Lehenumber » Väljaanded » 19. märts 2008 Nr 13/14

Organist Maris Oidekivi-Kaufmann ei tunne stressi

Maris Oidekivi-Kaufmann: «Jumalateenistusel oreli mängimine on suur nauding ja pakub väga palju hingele.» Foto: erakogu

Kui Maris Oidekivi-Kaufmann kooliajal sõbrannaga Tallinna Jaani kirikusse sisse astus ja vespril orelit mängimas kuulis, sosistanud ta kaaslasele, et annaks ükskõik mida, kui vaid sel majesteetlikul pillil mängida saaks. Soovidel on vahel kombeks täide minna. Täna ütleb Maris, et toonane vaist ei petnud, sest ta on oma tööga ääretult rahul. Mõne kuu pärast peaks Saksamaalt restaureerituna saabuma vana ja väärikas Normanni-Terkmanni orel, seniks on Tallinna Jaani koguduse ...

Pealinna kogudustele tõi 2007. aasta nii armu kui hirmu

Tallinna praostkonna sinodi jumalateenistus peeti kaunis Lunastaja kirikus. Foto: Tiiu Pikkur

Tallinna praostkonna sinodi koosolek toimus 10. märtsil Nõmme Rahu koguduse kiriklas, kuid sai alguse jumalateenistusega värskeltvalminud Lunastaja kirikust, kus teenisid praost Jaan Tammsalu ja Nõmme Rahu koguduse õpetaja assessor Ove Sander.Et eelmine aasta oli Tallinna kogudustele väga sündmusterohke, selgus pea kõikide sõnavõtjate jutust. Heaks kombeks on Tallinna sinodil kuulata esmalt, mida on öelda koguduste esindajail.Kogudustel sündmusrohke eluNõmme Rahu koguduse ...

Viimast korda hõimurahvaste juurde

Anu (vasakult teine) ja Juha Väliaho (istub) alustasid teekonda uude misjonipaika Tallinna Jaani kirikust õpetaja Mika Tuovineni (vasakul) läkitussoovidega. Foto: Kirsti Malmi

Misjonärid Anu ja Juha Väliaho õnnistati ka Tallinna Jaani kirikus järjekordsele tööperioodile Venemaal. Seekordne minek neljaks aastaks valdavalt soomeugrilastest koosnevatesse kogudustesse Ingeri kiriku Uurali praostkonnas jääb misjonäripaaril ilmselt viimaseks enne pensioniaastaid. Õpetaja Jaan Tammsalu, kes koos misjonär Mika Tuo-vineniga EELK Misjonikeskusest Väliahodele ning nende tööle Jumala õnnistust palus, kommenteeris sündmust: «Meil on suur ja ilus kodukirik. ...

Tuovinenid on jälle Eestis tagasi

Tuovinenide pere taas Eestis:  vasakult Sarianna, Sallamari, Mika ja Anne Tuovinen. Foto: Kirsti Malmi

Soome Evangeelse Luterliku Rahvamisjoni misjonärid Anne ja Mika Tuovinen, kes aastatel 1995–2004 töötasid Põltsamaa ning Tartu Pauluse koguduses, on pärast Saksamaa-aastaid tagasi Eestis. Mika tähtsaim töökohustus on Leevi Reinaru töö jätkamine ja EELK Misjonikeskuse juhtimine.Mida te Saksamaal tegite?Mika: Pereinimesed ei koli kaugele selleks, et näha uut ning avastada maailma. Ehkki jõudsime Mannheimis olla veidi üle kahe aasta, läksime sinna mõttega, et nüüd algab meie ...

Kaplanid saavad kutsetunnistuse

Eesti kaplanaadi loomise eesmärgil on EKN ja EELK koostöös Eesti Kutsekojaga välja töötanud kaplanite kutsestandardi. Töö projektiga kestis enam kui poolteist aastat, selle algatajaks olid Usuteaduse Instituut koos Eesti Kirikute Nõukogu ja siseministeeriumi usuasjade talitusega. Vajaduse ühtse kutsestandardi järele tingis olukord, kus nõuded avalikus teenistuses töötavatele kaplanitele olid ...

Haapsalus lõigati vastse noortekodu avalinti

Tulevase kodu elanikud lauluhoos. Paremal seisab Eve Kabin.  Foto: Arvo Tarmula

Erivajadustega noortele valmis Haapsalus uue maja näol ka uus tulevikuperspektiiv.Täisealiseks saanud erivajadustega lastekodunoortele on suureks probleemiks see, kuhu edasi elama minna.Kuni nad õpivad, saab lastekodus olemise aega pikendada, ja ikkagi on raske edasist korraldada, sest puudega inimesele on töökohtade valik piiratud ning päris ilma kõrvalise abita ei tule nad toime ka väga heades tingimustes elades.Puuetega imikud ja väikelapsed satuvad lastekodutöötajate ...

25. märts – Issanda kuulutamispüha ehk paastumaarjapäev

Püha langeb tavaliselt paastuajale, mistõttu seda tuntaksegi rohkem rahvakalendrist pärineva nimetuse järgi paastumaarjapäevana. Sel aastal on Issanda kuulutamispüha ülestõusmisnädala teisipäeval. Tegemist on ülimalt harva esineva olukorraga, mida tuleb ette kord või paar sajandis. Viimati peeti Issanda kuulutamispüha ülestõusmisnädala teisipäeval 1913. a, ning 1940. a langes Issanda ...

