Lehenumber » Väljaanded » 30. mai 2007 Nr 22

Jumal on meiega kõikjal

Image

Tänase kirjakoha sisuks on kõigile kirikuinimestele tuttavad Aaroni õnnistussõnad. Õnnistada võib mitmeti. Oleme harjunud sellega, et pühapäeval ja kirikupühadel kirikuteel või kiriku uksel kedagi kohates talle õnnistatud pühapäeva soovime. Rohket Jumala õnnistust soovime ka siis, kui kellelgi lähedastest-tuttavatest sünnipäev või mõni ...

Villem Reiman koostas vaba rahvakiriku aluse

Villem Reiman (keskel, kõige lühem) koos kohalike kooliõpetajatega Kolga-Jaanis aastal 1895.

90 aastat tagasi, 1917. aasta maikuu viimasel päeval, kogunes Tartus eesti soost kirikuõpetajate ja koguduste eestseisjatest delegaatide kongress.Villem Reiman (keskel, kõige lühem) koos kohalike kooliõpetajatega Kolga-Jaanis aastal 1895. See oli esimene eesti koguduste esindajate koosolek üldse ja esimene eestlaste ülemaaline kongress Eesti ajaloos. Kahe päeva kestel asutati midagi täiesti uut ja enneolematut ...

EELK õpetuskomisjoni koosolek

25. mail kell 10–15 toimus EELK konsistooriumis EELK õpetuskomisjoni koosolek, millest võtsid liikmetena osa Vallo Ehasalu, Arne Hiob, Peeter Kaldur (lahkus 14.30), Andres Põder, Thomas Andreas Põder, Ove Sander (lahkus 14.00), Randar Tasmuth ja Veiko Vihuri. Puudusid (etteteatamisel) Urmas Petti ja Einar Soone. Päevakorras oli õpetuslikust perspektiivist hinnangu andmine EELK liturgiat uuendava ...

* * *

Looja, Lunastaja, Lohutaja –Sina üks – kolmainus.Ainus, kõigi päevade märkaja,Tule Pühas Vaimus,Täna, homme, ajas ja ajata.Ka piisas pisemasVõin kogu Sinu täiust kohata.Nõnda saada seotudKõigi Su uskujate hulgaga,Valguses punutud,Looja-Poja tulemist oodata.Siis on kõik üksainus.  Tule, Issand Jeesus! Naatan Haamer

KOGUDUSE-ELU UUENDAMISE LÄVEL

/…/ Uus alus Et minu kirjad mitte pikemaks ei veniks kui kuulsa meremao saba, siis võin ainult üleüldistes joontes ehituseplaani üles tähendada. Kohalik kogudus, linnas ja maal, valitseb enese üle ise ja otsustab ise oma eluküsimused. Kirikliku elu uus alus saagu nii lai kui kogudus! Koguduse-koosolek valib kolme aasta pääle kirikunõukogu. Valida võib iga täisealine koguduse ...

Agenda uuendamine

EELK kodulehel Intranetis on tutvumiseks üleval kaks uut kirikukäsiraamatu eelnõu: «Kasuaaltalituste käsiraamat» (III osa) ning «Pühitsemis- ja õnnistamistalituste käsiraamat» (IV osa). Juba 23. jaanuaril esitles liturgiakomisjon vaimulike konverentsil kirikukäsiraamatu ehk agenda I osa «Jumalateenistuste käsiraamat». Materjal on tutvumiseks üleval Intranetis. Aasta ...

Eestpalves on…

Leesi, Koeru ja Lääne-Nigula kogudus ning õpetajad Jaanus Jalakas, Allan Praats, Elve Bender ja Leevi Reinaru ning koguduste juhatuste esimehed Karli Lambot, Õnne Kuriks ja Tiina Võsu. Koeru kogudus palub eestpalvesse võtta ka oma ustavad töötegijad Õilme Liini, Vambola Liini ja Ele-Maie Laaniste. Igavene Jumal, Sinu teed on ainult headus ja tõde neile, kes jäävad Sinu osadusse ja ...

