Slava Ukraine

Lehenumber 13. veebruar 2008 Nr 7 Archives - Eesti Kirik

Inimlikust haridusest Štšetinini koolis

Kooli iga maja on läbi väliste seinamaalingute ise nägu. Fotod: Zoja Mellov

Mõnikord võib saada vihje või tõuke pealtnäha väga kaugest asjast. Loodusravist huvituv yumeiho-terapeut Talvi Ausma luges Vladimir Merge raamatut Anastassiast, veidi ulmelist tänapäeva vene kirjandust, kus otsitakse väljapääsu tsivilisatsiooni lõksudest ja kuristikest.Raamatus oli juttu akadeemik Mihhail Petrovitš štšetinini koolist Lõuna-Venemaal Krasnojarski krais, karismaatilise eraisiku juhitud lütseumist, kus õppeprogramm on küll sünkroonis tavakooliga, kuid lähenemine ...

Tulemas esimene juhatuste esimeeste konverents

Hea näide koosolemise rõõmust on Nõo kiriku meesansambel, mille ridadesse kuulub kaks endist ja ka praegune koguduse juhatuse esimees. Üheskoos on tegutsetud 15 aastat, koosseisu kuuest mehest on viis laulnud ansambli loomise algusest peale  2003. aasta sügisest ühines laulumeestega ka praegune muusikust kirikuõpetaja Mart Jaanson. Pildil (vasakult) Margus Liiv, Mati Koonukõrb, Mart Jaanson, Madis Kanarbik, Ingmar Laasimer, Laurits Leedjärv. Foto: Kaido Kasak

Hea näide koosolemise rõõmust on Nõo kiriku meesansambel, mille ridadesse kuulub kaks endist ja ka praegune koguduse juhatuse esimees. Üheskoos on tegutsetud 15 aastat, koosseisu kuuest mehest on viis laulnud ansambli loomise algusest peale  2003. aasta sügisest ühines laulumeestega ka praegune muusikust kirikuõpetaja Mart Jaanson. Pildil (vasakult) Margus Liiv, Mati Koonukõrb, Mart Jaanson, Madis Kanarbik, Ingmar ...

Tartu Maarja koguduse vokaalansambli

Soli Deo Gloria kontserdid «Õnnista ja hoia – Eesti Vabariik 90»Lõuna-Eesti kirikutes17. veebr kl 13 Tormas23. veebr kl 14 Põlvas23. veebr kl 18 Võrus25. veebr kell 18 Tartu Maarja koguduse majas9. märts kl 16 Vastseliinas27. aprill kl 11 VõnnusTASUTA!Toeta annetusega oma kogudust!Täname kogudusi ja Eesti Kultuurkapitali Võru-, Valga-, Tartu-, Põlva- ja Jõgevamaa ekspertgruppe.

Teenetemärgid Eesti elu edendajatele

Image

Eesti iseseisvuspäeva puhul ja riigile osutatud teenete eest saavad president Toomas Hendrik Ilvese otsuse järgi riikliku teenetemärgi 268 inimest kodu- ja välismaalt.Otsuses kirjutas president: «Oma riigi 90. aastapäeva eel tänab ja austab Eesti riiklike autasudega inimesi, kes oma tegevusega on aidanud kaitsta, hoida ja edendada Eesti Vabariiki. Eesti tänab arste, õpetajaid, teadlasi, kohaliku elu eestvedajaid, ...

Kultuuriministeerium ja Tartu ülikool algatavad mälestuste kogumise

Kultuuriministeerium ja Tartu ülikool kuulutavad välja mälestuste kogumise välis-eestlaste rollist Eesti iseseisvuse taastamisel.Oodatud on muljed nii erinevate organisatsioonide ja institutsioonide poolt korraldatud kui omal käel ette võetud üritustest ja aktsioonidest, mis aitasid kaasa Eesti iseseisvuse taastamisele. «Võrdselt olulised on nii üldistavad meenutused kui kõikvõimalikud detailid, suured ...

Millal on õige vastlapäev?

Viimastel päevadel on tekkinud palju segadust vastlapäeva ümber. TV3 uudistesaates avaldas Edda Paukson arvamust, et vastlapäeva tuleks arvestada lume olemasolu järgi. Rahvakalendri järgi on vastlapäev olnud alati noorkuu teisipäeval ja selle leidmiseks kasutatakse mitmeid erinevaid lugunädalate süsteeme. Kuid sellel aastal jääb vastlapäev vanasse kuusse.Tegemist ei ole siiski eksitusega. Vastlapäev on kaudselt seotud kuufaasidega, kuid mõnevõrra teise valemi alusel kui ...

