoniseltsist, ...

Algavad Tartu Pauluse kiriku ehitustööd

Tartu Pauluse kirik.

AS Haspo alustab kiriku keldris ettevalmistavaid töid pühakoja restaureerimiseks.Möödunud teisipäe­val, 9. septembril sõlmis Tartu Pauluse Kiriku sihtasutus firmaga Haspo töövõtulepingu kiriku vundamenditöödeks. 25. augustil lõppenud hankel osutus nimetatud ettevõtte pakkumine kolme kandidaadi seast parimaks. Sihtasutuse juhataja Elo Süld ütles Eesti Kirikule, et nüüd algab pühakoja restaureerimise ettevalmistav etapp, mis hõlmab vundamenditöid. Kõige suurema mahuga on ...

Ainult üks küsimus

Laupäeval peetakse Palamusel suurt väljanäitust ja maarahva laata, mille keskele jääb ka Palamuse kirik. Kas laadalistele on avatud pühakoja uksed? Jaan Nuga, Palamuse koguduse õpetaja: Nagu teeliste kirikute infost nähtub, on Palamuse kirik avatud 1. maist kuni 30. septembrini iga päev kella 9–18ni. Külastajaid on käinud päris tublisti. Aga laadapäeval tekib muidugi kiriku ukse taha järjekord.Lisaks sellele, et ehk õnnestub kiriku kaitsvate müüride varjus leida mõneks ...

Kümme aastat Balti mere riikide kaplanite koostööd

Kauaaegne Põhja-Elbe kiriku asepresident, nüüdne Schleswig-Hol­steini liidumaa Punase Risti president Henning Kramer (paremal) oli üks kaplanite konverentsi idee elluviijatest. Eestimaal tuntud mees, Tartu ülikooli auliige (aastast 2001) on kõikidel konverentsidel osalenud nagu ka Tõnis Nõmmik. Ja nendel kahel jätkub juttu kauemaks. Foto: Tiiu Pikkur

Augustis kogunesid Balti mere äärsete riikide kaitseväekaplanid oma juubelikonverentsile – kümnes konverents peeti Põhja-Saksamaal Stralsundi linna lähistel asuvas Parow’ mereväe tehnikakoolis.  Saksa kaitseväe peakaplan dr Peter Brandt iseloomustas 1999. aastal Kielis alustatud ja kümnenda konverentsi järel veel mitte väsimuse märke näitavat üritust kui eredat näidet, kuidas üks idee muutub edulooks. «Balti mere ääres olevad riigid on ajalooliselt ja kultuuriliselt sarnased ...

Konsistooriumi septembrikuu istungil

Alates 1. septembrist on praost Urmas Nagel vabastatud Rõuge koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ja need on samast kuupäevast delegeeritud Pindi koguduse õpetajale Mait Mölderile.Peatati Jaak Pärnamägi tegevus Mehikoorma koguduse õpetajana kuni 1. septembrini 2009. Urmas Nagel määrati Mehikoorma koguduse hooldajaõpetajaks alates 2. septembrist.Tõnu Taremaa määrati Pärnu praostkonna abipraostiks alates 1. septembrist kuni järgmise korralise sinodini.Lagle Heinla avalduse ...

Ajavaimust vaevatud

Minu viimase aja mõtteid on suunanud Tommy Hellsteni raamat «Teadja». Alati, kui mul on kiire, tuletan ma seda meelde. Küsin vahel endalt, kas see ongi elu?Praeguse aja peamiseks probleemiks meie väikesel Eestimaal näib olevat majanduskasvu aeglustumine. Kõike peab olema kogu aeg rohkem. Kõik näitajad peavad pidevalt kasvama. Selle nimel tuleb vaeva näha, kiirustada ja pingutada. Lihtsalt elada ja olla on liiga vähe. See tundub mõttetu. Eesmärgiks on millegi poole püüelda, ...

EELK külalised Ameerika idakaldalt

Täna saabub Eestisse visiidile ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) Delaware’i-Marylandi sinodi delegatsioon.Sinodi üheksaliikmeline delegatsioon viibib Eestis 22. septembrini, seejärel siirdutakse sõprade juurde Tampere piiskopkonda Soomes ning tagasi koju sõidetakse alles septembri lõpus. Külaliste päevad Eestis on mitmekesiselt sisustatud. Tallinnas kohtutakse peapiiskop Andres Põderiga ning külastatakse Peeteli kiriku sotsiaalkeskust, seejärel sõidetakse ...

Soomepoisist paavstlikuks esiknotariks

Isa Vello Salo Siinai poolsaarel Moosese mäel aastal 1957, palverännakul pärast preestriks pühitsust. Foto: erakogu

Septembris ja oktoobris liigub mööda Eesti koole preester Vello Salo elu ja tegevust tutvustav näitus. Näitusel näeb läbi ühe vaimuliku, kirjastaja, tõlkija ja õppejõu elukäikude Eesti lähiajalugu ja pagulaselu. Isa Vello Salo sõnul võiks see näitus olla tänapäeva kooliõpilastele meeldetuletuseks ajast, mil nende eakaaslased pidid koolist sõtta minema, et kodumaad kaitsta. Sellega kaasneva küsimuse, kes meid tänapäeval kaitsma läheb, aktuaalsus pole paraku kadunud.Näitusel ...

Avati mälestustahvlid Kurkse lahel hukkunutele

Mälestustahvlid pühitsesid kolonel Tõnis Nõmmik ja leitnant Arvo Orav. Foto: Tiiu Pikkur

Pühapäeval mälestati Tori Eesti sõjameeste mälestuskirikus 11. septembril 1997. aastal Kurkse lahel hukkunud kaitseväelasi ja pühitseti nende mälestustahvlid.Jumalateenistusel teenisid kaitseväe peakaplan emeeritus kolonel Tõnis Nõmmik, vanemkaplan kapten Gustav Kutsar ja rahuoperatsioonide keskuse kap­lan leitnant Arvo Orav. Muusikaga teenisid kaasa Eesti kaitseväe orkester major Indrek Toompere dirigeerimisel ja orelil Rain Rämmal.Kaplan Arvo Orava jutluse aluseks oli ...

Narvas toimub II maarjalaulude festival

Esineb ühendkoor, juhatab ürituse korraldaja Tuuliki Jürjo. Foto: Toomas Rohtma

8. septembril algas Narvas jumalaemale pühendatud laulude festival, mis kulmineerus laupäeval, 13. septembril Narva Aleksandri suurkirikus toimunud suure kooride kontserdiga. Kontserdil astus üles seitse laulukoori. Sama päeva õhtul oli suurkirikus ka Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestri kontsert.Ussimaarjapäeval, 8. septembril, mil läänekirik tähistab jumalasünnitaja sündimise päeva, algas II maarjalaulude festival Narva Aleksandri suurkirikus ...