Esimene eesti koguduste esindajate koosolek

Neil päevil 90 aasta eest oli õhus tunda ärevust. 13. mail oli ajalehes Postimees avaldatud üleskutse kõikidele Eestimaa koguduste asemikele tulla 31. maiks kokku Tartusse Treffneri Gümnaasiumisse, et arutada oma kiriku vabakirikuks ümberkorraldamise võimalusi. Kolmel maikuu pühapäeval kuulutati seda rahutuks tegevat uudist ka kõikides Eestimaa kirikutes. Ootusärevus oli suur. ...

Kirikuaias kõlas kaunis koorimuusika

Pühapäeval, 27. mail oli Tallinna Nõmme Rahu kirikus ja kiriku aias praostkonna laulupäev. Lastekontserti oli kuulamas kirikutäis rahvast. Laulsid Jaani, Kaarli ja Nõmme koguduse lapsed Maris Lendi, Kaie Tanneri, Maarian Lendi ja Imbi Laasi juhendamisel. Kaks väikest viiulipala esitas Eimi Mirjam Sander. Kirikuaia kontserdil laulsid kõik traditsioonilised koorid, nii ühendkoorina kui ka sega-, nais-, laste- ja ...

3. juuni

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Chichesteri piiskopkond ja piiskopid John Hind, Wallace Benn (Lewesi piiskop) ning Lindsay Urwin (Horshami piiskop). Palvetame misjoni- ja evangelismiprogrammi «Käi teel» õnnestumise eest. Samuti on eestpalves Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Mikkeli piiskopkond ja piiskop Voittu Huotari. Palvetame vaimulike suvelaagrite eest piiskopkonnas – et Issand saaks nende kaudu inimesi ...

Mälestuskilde käidud teelt

Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel.

Eesti Evangeelne Luterlik  Kirik 1940ndail ja 1950ndail aastail Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel. Keeruliseks muutus meie kirikuelu, kui 21. juunil 1940 kaotas Eesti iseseisvuse. Ja keeruline on sellest üle poole sajandi hiljem kirjutada. Võtan appi Riho Altnurme doktoritöö ...

Oikumeeniliste tekstide kogumik ilmunud

Eesti Kirikute Nõukogu ja Usuteaduse Instituut esitlevad täna kell 15 Usuteaduse Instituudis XX sajandi olulisemate oikumeeniliste originaaltekstide tõlgete kogumikku «Documenta oecumenica». Kogumiku eesmärgiks on nii globaalselt kui ka lokaal-selt oluliste oikumeeniliste tekstide edasiandmine eesti keeles ning ka oikumeenilise mõtte ja liikumise edendamine Eestis. Lisaks oikumeeniliste originaaltekstide tõlgetele ...

Pikk tee tõi Tormasse Kärla naiste laulu

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees.

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees. Kirikukoori juhiks on särasilmne, alati rõõmsameelne ja optimismi süstiv Ülle Vallaste. Pühapäeviti käiakse ustavalt kooriproovis, inglid on harjutusruumis ja toovad kaasa taevaliku puudutuse. Laul teeb meele mõnusaks ning kooriliikmed on hoolivad ja toetavad üksteist. Lauljaid on 12, aga võiks olla rohkem, meie seas on ...

Nüüd oleme võrdsed

Sõrve poolsaart seovad juba kaheksakümnendate aastate lõpust sõprussidemed Luviaga. Vastastikku on käidud külas, Sõrve muusikakollektiivid on esinenud Luvias ning Luvia muusikud on üles astunud Jämajas ja Salmel. Märkimata ei saa jätta Luvia-poolset materiaalset tuge Sõrve kogudustele. Luvia koguduse delegatsioon viibis 17.–20. maini Saaremaal. Tutvuti Kuressaare ...

EELK juubeli ootel

Image

Umbes kümme aastat tagasi (10. juunil 1997) kirjutasin Postimehes EELK 80. aastapäevale pühendatud lühikese arvamusloo «Unustatud juubilar». Kiriku uue juubeli künnisel otsisin tollase artikli üles ja oli päris huvitav analüüsida omaaegseid tähelepanekuid ja väiteid ning nende aktuaalsust või naiivsust tänases olukorras.    Artiklit lugedes selgus, et kümne ...