Kuidas ennetada HIVi?

Veebruarist maini toimub Usuteaduse Instituudis koolitus HIVi ennetustööst ning haigete nõustamisest koguduse kontekstis. Koolitus toimub neljas plokis veebruarist maini iga kuu kahel päeval. Esimene koolitus on juba 15.–16. veebruaril, esitatakse põhifaktid HIVi ja AIDSi kohta, selle levikust Eestis ja maailmas. Koolitusele on oodatud kirikute ja koguduste töötegijad, diakooniatöö tegijad, sotsiaaltöötajad ja ka õpetajad. Kursuste käigus käsitletakse HIVi ennetustöö ...

Vabariigi juubeli eel

Image

Meie kodumaal kui riigil on tänavu juubeliaasta. 90 aastat vabariigi sünnist on meie jaoks küllaltki oluline tähtpäev, sest ajalugu pole võimaldanud meil kõiki ümmargusi juubeleid väärikalt tähistada. Pooleteise nädala pärast kulmineeruvad seekord kahepäevased pidustused iseseisvuspäeva tähistamisega Pärnus, Tallinnas ja kogu Eestis. Nii nagu kiriku suurtele pühadele ...

Võta mu süda ja läheme palverännule…

Image

Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale otsekui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sellesama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal.Hb 11:8–10Aabrahami lugu viitab inimloomuse osalt nii igiomasele ja sisuliselt algsele, ehedale usaldusele, et kannab endas ...

Kontsistooriumi otsused

Konsistooriumi istungil eelmisel teisipäeval võeti vastu otsuseid koguduste õpetajate palgatoetuse kohta, kinnitati uued kirikukogu liikmed ja otsustati ka koguduste teenimise osas.Pika päevakorra üks otsustest puudutab palgatoetuskassat. EELK kirikuseadustiku § 96 alusel otsustati määrata keskkassast palgatoetust saavale vaimulikule (täiskohaga teenimisel) teenistustasu suuruseks 1,5 Eestis kehtivat miinimumpalka. Seejuures ...

Palve ja usk

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.Roomlastele 5:8Armastus on hoolimine. Armastajale läheb korda armastatu käekäik. Ta tahab, et armastatul oleks hea ja läheks hästi. Ta on valmis selle nimel vaeva nägema. Suurim armastus on, kui armastaja annab oma elu armastatu eest. Armastus on seletamatu, imeline jõud.Loomulik oleks, kui armastus oleks vastastikune. Siis on ta mõlemapoolne tugev side. Ainult siis ...

Tallinnas on avatud raseduskriisikeskus

Küllike Lillestik on raseduskriisikeskuse juhataja. Foto: erakogu

28. jaanuaril alustas tööd Tallinna Raseduskriisikeskus, mis pakub naistele ja nende lähedastele raseduskriisi nõustamise teenust, sotsiaal-set ja psühholoogilist tugivõrgustikku ja enesearenduslikke ning tugigruppe. Küllike Lillestik on raseduskriisikeskuse juhataja. Foto: erakogu Keskuse looja on SA Väärtustades Elu, kes andis 30. jaanuaril lõputunnistuse ka 17 raseduskriisi nõustaja koolituse ...

* * *

Mind ikka oled hoidnud sa ka siis, kui polnud seda väärt... Miks patusele halastad? Miks eksinule annad käe? Su arm ja hool on ääretu, suur halastus ja andeksand. Sa ohvriks oma Poja tood, et märkaks armastust ja Sind Kuid ometi ma olen nõrk, kord usun, jälle unustan. Mind hoia teel ja anna jõud, Su armastust et vääriks ma! Daisy Lappard 

Ainult üks küsimus

Image

Eeloleval laupäeval peetakse Tallinnas religiooni- ja filosoofiaõpetajate aastakonverentsi «Kultuur, filosoofia, religioon». Miks on aastakonverentsil just seesugune teema ja milline osakaal on siin religiooniõpetusel? Tähti Karro, Eesti Usuõpetajate Liidu esinaine:Teema sai valitud mais tehtud küsitluse tulemusel. Religioon ja filosoofia on ju tihedalt seotud mõtlemise, kirjanduse, muusika, kunsti, kino ja teatriga. ...

Eestpalves on

Palume õnnistust, et valmiks Valga praostkonna Elva koguduse pastoraat ja et Nõo kogudus saaks endale pastoraadi. Samuti palume, et remonditud saaks Valga kirik  ja Puhja kiriku katus.