Lehenumber » Väljaanded » 14. mai 2008 Nr 23

Repliik

Meenutus lähiminevikustUsuteaduse Instituudis esitleti ühe värvika ja väärika vilistlase pastor Laine Villenthali raamatut «Sina juhid minu elu». Loodetavasti saavad paljud EELK liikmed lugeda raamatut, mille lehekülgedelt leiame sõnas ja pildis elava ülevaate mitmest aspektist ja olustikust meie inimeste, maa ja kiriku lähiajaloost. Oli hea kuulda, kuidas üle neljakümne aasta ordineeritud vaimulikuna eeskujulikku tööd teinud kolleeg nimetas seda nõukogude perioodi jäävat ...

Tõlkekonsultandi vastutusrikas töö

Ühinenud Piibliseltsid võtab tööle ja õpetab välja üle maailma tõlkekonsultante, kelle ülesanne on valminud tõlke kvaliteedi ja terviklikkuse tagamine. Töö on konsultantidel mitmekesine: tõlkeprojektide juhtimisega kaasneb pikki reise paikadesse, kus elamistingimused pole tihti kuigi sõbralikud. Vaja on tõlke välja õpetada, valminud tekstiosad koos nendega üle vaadata, kogemusi jagada, korraldada teedrajavaid uuringuid piibliõpetuses, keeleteaduses, tõlkimise teoorias ja ...

Puhjas lauldi Issandale uut laulu

Valga praostkonna sinodisaadikud on asunud hääletama. Nende otsus kinnitab Vallo Ehasalu tehtud tublit tööd. Foto: Rita Puidet

Pärast Cantate-pühapäeva peeti neljapäeval, 24. aprillil Puhja seltsimajas Valga praostkonna sinod.Kuigi Valga praosti kt Vallo Ehasalu sinodi koosolekul vabandas, et tema räägib pikalt ja igavalt, ei saa toimunud koosolekut kuidagi igavaks pidada. Puhja vallavanema Vahur Jaakma tervituse järel kulges päev asjalikus õhkkonnas mõne erksust loova vahelepõikega rahulikult õhtusse.Praosti kohuseid täitev Vallo Ehasalu edastas praostkonna suurkogule ja peapiiskop Andres Põderile ...

Tänulikkust ja alandlikku meelt väärtustades

Titta Hämäläinen ütles Kambja kiriku trepile ronides, et kirikusse peabki alati minema alandliku meelega. Foto: Rita Puidet

Sel aastal esmakordselt oikumeeniline noortefestival «Järgmine peatus 2008. Jumal tänatud» on pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. Traditsiooniliselt juulis toimuvad noortepäevad on sel aastal nihkunud ajaliselt sügisele lähemale – need toimuvad 17.–19. augustini Kambjas. Tartu lähedale oodatakse külla nii noori kui ka lastega peresid. Suurejoonelise ürituse korraldajad on valmis vastu võtma tuhatkond osalejat.Kui 12. aprillil sealse koguduse õpetaja Kristjan ...

Kaua ela, palju õpi

Neljast erineva vanusega majast koosnev hoonekompleks on Haljala gümnaasiumi koduks. Fotod: Sirje Semm

«Rohkus ei ole halb, rohkus on ikka hea,» ütleb Haljala gümnaasiumi õppealajuhataja Inge Laiv. «Laps ju ise otsustab oma kujunemistee. Meie anname talle lihtsalt üldise teadmise, et otsustamist võimalikult kergeks teha.» 2001. aastast on kooli tunniplaanis usundiõpetus, mille sisseviimine emakeele ja kirjanduse õpetaja Külli Heinla, kes annab ka kultuuriloo tunde, sõnul oli tingitud ilmselgest vajadusest ja sobiva inimese olemasolust. «Kirjanduses ja kunstis peab väga palju ...

Saaroni liilia, orgude lilleke

Margit Nirgi käib kord nädalas Haljala gümnaasiumis usundiõpetuse tundi andmas.

10. klassi usundiõpetuse tunnis harjutati etlemist. Õpetaja Margit Nirgi oli õpilaste värsside põhjal, mis inspireeritud Ülemlaulust, kokku pannud sõnalis-muusikalise põimiku. Ülemlaulus kirjutatakse Saaroni liiliast ja orgude lillest: – Mina olen Saaroni liilia, orgude lilleke. – Otsekui lilleke orjavitste keskel, nõnda on mu kullake tütarlaste keskel. – Otsekui õunapuu metsa puude keskel, nõnda on mu kallim noorte meeste keskel. (Ül 2:1–3)Õpilaste sõnakasutuses oli slängi ...

