Lehenumber » Väljaanded » 18. juuni 2008 Nr 29

Kõige võimsam relv

Prantsuse kohtutoimikutesse jääb käesolevast aastast üks imeline lugu, mille üle oleks meil kõigil kasulik järele mõelda.Üks juba pensioniikka jõud­nud kooliõpetaja vägistas ja tappis seitse tütarlast. Tema kohtuprotsess lõppes mais 2008. Mehe nimi on Michel Fourniet, ja see võib tulevikus huvitada uurijaid, sest tema isiksus paistab harukordselt keeruline ja jätab asjatundjaile mitmeid küsimusi, millele veel ei leia vastust. Ka psühhiaatrid tunnistavad, et nad ei ole aru ...

PASSIO MOLLERI: Georg Mülleri «Jutluseraamatu» ilmumise puhul

Georg Müller on Eesti kiriku- ja kultuuriloos üks neid inimesi või pigem nimesid, kellele on küll alati reserveeritud koht kõikvõimalikes kronoloogiates, aga kes sellest hoolimata on jäänud müütiliseks. Taolises suletud seisundis on põhimõtteliselt kõik mäletamisväärsed isiksused, kelle teosed ei ole laiemale auditooriumile mingil põhjusel hõlpsalt ligipääsetavad. Ent piisab ühestainsast meisterlikult tehtud allikapublikatsioonist ja avaneb terve maailm, mis osutub mõjuvaks, ...

Ainult üks küsimus

Juuni algul kehtestati konsistooriumi määrus EELK koguduse vallasasja deponeerimise korra kinnitamise kohta. Miks on vaja vallasasja deponeerida ja milliseid kirikuvarasid see täpsemalt puudutab? Tiit Salumäe, assessor:Teatavasti on kogudused väga erineva suuruse ja suutlikkusega mälestisi hoida. On kogudusi, kellel puuduvad korralikud kõrvalruumid. Sellest tingituna on vajadus anda mõningad mälestised hoiule muuseumi. EELK kirikuseadustiku § 280 (2) sätestab, et ...

Vändra kirikuaias taas Vabadussõja mälestussammas

Eeloleval pühapäeval, 22. juunil õnnistatakse Vändra kirikuaias Vabadussõja mälestussammas.Vändra kirikumäel sel kuul taastatud mälestussammas paikneb ajaloolises paigas.  Sammas avatakse pühapäeval kell 14, sel ajal teeb Vändras esimese peatuse keskpäeval Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus süüdatud võidutuli, mis jätkab teekonda pealinna võidupüha paraadile.Mälestussamba taastajaiks on Vändra Sõprade Selts VÄSS, kes soovib algatada annetuste korjamise, et ennistada ka ...

Leeriõnnistus Jõhvi kirikus

Pühapäeval sai Jõhvi kirikus leeriõnnistuse kuus parimais aastais meest. Pildil: Heiki Pokk, Heiki Viilup, Evald Ilves, Raivo Kirsipuu, Lembit Prits ja Kalev Prits ning õpetaja Peeter Kaldur.Koguduse õpetaja Peeter Kalduri sõnul käib tavapäraselt aasta jooksul leeris kuni paarkümmend inimest. Teine suurem leer on talvel, nn jõululeer. Leeriõpetus on põhiliselt koguduse õpetaja õlul, aga tal on ka abilisi. Muusikalist tarkust jagab näiteks koguduse organist. Leeris käinud ...

Hõimurahvaste aeg Maailmapäeval

Külastajaid paelusid nii soomeugrilaste käsitöö kui Uus Testament ja misjonitöö info. Foto: Mark Nelson

Nagu kahel eelmisel aastal võttis EELK Misjonikeskus ka tänavu osa Maailmapäevast Tallinnas Tammsaare pargis. Arengukoostööd tutvustav kogupereettevõtmine leidis seekord aset 7. juunil Vanalinnapäevade raames, eestvedajaiks Arengukoostöö Ümarlaud koos välisministeeriumi ja Tallinna Noorsootöö Keskusega. Teemaks oli kultuuridevaheline dialoog ning vastavalt sellele otsustas misjonikeskus tutvustada soome-ugri misjoni edendamise projekti «Hõimurahvaste aeg» koostöös Eesti ...

