Lehenumber » Väljaanded » 6 .juuni 2007 Nr 23

Palvetagem siis kõigi omaste eest!

Nüüd, kui ENSV ajal Tõnismäele püstitatud pronksmees leidis Eesti Vabariigis oma õige koha, on viimaks ometi aeg hakata õigele kohale liigutama ka Eesti Vabariigi piiri! 18. mail möödus kaks aastat päevast, kui Eesti Vabariigi välisminister Urmas Paet rahuloleva žestiga Moskvas Eesti-Vene uuele piirilepingule alla kirjutas. See allakirjutamise akt oli Tartu rahulepingu hülgamine koos nende halbade tagajärgedega, mida paljud siiani veel üldse ei adu. Selle aktiga ei ...

Elada tõeks Õpetaja sõnu

Image

Jeesus oli Messias – oodatud ja tõotatud Lunastaja ja Päästja. Tema sõnum ja õpetus Jumala riigist sisaldas endas pääsemist kõigile, kes seda kuulsid ja kuulda võtta tahtsid. Ta ise ka tegutses oma õpetuse kohaselt, päästes inimesi juba siinses maises maailmas nende hädadest, valudest ja haigustest. Ta tegeles inimese kui terviku probleemidega – pakkus vaimuliku ...

Kõrge külalise visiit rõhutas väiksemate liikmete tähtsust

Samuel Kobia võtab vastu armulauasakramenti Tartu Jaani kirikus.

Eestis viibis 31. maist 2. juunini kõrge ja haruldane külaline, Kirikute Maailmanõukogu peasekretär, Keeniast pärit metodisti koguduse õpetaja dr Samuel Kobia.Samuel Kobia võtab vastu armulauasakramenti Tartu Jaani kirikus.KMN esindab praegu ligi 560 miljonit kristlast üle kogu maailma. Peasekretär Samuel Kobia kohtus 1. juunil Pirita kloostris EKNi esindajatega ja pidas ettekande kiriku rollist ...

Sõnumitooja

Mu peole valgeid õisi langestuul raputas neid uhkelt puult, mis kaunid nagu laste palved,neid kuulen äkki sajast suust...Neis palveis rõõmu on ja nuttuning siirast patukahetsust,me laste südamed täis uskuneis Taevariigi lähedustJa läbi lapsesuu ma kuulen:Su igas sammus on me õnn,neid astes hoia Looja poole,siis ikka kindel on su kõnd!Käelt puhun õie, jälle teelemu lõhnav sõnum lendab ...

EELK 90 fotojäädvustus

Pidupäev algas hommikul Toomemäel Villem Reimani monumendi juures. Monum endi jalamil kõneleb õpetaja Ants Tooming, Korp! Fraternitas Liviensis’e vilistlane. Kohal olid ka veel pühitsemata EELK lipp ning akadeemiliste organisatsioonide lipud.

Pidupäev algas hommikul Toomemäel Villem Reimani monumendi juures. Monum endi jalamil kõneleb õpetaja Ants Tooming, Korp! Fraternitas Liviensis’e vilistlane. Kohal olid ka veel pühitsemata EELK lipp ning akadeemiliste organisatsioonide lipud.Foto: Tarmi HausenbergProtsessioon suundub Tartu Jaani kirikussse.EELK 90. aastapäeva auks andis Eesti Post 2. juunil välja uue maiuspala filatelistidele: postkaardi Tartu Jaani kiriku sisevaatega.Postkaart trükitud margiga, mis kujutab ...

Eestpalves on…

Rannu, Tahkuranna ja Kuressaare kogudus ning vaimulikud Tiit Kuusemaa, Tiina Janno (Marek Roots) ja Anti Toplaan ning koguduste juhatuste esimehed Urmas Madiste, Piret Linnumäe ja Kaalep Koppel.  Kasvata oma riiki maailmas, et sinu õiguse ja armastuse vägi saaks tugevaks meie, inimeste, südametes ja elus. Saada korda, et kõik rahvad leiaksid tee rahule, kus häda ja hirm on kadunud ning ülekohus ja halastamatus aset annab ...

EESTI KIRIK KÜSIB

Missugused on teie muljed pidupäevast? Laidi Kivist, Jõhvi kogudus: Olen õnnelik, et olen olnud osaline sellisel ajaloolisel üritusel, mis on seotud ka meie vabariigi loomisega. See on nii tähtis. Teenistus ja aktus olid väga ilusad. Teiseks pean ütlema, et need autasustatud, keda mina tunnen, teevad oma tööd väga hästi ning on tublid pereisad ja -emad. Lui Remmelg, Emmaste kogudus: Minu ...

