Lehenumber » Väljaanded » 5. september 2007 Nr 33

Uued tudengid on selgunud

Möödunud esmaspäeval, 27. augustil alustas Usuteaduse Instituut jumalateenistuse ja aktusega uut õppeaastat. Uued tudengid on asunud õppima, vastuvõttu magistriõppe kahele erialale on pikendatud. Usuteaduse Instituudis on võimalik õppida kõigil kolmel kõrghariduse tasandil: bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes. Bakalaureuseõppe akadeemilise usuteaduse erialale võeti vastu ...

Valminud on magistritöö väärtussüsteemidest

Image

Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonnas kaitses 30. augustil magistritöö «Väärtuste ja väärtussüsteemide analüüs tsiviil-militaarsuhetes: Eesti näide» Eesti kaitseväe vanemkaplan õpetaja Gustav Kutsar (fotol). Töö selgituseks ütles Kutsar, et 1999 anti välja avaliku teenistuse koodeks ja 2004 kaitseväe eetikakoodeks. Seos kahe koodeksi vahel on Kutsari sõnul ...

Religioon ja poliitika Euroopas, Ameerikas ja Venemaal

30. augustil toimus Tartus kahepäevase konverentsi «Religioonitolerants: võimalus, kohustus, vastutus» raames sessioon teemal «Religioon ja poliitika».  Kolm väljapaistvat sotsiaalteadlast analüüsisid sessioonil religiooni ja poliitika suhteid Ameerika Ühendriikides, Lääne-Euroopas ja Vene Föderatsioonis. Mahukaid raamatuid riigi ja kiriku suhetest Euroopa Liidus (mis on ilmunud saksa, ...

Eesti Kirikust nr 33 saate lugeda veel:

1. lk Alar Kilp. Religioon ja poliitika Euroopas, Ameerikas ja Venemaal 30. augustil toimus Tartus kahepäevase konverentsi «Religioonitolerants: võimalus, kohustus, vastutus» raames sessioon teemal «Religioon ja poliitika».    2. lk Tiiu Pikkur. Suur abi oli vabatahtlikest «Oleme astunud imeliselt puhtasse ruumi,» sõnas Tallinna Peeteli koguduse õpetaja Avo Üprus pühapäeva, 2. ...

Vabadussammas ja selle lugu

Image

Monumentidest ja sammastest on viimasel ajal Eestis ainult tüli ja vaidlusi tõusnud. Alles olid probleemid pronkssõduriga, nüüd on tekkinud teravad vaidlused kavandatava vabadussamba ümber. Piiblis ei ole suhtumine sammastesse ühene. Räägitakse ebaususammastest, mis tuleks maha raiuda (2Ms 23:24; 34:13), analoogiliselt tuleks käituda Baalile püstitatud sammastega (2Kn 3:2; 10:26), kuid sambaid püstitasid ka ...

Sildu ehitada ja osadust taotleda

Image

29.augustist 2. septembrini kogunesid 40 Läänemere-äärsete luterlike kirikute esindajat Saksamaalt, Rootsist, Soomest, Taanist, Poolast, Lätist ja Eestist Tallinna esmakordseks Saksamaa ja põhjamaade kirikukonvendiks. Konvendi teemat «Igatsus elu ja õigluse järele» käsitleti inimese, ühiskonna ja kiriku aspektist. Töö toimub teoloogiliste arutluste, jumalateenistusliku elu ja isiklike ...

Tartus taas rahvarohke

Usuteaduskonna õppekorralduse spetsialist Heli Kuuste vahetult enne avaaktust üliõpilastele näpunäiteid jagamas.

Usuteaduskonna õppekorralduse spetsialist Heli Kuuste vahetult enne avaaktust üliõpilastele näpunäiteid jagamas.Sombusel septembrihommikul alustas Tartu ülikooli usuteaduskond 16. taastegutsemisaastat. Aulasse kogunesid nii vastsed kui ka vanemad õppurid ja õppejõud, tervituskõnedest koguti indu uue õppeaasta alustamiseks. 11 uut üliõpilast asub õppima usuteaduse erialal bakalaureuseõppes ...

Vabadussõja auks

Järgmise aasta 28. novembril, Vabadussõja alguse 90. aastapäeval plaanitakse avada Tallinnas võidusammas. 28. augustil avalikustati Laidoneri muuseumis konkursi võitjad, valitsuse 30. augusti istungil võidutöö kinnitati. Viimasel ajal on Eesti ajakirjanduses kirgi kütnud vabadussamba teema – võidutöö märgusõnaga «Libertas» (fotol) aadressil on kõlanud poolt- ja ...