Kolga-Jaani kabel saab maalitud risti

Täna õhtul pühitsetakse Kolga-Jaani kabelis Jüri Arraku maalitud rist, millel kujutatakse ristilöödud Jeesust.Risti on kunstnik maalinud spetsiaalselt Kolga-Jaani kabeli jaoks. «Tutvusin Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Toomingaga, pikemas jutuajamises sündis soov midagi sellele kirikule kingituseks maalida,» ütles kunstnik Eesti Kirikule. Jüri Arrak hindab kõrgelt Kolga-Jaani koguduse kunagist õpetajat Villem Reimanit ja tema isamaalisi hoiakuid. «Kolga-Jaani on ju ...

Lõppude lõpuks ei ole midagi karta

Küllap üks suurimaid inimlikke painajaid on hirm üksijäetuse ja üksilduse ees. Kas pole ängistav, kui keegi sind jaaniõhtul lõket tegema ei kutsu või pole kaaslasi, kellega pidutsema minna? Miks ei söanda inimene ka vabal päeval mobiiltelefoni välja lülitada? Ikka sellepärast, et võib-olla teinekord enam ei helistatagi.Pensionile jäämine ja vananemine on hirmutavad samal põhjusel – kui sa oled aastakümneid olnud ümbritsetud paljudest inimestest, tundnud end vajaliku või ...

Vaid hetke kestab suvi

Eeloleval laupäeval algab kalendri järgi suvi. Kaua oodatud ja igatsetud, koolivaheaja ja puhkuste aeg. Kiriku laulu- ja palveraamatu üks vähestest suvega seotud lauludest ütleb: «Vaid hetke kestab suvi ja kajab linnulaul, vaid silmapilguks lõhna on lillel kaunimal. Kõik eilne on kui uni, ei homset tunne ma. Kui taevast Isa tunnen, võin ikka tänada.» (KLPR 396). Niisugune pilt suvest kõlab natuke nukralt. Kas selline ongi suvi, mida pea möödnud sügisest tasahilju ootama sai ...

Tartu Jaani kirikus avas uksed kunsti- ja käsitööpood

Poe perenaine Liisa Murdvee on just pakkinud kauba ja ulatab selle laia naeratusega ostjale.Fotod: Merje Mänd

Tartu Jaani kirikus asuvas Münnichi kabelis on avatud hubane kunsti- ja käsitööpood, kust saab osta Eesti meistrite käsitööd: keraamikat, tekstiili, graafikat, klaasi jpm. Kunstipoe avamise idee on Jaani koguduse õpetaja Urmas Petti sõnul olnud kirikul juba selle taastamisest alates. «Oleme soovinud, et kirikus oleks koht, kus saaks näidata inimeste loomingut, koht, kuhu saaks tulla ja midagi siit kirikust ...

Au ja kiitust laulgu meie hääled

27. juunil pühitseb peapiiskop Andres Põder Narva Suurkiriku torni. Taastatud kirikutorni pidulikuks pühitsemiseks on koguduse organist ja muusikajuht Tuuliki Jürjo koostanud meeleoluka kava. Avamispidustused saavad alguse juba õues, kus kuulatakse tornimuusikat Aavo Otsa puhkpilliansambli esituses. Narvas kauaoodatud sündmuse puhul võtavad sõna linnapea Tarmo Tammiste ja Ida-Viru maavanem Riho Breivel. Torni pühitseb ...

Kaplanid saavad hakata taotlema kutsetunnistust

Kaplanite täiendusõpet vedanud Kerstin Kask, UI täiendusõppe osakonna juhataja, ja Hei­no Nurk olid aren­dus­projekti pidulikul lõpetamisel tehtud tööga rahul. Foto: Tiiu Pikkur

Usuteaduse Instituut ja Eesti Kirikute Nõukogu koostöös Eesti Kutsekojaga said valmis Eesti kaplanaadi arendusprojekti. Selle tulemusena töötati välja avalikus teenistuses töötavatele kaplanitele kutse omistamise alus – kutsestandard ja sellest lähtuv täiendusõpe. Projekti rahastas Euroopa Liidu sotsiaalfond ja EKN ja seda juhtis Vaike Salveste. Viis kuud kestnud täiendusõppe läbis 53 ...