Mille eest oleme valmis surema?

Aastal 1987, mil kommunism Euroopas veel elavate hulgas oli, arutles Rosemonti kolledži professor Paul Mojzes selle üle, mille eest eelkõige on Kesk-Ida-Euroopa kommunistlike valitsuste all elavad inimesed valmis surema?Aastal 1987, mil kommunism Euroopas veel elavate hulgas oli, arutles Rosemonti kolledži professor Paul Mojzes selle üle, mille eest eelkõige on Kesk-Ida-Euroopa kommunistlike valitsuste all elavad inimesed valmis surema: «Kui võrrelda marksistliku ideoloogia, ...

Salumaa sajand

Õpetaja ja õpilane: Elmar Silvester Salumaa ja Villu Jürjo (paremal). Foto: Villu Jürjo erakogu

Sel aastal tähistab meie kirik teoloogiadoktor Elmar Silvester Salumaa 100. sünniaastapäeva. Eesti Kirik avaldab suurmehe mälestuseks tema õpilaste meenutusi, ülevaate Salumaa teoloogilise pärandi tähtsusest tänapäeval, kajastab Salumaaga seonduvaid ettevõtmisi, sealhulgas tähtpäeva puhul ilmuvaid raamatuid. Lugeda saab artikleid Villu Jürjolt, Tõnu Linnasmäelt, Ain Kaalepilt, Peeter Kaldurilt jt. 1908. aasta detsembris sündis Vara vallas Tartumaal metsniku perre poisslaps, ...

Elagem ilma nurinata!

Saaremaa Jaani kiriku altarisein Kristusega ristil koos risti all seisvate Maarja ja Johannesega on tundmatu meistri töö arvatavasti 18. sajandi algusest. Eriliselt kaunis on ka altarikate. Kirikutekstiilide uurija Marju Raabe ütleb, et tegemist on harvaesineva altarikatte tüübiga Eestis. “Tavaliselt on katted valgest või värvilisest kangast, sageli kaunistatud lihtsa ladina ristiga. Siin on altarikate valmistatud fileetehnikas. Nagu altarisein on visuaalse sõnumi kandja, nii on seda ka altarikate, mille keskne motiiv on pühale õhtusöömaajale ja Kristuse ristiohvrile viitav karikas. Karikat ümbritsevad rist (lunastuse ja Kristuse kannatuse sümbol) ja palmioks (sümboliseerib Kristuse võitu surma ja patu üle). Katte äärtel on taimornament, kahel pool keskset kompositsiooni karikast, ristist ja palmilehest on kujutatud Jumala armu sümbolit liiliat.” Foto: ajalehearhiiv

Kas meil läheb hästi või halvasti? Küllap sõltub igaühe vastus sellele küsimusele paljudest teguritest: tervis, inimsuhted, hiljutised õnne- või õnnetusekogemused, rahaasjad ja üldine optimism-pessimism eluhoiakuna sealhulgas.Möödunud aastal avaldati, et Eesti asub ÜRO inimarengu indeksitabelis 44. kohal. Kaks väga olulist näitajat selles indeksis on inimese oodatav eluiga tema sünnihetkel ja kirjaoskuse protsent riigis. Eestil on need näitajad (2005. aasta seisuga) 71,2 ja ...

Pühadeteenistused

Ka käesolevate pühade ajal kantakse jumalateenistusi üle televisioonis ja raadios. Suure Reede jumalateenistuse ülekanne Eesti Televisioonis on 21. märtsil kell 14.15 Hageri kirikust. Ülestõusmispühade jumalateenistuse ülekanne on 23. märtsil kell 17.05 Nõmme baptistikogudusest. Vikerraadio ja Klassikaraadio edastavad Suure Reede jumalateenistuse kell 10 Valga kirikust ja ülestõusmispühade teenistuse kell 10 Eesti Metodisti Kiriku Tallinna kirikust.

Et inimeste põhiõigused oleksid kaitstud

Eesti Vabariigi juubeliaastal on märts kuulutatud õiguskantsleri ja riigikontrolli kuuks.Riigi juhtimine ja seaduste loomine on keeruline protsess, mille käigus tekib hulganisti probleeme. Nende lahendamist jälgib ombudsman. Sõna tuleneb rootsi keelest ja tähendab usaldusmeest. Ombudsman on riigiametnik, kelle pädevusse kuulub elanike kaebuste alusel riigiasutuste ja ametiisikute tegevuse uurimine ja ahistatud õiguste taastamine. Paljudes Euroopa riikides on loodud ...

Laulame hääled lahti!

Aastaid tagasi koolis tööle asudes sain kohe direktorilt korralduse: meie koorid peavad minema laulupeole! Koolijuhi arvates oli see osa õppeasutuse renomeest. Tänases kirikuelus võiks selline soov olla iga koguduse õpetajal. Kogukonna arvukus seab mõnikord koorilauljate hulgale piirid, kuid väikeses kirikus saab edukalt laulda ka 6–10 inimesega. Rahvusvahelise standardi järgi on siis küll tegemist ansambliga, kuid kui kõik lauljad lõpuks laululaval kokku saavad, siis pole ...