10. juuni

Eestpalves on Rootsi kiriku Linköpingi piiskopkond ja piiskop Martin Lind.Palvetame sõprussidemete eest Linköpingi ja St. Albansi piiskopkonna vahel, millele käesoleval aastal loodetakse rajada tugev alus.Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkiriku Argylli ja saarte piiskopkond ja piiskop Martin Shaw.Täname Jumalat kogu maailma kristlaste poolt pakutava julgustuse ja inspiratsiooni eest, mida piiskopkond on võinud ja võib ...

Pöördumine agenda kaitseks

Suur osa EELK vaimulikke ja kirikumuusikuid on ühinenud pöördumisega agenda kaitseks. Tegemist on tugeva toetusega kiriku põhitööle, milleks on jumalateenistuste pidamine. Ajal, mil kirikuskäimine pole ühiskonnas valdav, on see rõõmustav märk kiriku jaoks.Kiriku töötegijad on koostanud lühikese pöördumise teksti, kooskõlastanud seda omavahel ja andnud kiriklikel üritustel ning ...

Mul pole olnud aja rikkust ilutsemiseks pillata

Roman Toi helilooming on näide sellest, kui lihtsate vahenditega saab kuulajas tekitada Jumala lähedust.

Nii on öelnud meie muusika grand old man Roman Toi oma elutööle tagasi vaadates. Nüüd, kus maestrol on täis saamas juba 91. eluaasta, võime öelda, et «aja rikkust» on Jumal talle andnud rikkalikult ja seda pole ta tõepoolest «ilutsemiseks» pillanud. . Roman Toi helilooming on näide sellest, kui lihtsate vahenditega saab kuulajas tekitada Jumala lähedust. Kui võtame teadmiseks, et juba ...

Läkitus EELK vaimulikele ja kirikumuusikutele

Kirikus käimas olev liturgiline reform on viimastel päevadel üles kütnud nii vaimulike kui ka kirikumuusikute kirgi.See on toonud kaasa mõne vaimuliku pahameele nii Kirikumuusika Liidu (KML) kui ka organistide vastu, kes on praegusel hetkel sattunud löögi alla seoses nn pöördumisele allkirjade kogumise aktsiooniga.Taolised rünnakud on osaliselt põhjendatud, kuid kristlikus mõttes on see kohatu. Olen veendunud, ...

Kirikukellad on toodud näitusesaali

Niguliste kirikus saab aasta lõpuni vaadata esimest Eesti kirikukellade näitust.

Niguliste kirikus on avatud näitus «Kirikukellad Eestis». Unikaalse väljapaneku kuraatorid on kunstiajaloolane Juhan Kilumets ja Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret, kujundaja Liina Siib. Niguliste kirikus saab aasta lõpuni vaadata esimest Eesti kirikukellade näitust. Eksponeeritud on 13 kella erinevatest stiilidest, lisaks kelladega seotud esemeid, fotosid ja skeeme. Näha saab eelkõige vanemaid ja väärtuslikumaid ...

Kuidas me lastepäeval vihmast pääsesime

Lastepäeval osalenud 40 lapse koostöös valmis suur kangamaal.

26. mail toimus Lihulas Lääne praostkonna lastepäev teemal «Kuidas ma pääsen...»Lastepäeval osalenud 40 lapse koostöös valmis suur kangamaal. Hommikul pani äikeseline ilm lastetöötegijate usu ja kannatlikkuse tõsiselt proovile. Lastevanemad tõid veidi murelikultki oma võsukesed ladiseva vihma käes kogunemispunktidesse, kust ühiselt Lihula poole sõitma asuti. Palvele vastu tulles ...

Ilmub uus kiriklik-teoloogiline veebiajakiri

EELK 90. sünnipäevaks on ilmunud uus kiriklik-teoloogiline veebiajakiri Meie Kirik, mida saab lugeda Interneti-aadressilt www.meiekirik.ee. Konservatiivseid ja klassikalise sisuga teoloogilisi tekste sisaldava ajakirja väljaandjaks on Augsburgi Usutunnistuse Selts.Võrguleht peab oluliseks luterliku kiriku usutunnistusliku aluse teadvustamist ja väärtustamist. Sooviks on vahendada uudis- ja arvamuslugusid ning teoloogilisi artikleid, mis ...

Klassika vajalikkus

Tihtipeale tuleb meil vastata väga põhimõttelistele küsimustele kiiremini, kui ükski jõuab läbi vaadata kõik vastavad algallikad ja lugeda üle kogu asjaomase kirjanduse. . Näiteks praegu on uuesti päevakorral selline küsimus nagu «mis on kogukond?». Ega keegi ei taha seda sõna eesti keelest kaotada, kuid me peame teadma, kelle või mille kohta see sõna sobib. Ja eestlaste ...