Slava Ukraine

Lehenumber 23. aprill 2008 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

80 aastat tagasi

Aprill 1928Sel kuul tegid kiriklikus muusikaelus ilma ülestõusmispühad. Palmipuudepühal, 1. aprillil tuli Estonia kontserdisaalis ettekandele Händeli oratoorium «Messias». Estonia Muusika Osakonna segakoorile oli see teos tuttav juba sellest ajast, kui koori juhatas veel August Topman. Nüüdne dirigent Juhan Aavik oskas vaatamata orkestri väikesele koosseisule, milles oli vaid 4 esimest viiulit, 2 alti, 2 tšellot ja 1 kontrabass, siiski tänu oma suurele 150-liikmelisele ...

Serbia Piibliseltsil lai tööpõld

Piiblid saabuvad Serbias jagamisele. Paremal Serbia Piibliseltsi peasekretär Vera Mitic. Foto: UBS

Ehkki tagasihoidlikus mõõdus, kestis endises Jugoslaavias piibliseltsi töö Briti ja Välismaa Piibliseltsi osakonnana ka sotsialismi ajal. Pärast sõja-aastaid on nüüdne Serbia Piibliselts jalgu alla saamas. Uus peasekretär Vera Mitic on esialgu seltsi ainus palgaline töötaja. Laial tööpõllul oli oluline prioriteedid paika seada, milleks said uue lastepiibli väljaandmine ning Vana Testamendi kaasaegne tõlge. Seltsile on oluline heade suhete loomine ja hoidmine kõikide ...

Hoia minu lambaid

Viru praostkonna sinod Essu mõisas: saabumisel pakutud kohv ja soojad pirukad turgutavad aktiivsele mõttetööle. Foto: Sirje Semm

Viru praostkonna sinod kogunes 9. aprillil Haljala valda Essu mõisa. Ka jumalateenistus peeti samas selleks kohandatud saalis.Kokkutulnuid tervitasid Haljala vallavolikogu esimees Leo Aadel ja vallavanem Jüri Sikkut. Sinodi tööd juhatas praost Avo Kiir, Iisaku vallavanem. Virumaal on kirik ja kohalik omavalitsus seega otseselt seotud.3000 elanikuga Haljala võimuesindajad märkisid tugevat partnerlust, mida kinnitab SA Haljala Kirik asutamine.Täpsus eelkõigePeapiiskop Andres ...

Tõnis Nõmmik: tööd jätkub ja igavust ma ei tunne

Politseipeadirektor Raivo Aeg  kolonel Tõnis Nõmmikut po­lit­­­seiameti kaplaniteenistuse käivitamise eest politseiameti teenetemärgiga autasustamas. Foto: politseiameti arhiiv

Teisipäeval, 29. aprillil tähistab Eesti kaitseväe peakaplan emeeritus dr Tõnis Nõmmik oma 75. sünnipäeva. Ehkki kuldne iga lubaks juba rohkem aega iseendale pühendada ja näiteks mälestusi kirja panna, on juubilar endiselt aktiivne tööinimene. Veel ei ole tulnud aeg pensionipõlve pidada. Kaitseväe kaplaniteenistuse ühe maaletoojana ja selle ülesehitajana 2006. aasta novembris peakaplani ametist erru läinud, asus ta kohe teise suure institutsiooni – politsei – ...

Konsistooriumi otsused

Aprilli esimesel päeval peetud konsistooriumi istungil otsustati muu hulgas tunnustada ustavaid kirikutöötajaid.Konsistooriumi otsusega kinnitati EELK Teeneteristi saajad. Autasude pidulikku üleandmist toimetab peapiiskop Andres Põder I nelipühal, 11. mail kell 17 algaval tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.Monika Reedik otsustati vabastada EELK meediakomisjoni liikme ülesannetest alates 1. aprillist. Meediakomisjoni uueks liikmeks nimetati samast ...

Praostidest, praostkondadest ja sinoditest

Võru praostkonna sinod Põlva leerimajas. Kevaditi kogunevad EELK praostkondade sinodid aastakoosolekutele, kus esinduskogu funktsioonis organ kuulab aruandeid, kinnitab ja võtab vastu otsuseid. Artikli autor leiab, et sinodi õigused ja kohustused vajavad täpsustamist. Foto: Hannes Heinsar

Ida-Harju praostkonna sinodil tekkis selge arusaam, et praostide, praostkondade ja sinodite roll vajab EELK põhikirja ja kirikuseadustiku valguses uuesti mõtestamist ning senisest selgemat reguleerimist kiriku sisenormistikus. Selleks on vaja algatada laiem diskussioon praostkonna olemuse üle, mis päädiks ki­riku­seadustiku muutmisega kirikukogu sügisistungjärgul. Loodan, et käesolev artikkel on ajendiks konstruktiivse mõttevahetuse algatamisel praostkonna mudeli ja praosti ...