Ristimisteemaline fotokonkurss «Uue elu allikale»

Peapiiskop Andres Põder kuulutas 1. nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus välja ristimisteemalise fotokonkursi.Fotode esitamise tähtaeg on 30. september 2008. Fotod võib saata postiga või elektrooniliselt A4 formaadis märksõnaga varustatult, lisades sama märksõnaga kinnise ümbriku autori nime, vanuse ja kontaktandmetega EELK Konsistooriumi kantseleisse aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või fotokonkurss@eelk.ee. Pilte võib konkursile esitada ainult autor ise. Iga ...

Issanda õnnistus teeb rikkaks

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Teeneteristi ja aukirjaga tunnustatud kiriku töötegijad ja toetajad koos vaimulikega. Esireas peapiiskop Andres Põderi paremal käel Raido Rüütel ja vasakul Jüri Ehasalu. Foto: Erik Peinar

Ristikiriku sünnipäeval, esimesel nelipühal oli Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus tänujumalateenistus, kuhu peapiiskop Andres Põder kutsus autasude kätteandmiseks kiriku teenekad töötegijad ja toetajad.Tänujumalateenistusel teenisid koos peapiiskopiga kantsler Urmas Viilma, assessorid Tiit Salumäe ja Ove Sander, abipraost Patrik Göransson, õpetaja Ivar-Jaak Salumäe ja teoloogiaüliõpilane Georg Glaase.Esmakordne oli peapiiskopi poolt Teeneteristi ja aukirjade kätteandmise ...

Kolmnurk, ämber ja vee kolm olekut

Tuleval pühapäeval pühitseme kolmainupüha. Liidetuna kirikukalendrisse alles AD 1334, on see üks noorematest kirikupühadest.Mõtiskledes kolmainsuse üle kipub mulle ikka meelde tulema üks situatsioon omaaegse usuteaduskonna maja raamatukogust. Professor Saksamaalt Tartu ülikooli teoloogiaüliõpilastele loengut pidamas, esimese kohtumise vastastikune pinge õhus. Professor võtab pliiatsi ja joonistab tahvlile kolmnurga. «Mis see on?» küsib ta, täis entusiasmi. Auditoorium vaikib ...

Teistsugune vaim

Nelipüha on möödas ja kolmainupüha kohe käes. Pühast Vaimust ei saa ilmselt üle ega mööda kummalgi pühal. Just Püha Vaimu puudutus on usuga küllastav seisund, mille poole inimene on ristiusu algusaegadest peale igatsusega õhanud. Sõnal «vaim» on eesti keeles avar tähendusväli, alates üleloomulikust olendist, kummitusest, õhkkonnast, meeleolust ning lõpetades sisemaailma ja hingega. A. H. Tammsaare peab silmas ilmselt inimeste tunnetuslikku sisemaailma, kui ta kahetsevalt ...

Seksuaalselt aktiivseid ohustab HIV

Ajad ja kombed muutuvad kiiresti. Umbes pool sajandit tagasi oli kõikjal Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides valdavaks arusaam, et abort on nii seaduslikult karistatav kuritegu kui ka moraalses mõttes patt – selline teadmine oli üldine ja enesestmõistetav ehk nii mõtestasid aborti ka need, kes kirikus ei käinud ja end usklikuks ei pidanud (on iseküsimus, kas nad sellest teadmisest hoolisid ja seda järgisid). Abielu oli kooselu norm, abieluvälised (ja -eelsed) suhted ...

Õnnitleme

Ants Kivilo, õpetaja, 15. mail – 55Algur Kaerma, diakon­õpetaja, 16. mail – 46Eenok Haamer, titulaar­praost, mag, 17. mail – 73Margit Nirgi, õpetaja, 19. mail – 49Peeter Kaldur, õpetaja, 20. mail – 54Ordinatsioonitähtpäev14. mail – 22Harry Madisson, diakon­õpetaja reservisPeeter Parts, õpetaja, kaplanJüri Stepanov, õpetaja 16. mail – 9Clemens Krause, diakon emeeritus 19. mail – 9Vallo Ehasalu, praost (õpetajaordinatsioon 29.08.2000)20. mail – 4Kerstin Kask, õpetaja Tarmo ...