Koorimuusika kirikus

25. aprillil peetakse Tallinnas kirikumuusika konverentsi «Kirikukoor XXI sajandil» Millist erilist rolli etendab XXI sajand kirikukoori elus? Või tahamegi just XXI sajandil anda kirikukoori olemusele uue põhjenduse? Vaadates konverentsi ettekannete pealkirju – peapiiskop Andres Põder: «Kooritöö aktiivne roll koguduse elus», Ene Üleoja: «Koori roll jumalateenistusel», Tiit Salumäe: «Koori roll koguduses» –, loodan, et ettekandjad on kokku leppinud EELK ...

Püha Jumal ei vaja kompromisse

Jumal on imeliselt juhtinud Iisraeli rahva Egiptusest välja. Ta on Iisraelile ütelnud: «Mina olen Issand, sinu Jumal», ta on oma seadused teatavaks teinud ja rahvas on vastanud: «Me tahame teha iga sõna järgi, mis Issand on rääkinud!» Nüüd on tulnud katsumuse aeg. Mooses on tõusnud taas Siinai mäele ja sinna kauaks jäänud. Iisraeli on tabanud hirm ja ebakindlus: «mis meist saab, äkki on Moosesega midagi juhtunud? Kes juhib meid nüüd kõrbest tõotatud maale? Kes palub meie ...

Südame kõne Jumalaga

Sellise kokkuvõttega lõpeb psalm, milles kiidetakse Jumalat tema vägevate tegude eest. Sealhulgas on jutt ka suurte katsumuste üleelamisest – otsekui tulle ja vette sattumisest, millega Jumal läbi katsus ja sulatas. Lõpuks aga viis Jumal välja küllusesse. Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20 Sellise kokkuvõttega lõpeb psalm, milles kiidetakse Jumalat tema vägevate tegude eest. Sealhulgas on jutt ka suurte ...

Eestpalve

Eestpalves on Lääne praostkonna töötegijad, liikmed ja ühised tegemised. Palume Jumala elustavat väge, et aktiviseeruks elu kõikides kogudustes ja kasvaks koguduste liikmete arv, et vaimulikud ja koguduse töötajad ehitaksid üheskoos üles Issanda Kirikut  heas omavahelises läbisaamises ning osaduses. Ootame täiendust kirikumuusikute perele.

27. aprill

Eestpalves on Inglise kiriku Lincolni ja Iiri kiriku Armagh’ piiskopkond.

Taastõusja palve

Hardas palves Isa palun:Luba lapsel ligi tulla!Sulle valust, mida talun,puhastasin usukulla.Valmista mind armutööle, usujulgust ikka anna,et ma võiksin elutöölevõitjavalgust vastu panna!Pühitse mind helkjaks eluks, sihikindlalt – juhi rada,armumeelseks mõtiskeluksaita hingi ülendada!Isa, süüta elav tulimu südames sa põlema,mis veel viimse hommikunihelgiks taevatulena.Ago Viljari Käsikirjalisest kogumikust «Taevalind laulis. Vaimulikku luulet ja laule I. Luuletused».EELK ...

Palvetagem, et Issand läkitaks välja töötegijaid

EELKs valitseb vajadus uute vaimulike järele, vakantsed on isegisuured kogudused.Tahan järgnevalt tähelepanu juhtida paarile üsna tõsisele probleemile, millega meie vaimulike koolitusel tuleb lähikümnendil silmitsi seista. Kutsume õppimaPeamised neist on vaimulike nappus ja professionaalsuse langemine. Need on sama mündi kaks külge – kui vaimulikuks pürgijaid vähe, siis valitseb ka alatine kiusatus ettevalmistuse latti madaldada ning arusaadavalt on mis tahes ...

Toimetuse Postist

See on õudne, kui vallas on kaks kooliTüli Võrumaa Pikakannu kooli sulgemise ümber on jõudnud ka kirikulehte (EK, 9.4.2008, Kait Tamra ja Mait Mölder). Siin on Kait Tamra osavalt ära kasutanud asjaolu, et Lasva vallavolikogu haridus- ja kultuurinõunik Mait Mölder on kirikuõpetaja Pindis.Mis saab Pikakannu koolist? See kaob ära. Kaotajate pool (kelle kool suletakse) püüab asja ümber võimalikult palju lärmi teha ja vahtu lüüa. Selleks võetakse kasutusele kõikvõimalikud ...

Repliik

Kas jääme reservaadiasukaiks?12. aprilli Postimehe 30. leheküljelt leiame pealkirja all «Noored tutvustavad Eestit paganliku maana» uudise, kus kirjas, et tänavusel Kuldmuna noortekonkursil oli võistlejate ülesanne välja mõelda Eestit välismaalastele tutvustav trükireklaamiseeria. Märtsi lõpus kogunenud žürii meelest said sellega kõige paremini hakkama noordisainerid, kes teenivad leiba disainibüroos Velvet. Üks neist seletas, et prooviti leida neid tõdesid, mis meid muust ...